Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Бюджетні обмеження

Криві байдужості дозволяють виявити споживчі переваги. Однак при цьому не враховуються дві важливі обставини: ціни товарів і доход споживачів. Криві байдужості лише показують можливість заміни одного блага іншим. Однак вони не визначають, який саме набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. Цю інформацію дає нам бюджетне обмеження (лінія цін, пряма витрат - budget constraint).
Бюджетна лінія показує різні комбінації двох продуктів, які можуть бути придбані при фіксованій величині грошового доходу.
Наприклад, якщо продукт А коштує 1,5 тис. руб., А продукт В коштує 1 тис. руб., То споживач міг би придбати всі комбінації продуктів А і В, показані в табл. 5.2, при грошовому доході, рівному 12 тис. руб. Зауважимо, що в одному з двох крайніх випадків споживач міг би затратити весь свій дохід на покупку 8 одиниць продукту А (яблука) так, що у нього не залишилося б грошей для придбання продукту В (груші).
Або, відмовившись від 2 одиниць продукту А і тим самим заощадивши 3 тис. руб., Він міг би купити 6 одиниць продукту А та 3 одиниці продукту В. І так далі.
Математично бюджетні обмеження можна записати наступним чином:
/=РлОл + Р & ь або в більш звичному вигляді:
де кутовий коефіцієнт прямої витрат, який вимірює
нахил цієї прямої до осі абсцис
Нахил бюджетної лінії залежить від ставлення ціни товару В (Рв) до ціни товару А (РА):
РА _ 1,0 тис. руб. _2 Рв 1,5 тис. руб. 3
Це всього лише математичний вираз того факту, що споживач повинен відмовитися від придбання двох одиниць продукту А за ціною 1,5 тис. руб. кожна, щоб отримати в своє розпорядження 3 тис. руб., необхідних для покупки 3 одиниць продукту В.
Кожна точка цієї прямої показує, яку кількість товару А (яблука) і товару В (груші) може придбати споживач, розташовуючи фіксованим доходом 12 тис. руб. і витрачаючи його повністю на купівлю цих двох товарів за умови, що ціни на груші і яблука не змінюються.

Зниження грошового доходу за умови, що ціни на товари залишаються незмінними, призводить до паралельного переміщення бюджетної лінії вліво. Відповідно збільшення грошового доходу призводить до зміщення бюджетної лінії вправо.
Якщо доход і ціни одночасно пропорційно зростуть (або знизяться), те положення бюджетної лінії не зміниться. У цьому полягає сенс індексації доходів населення: інфляційне підвищення цін (яке призводить до паралельного переміщення бюджетної лінії вліво) супроводжується одночасним пропорційним (тобто в ту ж кількість разів) збільшенням доходу (що зміщує бюджетну лінію паралельно вправо) і бюджетна лінія, а значить, і реальний добробут споживачів не змінюється. Зміна ж відносних цін товарів призводить до зміни нахилу бюджетної лінії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Бюджетні обмеження "
 1. ДЕРЖАВА
  бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав у звичку. У 70-х і 80-х роках центральні
 2. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  У зв'язку з тим що спроби виміру корисності за допомогою абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 3. Криві байдужості
  бюджетні обмеження Безліч кривих байдужості називаються картою кривих байдужості (рис. 5.6). На графіку, чим правіше і вище розташована крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації двох благ. Криві байдужості є безперервною функцією, а не набором дискретних точок, мають негативний нахил, опуклі щодо початку координат і ніколи не
 4. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення
  бюджетним обмеженням означає положення рівноваги споживача. Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, ми можемо знайти таку точку D, яка належить кривій байдужості 1) 2 більш високого порядку і в якій максимізується добробут споживача при даному бюджеті. Крива U3 є кривою більш високого порядку, ніж U2, проте вона виходить за межі нашого бюджету і тому поки
 5. Висновки
  бюджетних обмежень. 6. Крива байдужості показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Безліч кривих байдужості називається картою кривих байдужості. Побудова кривих байдужості грунтується на ряді припущень (аксіом): раціональності споживача, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості. 7. На
 6. Запитання для самоперевірки
  бюджетних обмежень споживача: а) В. Парето, в) Р. Аллена, б) Є. Слуцького; г) К. Маркса? 6. Криві байдужості не володіють такими властивостями: а) крива байдужості, що лежить вище і правіше інший кривої, являє собою менш переважні для споживача набори товарів, б) криві байдужості мають негативний нахил; в) криві байдужості
 7. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  бюджетними можливостями підприємця. Графічно ізокости можуть бути зображені наступним чином При бюджеті підприємця 20 ден. од. будуються відповідні лінії бюджетних обмежень. Накладення графіків ізокванти на ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі виробничих витрат Американські економісти Дуглас і Солоу в 20-х роках XX в. виявили, що
 8. Тема 12. Споживчі переваги НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  бюджетне обмеження. Систему споживчих переваг можна представити у вигляді графіків. Вперше це зробив англійський економіст Ф. Еджуорт в 1881 р., побудувавши криві байдужості. Крива байдужості - геометричне місце точок, що показує сукупність наборів товарів, які мають рівний корисністю для споживача. Кожна точка на кривій байдужості - це особлива комбінація двох таких
 9. Тема 13. РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧА НА ЗМІНА ЙОГО ДОХОДУ І ЦІНИ ПРИДБАННЯ БЛАГ
  бюджетні лінії; E, E1, E2 - точки оптимуму. 2. Криві Енгеля. Залежність між доходом і споживанням вперше досліджував німецький статистик Х. Енгель, тому її графічне відображення названо криві Енгеля (рис. 13.2). {Foto29} {foto30} В економіці діє закон Енгеля: при збільшенні доходів споживачі підвищують витрати на предмети розкоші більшою мірою, а витрати на товари
 10. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  бюджетної лінії в цьому випадку виконує изокоста. Изокоста - лінія, що обмежує комбінацію ресурсів грошовими витратами на виробництво, тому її часто називають лінією рівних витрат. З її допомогою визначаються бюджетні можливості виробника. Бюджетні обмеження виробника можна розрахувати: C=r + K + w + L, (16.2) де C-бюджетне обмеження виробника; r-ціна послуг
© 2014-2022  epi.cc.ua