Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Економічні коливання в короткостроковому періоді Коефіцієнт втрат Коефіцієнт втрат

Економічні коливання в короткостроковому періоді Коефіцієнт втрат Коефіцієнт втрат - показник зниження середньорічного обсягу випуску (реальний обсяг ВВП) в процентному вираженні при зменшенні темпів інфляції на 1%. Рис. 33.10 антиінфляційних-ная ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДАХ Коли ФРС проводить жорстку антіінфля-ционную грошово-кредитну політику, економіка переме-щается уздовж короткострокові кривої Філліпса з точки А в точку S. Через якийсь час очікувана інфляція знижується і коротко-термінова крива Філліпса зрушується вниз. Коли економі-ка досягає точки C1 безробіття повер-тається до природний-ному рівню. Щоб добитися зниження темпів інфляції, ФРС зобов'язана проводити жорстку грошово-кредитну політику (на рис 33.10 представлені деякі її послід-наслідком). Уповільнення темпів приросту грошової маси обумовлює скорочення сукупного попиту, що, у свою чергу, веде до зменшення обсягу виробництва товарів і послуг та рівня безробіття.
У початковому стані економіка знаходить-ся в точці А, а потім переміщається уздовж короткострокової кривої Філліпса до точки В, що характеризується низькою інфляцією і високим безробіттям. Через якийсь час, у міру того як економічні агенти усвідомлюють, що темпи зростання цін сповільнюються, інфляційні очікування знижуються, короткострокова крива Філліп-са переміщається вниз і економіка переміщається з точки В в точку С. Темпи зростання цін сповільнюються, а безробіття повертається до природному рівню. Необхідно усвідомлювати, що неминучий наслідок жорсткої монетарної політи-ки, спрямованої на зниження темпів інфляції, - підвищення рівня безработ-ці і скорочення обсягів виробництва. На рис. 33.10 витрати антиінфляційних-ної політики представлені проходженням економіки через точку В на шляху з точки Л в точку С. Величина витрат залежить від кутового коефіцієнта кривої Філліпса і швидкості коригування інфляційних очікувань відповідно нової грошово-кредитній політиці. Оцінка витрат зниження інфляції була в центрі уваги багатьох дослі-джень, результати яких нерідко узагальнювались в статистичному показнику, що отримав назву коефіцієнта втрат.
Коефіцієнт втрат - показник зниження середньорічного обсягу випуску (реальний обсяг ВВП) в процентному вираженні при зменшенні темпів інфляції на 1%. Типове значення коефіцієнта втрат одно 5, тобто кожен відсоток зниження інфляції обходиться в 5% середньорічного обсягу випуску. Подібні оцінки не могли не турбувати Пола Волкера. Значення інфляції в американській економіці сягали 10% на рік. Помірна інфляція (припустимо, 4% на рік) означала б принесення в жертву 30% середньорічного випуску. Згідно з дослідженнями кривих Філліпса і витрат антиінфляційної політики, допуску-ються різні форми жертвоприношень. Різка зупинка «локомотива» інф-ляції означала б «гальмівний шлях», рівний скороченню обсягу випуску на 30% протягом року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічні коливання в короткостроковому періоді Коефіцієнт втрат Коефіцієнт втрат "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  економічного зростання і добробуту нації. У Росії багатії - в основному добре освічені люди. Дві третини з них мають вищу освіту. У більшості - 86% - батьки належать до інтелігенції. Серед "капітанів" російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя:
 2. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  економічними теоріями В економічній теорії існують різні підходи до пояснення необхідності та можливості існування безробіття. Одне з найбільш ранніх пояснень безробіття дано Т. Мальтусом. Він помітив, що безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи росту народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Дана теорія піддана критиці і
 3. .. Це не означає, що уряд без проблем зупинить інфляцію. Навпаки, її приборкання потребують великих зусиль і
  економічні агенти досить раціо-нального, щоб негайно скоректувати інфляційні
 4. Краткосроч-ная крива Філліпса переміститься вниз, і економіка досягне низької інфляції швидко і без витрат у вигляді
  економічна наука розділилася на два табори. Одна група еконо-мистов запропонувала оцінити коефіцієнт втрат і прийшла до висновку, що обмеження темпів зростання цін пов'язане зі значним зниженням обсягу випуску і зростанням безробіття. Інша група запропонувала теорію раціональних очікувань і зробила висновок, що зменшення інфляція може бути набагато менш дорогим. Більш того,
 5. Ера А. Грінспена Після спровокованої діями OPEC інфляції 1970-х рр.. і антіінфляці-ційної
  економічному спаду в 1991 і 1992 рр.. Потім безробіття піднялося вище природного рівня, а темпи інфляції сповільнилися, економіка поступово вийшла зі спаду і інфляція стабілізувалася на рівні приблизно в 3%. 742 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Рис. 33.12 ЕРА А. ГРІНСПЕНА Діаграма побудована на щорічних показу-телях про рівень
 6. Вони стверджують, що ФРС поса-на продовжувати експеримент по визна-лению мінімального рівня безработ-ці.
  Економічних радників при президенті США. Джерело: «The New York Times / ', September 7, 1996, p. 35. Ho як довго триває «тимчасове» -? ... Я можу висловити моє приватне судження, засноване, однак, на деякій аналізі історичного досвіду, що первинний ефект високих і непередбачених темпів інфляції триває десь від двох до п'яти років ... Сьогодні, через 30 років, це твердження
 7. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
 8. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  економічній державі, оптові ціни були на 8,5% нижче рівня 1990 р. і продовжували падати в середині 1995 р. (5). Офіційно відсоток інфляції в індексі споживчих цін (ІСЦ) впав з 3,0% в 1993 р. до 2,6% в 1994, але сам голова Грінспен свідчив перед конгресом, що ІСЦ перебільшує інфляцію на цілих 1,5%, оскільки він недооцінює поліпшення якості товарів (наприклад, для
 9. Однак такий результат, безсумнівно, був неприйнятний навіть для такого Рівень безробіття Природний рівень
  економічної теорії і політики отримав назву теорії раціональних очікувань, згідно з якою в своїх прогнозах суб'єкти економіки оптимально використовують всю наявну у них інформацію, включаючи оцінку проведеної урядом політики. Надзвичайно важливе значення теорія раціональних очікувань мала в примі-нении до вивчення зворотній залежності між інфляціейі
 10. Як підкреслювали M .
  економічної політики. У статті «Кінець чотирьох великих інфляції» (1981) Томас Сарджент так описував нову теорію: Прихильники точки зору альтернативної «теорії раціональних сподівання-ний» вважають, що інфляція - процес вельми інерційний . Вони вважають, що якщо фірми і робітники чекають високих темпів інфляції, при висновків-нии угод вони орієнтуються на свою оцінку перспектив економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua