Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого

Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого ресурсу граничний продукт убуває. 282 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринки ції дорівнює зміні обсягу випічки булочок («збільшення ») при наймі очеред-ного робітника (« крок »). Таким чином, він дорівнює граничному продукту робочого Із зростанням числа робочих граничний продукт убуває і производствен функція стає більш пологою.
ВИПУСК (кількістю-ГРАНИЧНИЙ ВИТРАТИ НА ВИТРАТИ сукупні витрати НА РЕСУРСИ (ІЗДЕРХ-Il число СТВО булочок ПРОДУКТ ОБЛАДНАННЯ, НАЙМУ КІ НА ОБЛАДНАННЯ пекарня + ВИТРАТИ i. РОБОЧИХ В ЧАС) ПРАЦІ В $ РОБІТНИКІВ, В $ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ, В $) 0 0 50 30 0 30 1 50 40 30 10 40! 2 90 30 30 20 50 3120 20 30 30 60! 70 4 140 10 30 40 5 150 30 50 80 Таблиця 13.
1 виробництв-ва ФУНКЦІЯ І СУКУПНІ ІЗ-Держко: ПЕКАРНЯ ЕЛЕН XAHГРІ Рис. 13.2 ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ: ПЕКАРНЯ ЕЛЕН Хангрі Виробнича функція показує залежність між кількістю робочих пекарня обсягом виробництва булочок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого"
 1. 10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення,
  граничного продукту (diminishing mar-ginal product) - властивість, згідно з яким при зростанні кількості використовуваного у виробництві ресурсу граничний продукт уби-кість (гл. 13, 18). Зростаючий прибутковість (diminishing returns) - властивість капіталу, що виявляється в тому, що додаткові рівні вкладення капіталу опору-Глосарій 779 вождающейся зменшенням приросту випуску
 2. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  граничної корисності він створив вчення про граничну продуктивність праці і капіталу. Не дивно, що ці альтернативні теорії успадкували характерні риси своїх вихідних основ - трудової концепції вартості та концепції граничної корисності. А саме: обидві теорії нової вартості відображають глибинні ендогенні процеси, які не можна безпосередньо спостерігати в господарській практиці.
 3. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  убування від 10 до 11. малий. 2 З таблиці видно, що конкретна потреба більш важливого виду може виявитися стоїть нижче окремих конкретних потреб менш важливого виду. Наприклад, восьма одиниця першого виду потреб представлятиме меншу цінність чи меншу значимість для благополуччя суб'єкта, ніж перша одиниця сьомого види потреб. Зменшення ж цінності благ у міру
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  граничної корисності. Але фактично австрійський-ська школа стала міжнародним явищем. Вона мала багато прихильників в Німеччині, в Англії, в США і в царській Рос-ці. Зокрема одним з перших пропагандистів ідей цієї "школи в Росії був відомий буржуазний економіст Туган-Барановський. Потрібно сказати, що« аргументи », які висували еко-номістів австрійської школи, і окремі
 5. Лекція 13 - я Економічні погляди А. Маршалла
  граничної корисності », я також злити, реакційні теорії вульгарної політичної економії з домислами буржуазної соціології, зокрема з демагогією« соціального дарвінізму ». Як відомо,« соціаль-ний дарвінізм »є реакційним вченням, яке пи-талось поширити принцип природного відбору на чоло-веческое суспільство і абсолютно неправильно витлумачити історію
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  граничної продуктивності, кото-раю поширена в буржуазній літературі поряд з теорією граничної корисності. Згідно Кларку, заробітна плата визначається граничною продуктивністю праці, а про-цент - граничною продуктивністю капіталу. За сущест-ву це є кілька видозмінена стара теорія Сея, ко-306 торий висував триєдину формулу і доводив, що
 7. Число робочих (отло-женное по горизонтальній осі) взято з першої колонки табл.
  спадання граничного продукту. 0 12 3 4 5 Число зайнятих робітників лава 13. Витрати виробництва Від виробничої функції до кривої сукупних витрат Останні три колонки табл. 13.1 показують витрати, які несе Елен при виробництві булочок. У нашому прикладі витрати на обладнання пекарні рав--: и $ 30 на годину, а витрати на одного робітника - $ 10 на годину. Якщо Елен
 8. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  убування граничної корисності товарів і ін Надзвичайно поширеним в економіці є визначення предмета дослідження, сформульоване в наступній питальній тріаді: «Які товари та послуги виробляти, як і для кого їх виробляти?» У наведеному визначенні викликає заперечення другий позицій: як виробляти товари і послуги? Відповідь на дане питання повинна, нa наш погляд, давати
 9. «Підстави вчення про народне господарство»
  убування важливості (римські цифри), а по рядках - «послідовні акти задоволення потреби» (арабські цифри). Таблиця 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Види потреб або благ i К ш iV V VI VII VIII IX X 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2. 1 0 6 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0
 10. 1 Теорія корисності Джевонса
  убування останньої ступеня корисності виводиться саме для індивіда. Але Джевонс вважав, що закон, виведений теоретично для індивіда, може і повинен перевірятися емпірично на агрегатному уровне7 . Джевонс не тільки відзначає, що в оптимальній ситуації одне і те ж благо повинне мати однакову останню ступінь корисності в різних прімененіях8, що приблизно відповідає другому закону
© 2014-2022  epi.cc.ua