Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника.

Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника. Коли число робітників зростає з 1 до 2, випуск булочок зростає з 50 до 90, отже, предель-ний продукт другого робітника становить 40 булочок; якщо наймається ще один працівник, випуск булочок зростає з 90 до 120, таким чином, граничний продукт третього робочого дорівнює 30 булочкам. Зауважте, що зі зростанням числа робочих граничний продукт убуває. Пре-слушну продукт другого робочого дорівнює 40 булочкам, граничний продукт тре-тього робітника - 30 булочкам, а граничний продукт четвертого робітника - лише 20 булочкам.
Дана властивість називають убуванням граничного продукту. Коли в пекарні зайнято кілька робітників, вони не заважають один одному. У міру того як число працівників зростає, додаткові робочі змушені пові-ща використовувати обладнання, та й трудитися їм доводиться в обмежених умо-вах. Отже, чим більше нових робочих наймає Елен, тим менше внесок кожного нового працівника у виробництво булочок. Зменшення граничного продукту прекрасно видно на рис. 13.2. Тангенс кута нахилу (кутовий коефіцієнт) («збільшення за крок») виробничої функ-Виробнича функція - залежність між кількістю ресурсу, що застосовується для виробництва деякого блага, і обсягом його випуску.
Граничний продукт - приріст обсягу виробництва, обумовлений використанням додаткової одиниці ресурсу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника. "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  перший погляд визначаються капризами, мають виробничі коріння. Маяків-ський у своїх спогадах про Америку призводить любопит-ні приклади впливу реклами. Він зазначає, яке величезне вплив робить буржуазна реклама на споживання і як під впливом цілого ряду процесів, керуючих про-изводством, змінюються потреби людей. Дуже важливо ^ врахувати, що споживання
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  перший вари-ант-теорія попиту і пропозиції, згідно з якою ціна визначається їх співвідношенням ; другий варіант - теорія корисності, згідно з якою ціна визначається корисністю това-ра: чим корисніше товар, тим більш високу ціну він має; тре-тій варіант - теорія витрат виробництва, згідно з якою ціна визначається витратами виробництва. Маршалл намагався ці
 3. § 3. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  перший кусень хліба. Потім з кожним новим шматком втрачається корисність хліба до тих пір, поки пропадає бажання є цей продукт. Всі з'їдене кількість хліба утворює величину насичення. Засновники австрійської школи політичної економії прагнули надати закону спадної корисності загальне значення. Ф.Визер заявляв, що цей закон "поширюється на всі процеси - від голоду до
 4. Коментарі
  перший в історії США Закон про соціальне забезпечення (Social Security Act), Закон про справедливе наймі робочої сили (Fair Labor Standards Act), що встановлював мінімум заробітної плати і максимум тривалості робочого дня для деяких категорій зайнятих. 27 травня 1935 NIRA був визнаний Верховним судом США неконституційним. [56] Фуллартон Джон англійський економіст, автор робіт з питань
 5. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  перший випуск присвятити проб-Лемі капіталу, другий - проблемі земельної власності, третій - проблемам найманої праці , четвертий - з'ясуванню ролі держави в буржуазному суспільстві, п'ятий - питань зовнішньої торгівлі і шостий випуск - питань світового ринку. Чим пояснюється така послідовність? Чому Маркс вважав за потрібне раніше писати про капітал, потім про земельної власності,
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  перший при-знак капіталізму (всього Кросленд відзначає шість таких при-1 Г. AR Crosland. Op cit. p. 223. 2 С. AR Crosland-The Transition from capitalism ("New Fabian Essays-). London, 1935, p. 39. 260 знаків), що виражається в« децентралізації економічних рішень », тобто в тому, що керівництво виробництвом сосредо-точено в окремих, відокремлених один від одного
 7. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  розумінні трудовий колектив - це суб'єкт економічних відносин, насамперед, відносин власності, а також сукупний працівник, який забезпечує раціональне використання наявних матеріально-речових ресурсів з метою створення і привласнення доходу. Якщо засоби виробництва виступають у формі капіталу, то трудовий колектив є суб'єктом лише техніко-економічних
 8. 4. меліорізма і ідея прогресу
  перший погляд здатну привести до досягнення поставлених кінцевих цілей політику, цивілізація покращиться, а суспільство і держава зроблять людину більш задоволеним, хоча і не щасливим у метафізичному сенсі. Чи дотримується ця умова, може показати тільки невідоме майбутнє. В системі праксиологии немає місця меліорізма [51] і оптимістичному фаталізму. Людина вільна в тому
 9. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  перший крок до задоволення потреби, але й всі наступні кроки. Як тільки задоволено бажання а, якому шкала цінності присвоює ранг 1, необхідно вибирати між бажанням b, якому присвоєно ранг 2, і з, якому завтрашнє бажання в відсутність тимчасового переваги присвоїло б ранг 1. Якщо b предпочитается с, то цей вибір явно має на увазі тимчасове перевагу.
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  розуміння від історичного розуміння, інтерпретації, теорію від історії. Ми цілком можемо уявити собі історичну ситуацію, в якій рівень заробітної плати нав'язується ринку зовнішніми силами стримування і примусу. Таке інституційне фіксування ставок заробітної плати є однією з найбільш важливих особливостей нашої епохи політики интервенционизма. Тут завдання
© 2014-2022  epi.cc.ua