Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ УГЛО-ШІ КОЕФІЦІЄНТИ

. Всі лінії на рис 1П-1 і1П-2 є зростаючими. Уздовж такий лініілюбому збільшенню X відповідає положітельноеізмененіе - збільшення Y. Таким чином, возра-стающую пряма має позитивний кутовий ко-фіцієнт, і ми говоримо, що розглянуті пе-ремінні позитивно, або прямо, взаімосвязаниТеперь розглянемо рис 1П-3, на якому поки-зана спадна пряма. Функція g, ізображеннаяна малюнку, означає, що збільшення X асоціює-ся з негативним зміною - зменшенням Y.В такому випадку говорять, що ці змінні від'ємного, або назад, пов'язані. Ми можемо вичис-лити значення кутового коефіцієнта прямої на
4 *
18

РІС. 1П-4. Нелінійна залежність. Залежність У=ДХ), графік якої тут зображений, є нелінійної; зраді-ня У, відповідне збільшення X на 1, залежить від первісного значення X.
При збільшенні X від 0 до 1 У зростає от100 (величина вільного члена) до 200, але при збільшенні X от2 до 3 У зростає тільки на 80 одиниць. При значеннях X, менших 5,5, X і У пов'язані між собою позитивно; максимальне значення У досягається при Х=5,5; при значеннях Xбольшіх 5,5, між цими двома змінними існує об-ратна залежність
5,5
рис 1П-3 безпосередньо на основі графіка. КогдаX=1, Y=300, що показано стрілками на рісунке.Ви зможете аналогічно показати, що, коли X=3, Y=100. Збільшення X між цими значеніяміравно 2 (3 - 1), в той час як соответствующееізмененіе Y одно -200 (100 - 300). Таким обра-зом, кутовий коефіцієнт цієї прямої дорівнює 100 (200/2). Всі убуваючі прямі, як і дана, все-гда мають негативні кутові коефіцієнти, оскільки зміни Y, відповідні любомуувеліченію X, завжди негативні.
Ви зможете са-мостійно показати, що при фіксірованноммасштабе осей'чем крутіше спадна пряма, тембольше значення негативного кутового коефіцієнта вона має. Наприклад, кутовий коефіцієнт, що дорівнює -200, відповідає більш круто падающейпрямой, ніж коефіцієнт, що дорівнює -100.
Як виглядає лінія, якщо її кутовий коеффіціентравен нулю? Рівність кутового коефіцієнта нулюозначает, що при збільшенні XY ніяк не змінює-ся. Це означає, що лінія повинна бути абсолютнопрямой, паралельної горизонтальній осі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ угло-ШІ КОЕФІЦІЄНТИ "
 1. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  позитивно. Разом з тим попередній аналіз питомих ваг вказує на окремі негативні тенденції в структурі основних засобів училища. Протягом року на 0,3% зменшилася частка основного елемента активної частини основних засобів училища - машин і устаткування - і на 4,1% збільшилася частка інструментів, виробничого і господарського інвентаря. Знизився також питома вага вартості
 2. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  позитивної тенденції розвитку матеріально-технічної бази училища, наслідком якої стало, по-перше, збільшення основних засобів, а по-друге, зниження ступеня їх зносу. Коефіцієнти оновлення та вибуття обчислюються не тільки в цілому по основних засобів установи, але й окремо по активній їх частині, окремим групам і основним видам. На підставі даних бухгалтерського обліку була
 3. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  позитивних і негативних результатів діяльності установи в окремі періоди, а також результатів роботи окремих підрозділів - відділень лікарні - на рівні узагальнюючих показників викликає необхідність використання прийому деталізації, який являє собою розкладання зведених показників за часом і місцем їх формування на приватні. Це дозволяє виявити недоліки в
 4. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  позитивне явище. При обчисленні абсолютного відхилення, яке в цілому по лікарні склало 7 812 900 000 руб., Встановлюються фактори, що впливають на величину відхилення: кількість штатних посад і рівень середньої заробітної плати. На підставі даних табл. 9.15 розрахуємо вплив цих факторів на розмір фонду заробітної плати (табл. 9.16). Таблиця 9.15 Аналіз фонду заробітної
 5. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
  позитивного моменту потрібно відзначити зростання найбільш важливої категорії персоналу НДІ - науковців - на 1 людину, що свідчить про деяке поліпшення структури персоналу, який знайшов своє вираження в підвищенні питомої ваги наукових співробітників у загальній середньооблікової чисельності зайнятих з 58% (2000 р.) до 60,6% (2001 р.). Даючи якісну оцінку структурних змін персоналу
 6. 10.3. Аналіз використання робочого часу
  негативно характеризує організацію роботи дослідного виробництва (майстерні) наукової організації. У підсумку наявність випадків порушення трудової дисципліни, ненормованих цілоденних простоїв у виробництві і очікувань роботи в розробляють підрозділах викликали недовикористання фонду робочого часу на 1,9% (101,5 - 99,6). Таблиця 10.7 Аналіз скороченого річного балансу робочого
 7. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  позитивно оцінюваної кредиторської заборгованості по заробітній платі, відрахуваннях до ФСЗН і бюджет за рахунок фінансування цих статей згідно з кошторисом. З позабюджетних коштів цей коефіцієнт також збільшився (на 0,92 процентного пункту). І якщо на початок року при мобілізації 0,91% ресурсів дебіторської заборгованості можливе було розрахуватися з боргами, то на кінець року кредиторська
 8. 4.4. Критерії прийняття рішень про фінансування нерухомості
  позитивний фінансовий левередж - коли майно, придбане на позикові кошти, приносить фінансовий дохід за ставкою, що перевищує ставку відсотка по кредиту. На ціну власності та рішення інвесторів впливають умови фінансування: ставка відсотка, рівень позикового фінансування, термін амортизації і пр. Ставка відсотка - плата за користування кредитом. Чим нижче ставка відсотка,
 9. 4.5. Кредитний консалтинг
  позитивного рішення по кредиту (так само як грамотний юрист збільшить ваші шанси в суді і при складанні юридичних документів) і швидкість ухвалення рішення. Можу додати, що в період кризи корисно витратити вільний час на самоосвіту, вивчення економічної і юридичної літератури. Сотруднокі банків мають звичку сердитися, якщо здобувачі кредитів безграмотні в
 10. 4.6. Додаткова інформація
  позитивний зовнішній ефект (екстерналій). Зовнішній ефект відбувається тоді, коли дія однієї людини позначається на добробуті іншої людини або інших людей. Освічена людина може висувати ідеї, які стають корисними для інших, загальним надбанням, ними має можливість користуватися всі, хто опиняється в сферу дії позитивного зовнішнього ефекту освіти. У цій
© 2014-2022  epi.cc.ua