Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Краткосроч-ная крива Філліпса переміститься вниз, і економіка досягне низької інфляції швидко і без витрат у вигляді

Краткосроч-ная крива Філліпса переміститься вниз, і економіка досягне низької інфляції швидко і без витрат у вигляді тимчасово високого рівня безробіття і низького обсягу випуску. Антиінфляційна політика по П. Волкеру Рис. 33.11 антиінфляційних-ная ПОЛІТИКА ПО П. Волкер Діаграма побудована на даних про рівень безробіття і темпах інфляції (вимірюваних Дефла-тором ВВП) в США в 1979-1987 рр.. Скорочення темпів інфляції протягом цього періоду було до-стігнуто за рахунок різкого підвищення рівня безробіття в 1982 і 1983 рр.. Зверніть увагу, що точки, позначений-ні на цій диаграм-ме як А Б і С, приблизно відповідають одно-іменним точкам на рис. 33.10. ДЖЕРЕЛО: U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour. Отже, Пол Волкер мав прийняти рішення про стратегію зниження темпів інфляції, а економічна наука розділилася на два табори. Одна група еконо-мистов запропонувала оцінити коефіцієнт втрат і прийшла до висновку, що обмеження темпів зростання цін пов'язане зі значним зниженням обсягу випуску і зростанням безробіття.
Інша група запропонувала теорію раціональних очікувань і зробила висновок, що зменшення інфляція може бути набагато менш дорогим. Більше того, існує можливість уникнути витрат взагалі. Хто ж виявився правий? На рис. 33.11 представлені дані про темпи інфляції та рівень безробіття за 1979-1987 рр.., З яких випливає, що П. Волкер досяг успіху в зниженні темпів зростання цін з 10% в 1981-1982 рр.. до приблизно 4% в 1983-1984 рр.. Скор-щення темпів інфляції відбулося виключно завдяки грошово-кредитній політиці. Фінансово-бюджетна політика в цей період часу діяла в протилежному напрямку збільшення бюджетного дефіциту і, відповідно-но, сукупного попиту, що, взагалі кажучи, веде до зростання темпів інфляції. ТА Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді цим витрат у термінах обсягу продукції і те, як скоро ми отримаємо бажані результати, залежить частково від того, наскільки рішуче і недвозначно уряд прихильний викорінення інфляції.
Згідно T. Сарджент, коефіцієнт втрат може бути значно меншим, ніж це передбачалося. Дійсно, в екстремальному випадку він може бути рівним нулю. Якщо уряд проявляє заслуговує довіри прихильний-ність до політики низької інфляції, економічні агенти досить раціо-нального, щоб негайно скоректувати інфляційні очікування. Краткосроч-ная крива Філліпса переміститься вниз, і економіка досягне низької інфляції швидко і без витрат у вигляді тимчасово високого рівня безробіття і низького обсягу випуску. Антиінфляційна політика по П. Волкеру Рис. 33.11 антиінфляційних-ная ПОЛІТИКА ПО П. Волкер Діаграма побудована на даних про рівень безробіття та темпахінфляціі (вимірюваних Дефла-тором ВВП) в США в 1979-1987 рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Краткосроч-ная крива Філліпса переміститься вниз, і економіка досягне низької інфляції швидко і без витрат у вигляді "
 1. Вибір між інфляцією і безробіттям у короткостроковому періоді Однак антиінфляційна політика по
  короткостроковому періоді Однак антиінфляційна політика по П. Волкеру грунтувалася на значному підвищенні рівня безробіття, який в 1982-1983 рр.. становив при-мірно 10%. У той же час виробництво товарів і послуг, що вимірюється реальним ВВП, було значно нижче трендового рівня (рис. 31.1 в гол. 31). Скорочення темпів зростання цін по П. Волкеру призвело до найбільш глибокого спаду в
 2. Економічні коливання в короткостроковому періоді Коефіцієнт втрат Коефіцієнт втрат
  короткостроковому періоді Коефіцієнт втрат Коефіцієнт втрат - показник зниження середньорічного обсягу випуску (реальний обсяг ВВП) в процентному вираженні при зменшенні темпів інфляції на 1%. Рис. 33.10 антиінфляційних-ная ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДАХ Коли ФРС проводить жорстку антіінфля-ционную грошово-кредитну політику,
 3. Покажіть наслідки цього шоку на вашому графіку з частини (а) питання.
  Короткостроковому періоді 745 тіться до первинних темпам інфляції і рівня безробіття? Поясніть, чому ця ситуація відрізняється від наведеної в частині (б) питання. 5. Припустимо, що ФРС вважає природний рівень безробіття рівним 6%, тим часом як фактичний природний рівень дорівнює 5,5%. Як позначиться на економіці політика ФРС, ос-Нова на даному припущенні?
 4. Глосарій
  короткостроковій перспективі зафіксірова-ни Крива сукупної пропозиції є горизонталь-ної, в результаті чого реальний ВНП повністю определяетсяуровнем сукупного попиту. КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ. Classical model. Модель ринкатруда та сукупної пропозиції, в якій абсолютна гинув-кістка рівня зарплати та цін має своїм результатом посто-янную ситуацію повної зайнятості. При цьому крива
 5. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  ная заробітна плата за працю (кваліфікований або некваліфікований) повинна знижуватися. У свою чергу, кожна одиниця капіталу працює тепер з великою кількістю праці, і реальні прибутки на капітал повинні підвищуватися. Загадка полягає в тому, що прибутки на капітал не зросли. На противагу прогнозам класичної теорії вирівнювання фактора цін, джерелом швидко возраставшего
 6. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  ная здатність. Разом із зменшенням доходів споживачів знижується число продажів. Утворюються небажані запаси товарів. Фірми ще більше скорочують замовлення. Таким чином економічна спіраль опускається вниз. Дефіцит бензину і довгі черги біля заправних станцій після першого нафтового шоку, спровокованого ОПЕК на початку 70-х рр.., Як тепер вважають, були викликані не стільки нестачею
 7. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  короткостроковими вливаннями капіталу замість довготривалих прямих інвестицій (16). До грудня 1994 р. резерви іноземної валюти впали так низько, що мексиканський уряд повинен був призвести девальвацію, щоб виправити завищену вартість песо (17). Іноземний капітал став тікати з Мексики , побоюючись ще більших подальших девальвацій. Ці страхи поширилися на інші країни третього
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  короткостроковому періоді, то і кейнсіанська модель описує поведінку економіки в короткостроковому періоді («short-run»). Кейнс не вважав за потрібне заглядати далеко в майбутнє, вивчати поведінку економіки в довгостроковому періоді, дотепно зауваживши, що «в довгостроковому періоді ми всі небіжчики». У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції SRAS (short-run aggregate supply), якщо в економіці
 9. Відмінності в наслідках очікуваною і непередбаченої інфляції
  ная сума, яку отримує людина за продаж економічного ресурсу, власником якого він є. Реальний дохід - це та кількість товарів і послуг, яке людина може купити на свій номінальний дохід (на отриману суму грошей). Таким чином, де Тінф - темп інфляції. Чим вище рівень цін на товари та послуги, тобто чим вище темп інфляції, тим меншу кількість товарів і послуг
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповній зайнятості, що означає можливість існування вимушеного безробіття; - основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг;
© 2014-2022  epi.cc.ua