Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

КУТОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ І КРУТІЗНАПРЯМОЙ

. При заданому масштабі горизонталь-ної та вертикальної осей (тобто при заданих значен-пах XuY, які відповідають їх увеліченіюна дюйм на малюнку) кутовий коефіцієнт возра-стающую прямий тим більше, чим крутіше прямая.Напрімер, кольорова лінія на рис. 1П-2 має угло-вої коефіцієнт, що дорівнює 200, оскільки Y повели-чивается на 200 одиниць при збільшенні X на одиницю, тоді як чорна лінія має кутовий коефіцієнт, що дорівнює 100. У прикладі з полуницею колір -ная лінія може описувати залежність междуудобреніямі і урожаєм для поля з бідною грунтом, так що 1 т добрив в загальному недостатньо длятого, щоб виростити хоч скільки бульби-ки (яким чином це показано на графіку?), але сиспользованием, наприклад, дренажу прімененіеудобреній стає особливо ефективним.
Важливо чітко собі уявляти, що кутовий коеф-

РІС. 1П-2. Більш крута лінія характеризується большімзначеніем кутового коефіцієнта. Чорна лінія на данномрісунке зображує графік залежності Y=J (X), показаної нарис 1П-1; її кутовий коефіцієнт дорівнює 100. Більш крута колір-ная лінія має кутовий коефіцієнт, що дорівнює 200

РІС. 1П-3. Зворотній лінійна залежність між двумяпеременнимі XnY. На цьому малюнку зображена залежність Y=g (X), яка пов'язує зменшення У з збільшенням X.Напрімер, коли X=O, У=400 (значення вільного члена), нопрі збільшенні X до 1 значення У падає до 300. Кутовий коефіцієнт цієї прямої дорівнює -100
фициент і крутизна взаємопов'язані тільки при по-постійному масштабі осей.
Якби вертикальна Осьно рис 1П -2 була переобозначив так, що 100 пре-брехати б у 200, 200 - в 400 і т.д., то значеніеуглового коефіцієнта розглянутої залежно-сті подвоїлася б. Чому? Та тому що при збіль-ліченіі X на одиницю Y тепер збільшується на200 (чорна лінія), тоді як раніше Y збільшував-ся тільки на 100 при збільшенні X на 1, хоча лініяне стала б крутіше. Точно так же графік однієї чи-лінійної залежності може бути крутіше графіка дру-гой лінійної залежності при рівності їх угло -вих коефіцієнтів просто внаслідок використання ня різних масштабів для їх побудови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КУТОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ І КРУТІЗНАПРЯМОЙ"
 1. 2.7. Методи оцінки землі
  кутове розташування, тип грунтів, рельєф) , доступні комунальні послуги, економічні характеристики, найкраще і найбільш ефективне використання. При оцінці землі можна використовувати кілька одиниць порівняння, коректуючи ціну кожної з них і отримуючи в кінці кілька значень вартості, що визначають діапазон вартості. Особливу категорію представляють собою міські землі, на їх цінність
 2. Бюджетні обмеження
  кутовий коефіцієнт прямої витрат, який вимірює нахил цієї прямої до осі абсцис Нахил бюджетної лінії залежить від ставлення ціни товару В (Рв) до ціни товару А (РА): РА _ 1,0 тис. руб. _2 Рв 1,5 тис. руб. 3 Це всього лише математичний вираз того факту, що споживач повинен відмовитися від придбання двох одиниць продукту А за ціною 1,5 тис. руб. кожна , щоб отримати
 3. Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника.
  кутовий коефіцієнт) («збільшення за крок») виробничої функ-Виробнича функція - залежність між кількістю ресурсу, що застосовується для виробництва деякого блага, і обсягом його випуску. Граничний продукт - приріст обсягу виробництва, обумовлений використанням додаткової одиниці
 4. Отже, зміни грошово-кредитної політики ведуть до несподіваних коливань випуску, цін , рівня безробіття і тим-па
  кутового коефіцієнта короткострокової кривої сукупної пропозиції). У довгостроковому періоді, однак, у суб'єктів економіки встановлюються певні очікування темпів інфляції, задавайте-екпортувати ФРС. Таким чином, фактична інфляція дорівнюватиме очікуваної інфля-ції, а безробіття знаходиться на природному рівні. Згідно M. Фрідмену і Е. Фелпса, розгляд кривої Філліпса як набо-ра
 5. Економічні коливання в короткостроковому періоді Коефіцієнт втрат Коефіцієнт втрат
  кутового коефіцієнта кривої Філліпса і швидкості коригування інфляційних очікувань відповідно нової грошово-кредитній політиці. Оцінка витрат зниження інфляції була в центрі уваги багатьох дослі-джень, результати яких нерідко узагальнювались в статистичному показнику, що отримав назву коефіцієнта втрат. Коефіцієнт втрат - показник зниження середньорічного обсягу випуску
 6. Витрати і вибір
  кутові коефіцієнти) - позитивні іотріцательние - розбираються в додатку до цієї чолі. ТАБЛИЦЯ 1-1. Виробничі возможностімоделіруемой економіки АльтернатівнаяВипуск (в одиницях) вартість KX) одиниць | I. розваг (в одиницях Точка розваг продовольства продовольства) А 0300 25 65 90 120 В 100 275 С 200 210 DE 300 400 1200 питає
 7. Лінійні залежності
  кутового коеффіціента.Еслі значення X розташовані на горізонтальнойосі, а значення У - на вертикальній, як на ріс1П-1, то вільний член визначається значенням Yпрі X=O. Отже, графічно свободнийчлен являє собою точку перетину лінііграфіка з вертикальною віссю, так як значення X ветой точці дорівнює нулю. Вільний член залежно-сті f, графік якої зображений на рис 1П-1,
 8. ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ угло-ШІ КОЕФІЦІЄНТИ
  кутовий ко-фіцієнт, і ми говоримо, що розглянуті пе-ремінні позитивно, або прямо, взаімосвязаниТеперь розглянемо рис 1П-3, на якому поки-зана спадна пряма. Функція g, ізображеннаяна малюнку, означає, що збільшення X асоціює-ся з негативним зміною - зменшенням Y.В такому випадку говорять, що ці змінні від'ємного, або назад, пов'язані. Ми можемо вичис-лити
 9. Нелінійні залежності
  кутового коефіцієнта і вільного члена. Ксожалению, багато співвідношення, що зустрічаються векономіке, як, наприклад, PPF на рис 1-2, що не є-ються лінійними. Повертаючись до прикладу з полуницею, можна вва-тать, що лінійна залежність, зображена нарис. 1П-1, забезпечує цілком адекватне описи-ня залежності між внесенням добрив іпроізводством полуниці тільки для низьких
 10. Резюме
  кутового коефіцієнта і положення крівойпредложенія визначаються головним чином издерж-ками виробництва , які в свою чергу визначаються-ються технологією і вартістю виробничих ре-сурсів. Технологічне вдосконалення, скор-щая витрати виробництва, буде, як правило, сдві-гать криву пропозиції вправо, викликаючи сніженіеравновесной ціни і зростання обсягу випуску. Те ж бу-дет
© 2014-2022  epi.cc.ua