Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Більшість рішень щодо распределеніяресурсов в Сполучених Штатах та інших країнах сосмешанной економікою здійснюється через сістемуцен. Ціни визначаються на ринках; ці ринки при-нітрохи різноманітні форми, але їх функціонування ня може бути охарактеризоване в стислому вигляді спомощью базової моделі попиту та пропозиції.
2. Обсяг попиту - це кількість товару, яку поку-Пателі бажають придбати за деякий період (на-приклад, за день чи за рік) на даному ринку. Об'емспроса залежить від ціни товару та інших факторів, найважливішими серед яких є ціни альтернативних товарів, доходи покупців, їхні смаки та очікуваних ціни.
Поведінку фірм, тобто сферу пропозиції, в неяк-ких главах частини 2.
Нарешті, вільний ринок визначає те, длякою виробляються товари. Товари та послуги вироб-дятся для всіх тих, хто хоче і може платити рав-новесную ціну, з тим щоб задовольнити свойспрос Їх платоспроможність визначається в своюочередь ринковою ціною, за якою вони могутпродать свою працю, і тієї вартістю, яку на-значает ринок їх накопиченому або успадкованої-му майну. У частині 3 обговорюються ринки етіхфакторов виробництва.
| Як ми зазначали в гол. 1, не існує реальнофункціонірующіх чисто ринкових економік. От-частини це пояснюється тим, що відповіді свободногоринка на основоположні питання економіківиглядят підчас непривабливо. Вільний ри-нок не забезпечує автоматично всіх і каждогоні достатнім для втамування голоду колічествомпіщі, ні відповідним дахом, одягом або медичним обслуговуванням Він забезпечує їжею, ме-дицинской допомогою і всіма іншими благами всехтех, хто бажає і здатний платити. Суспільство, дей-ству через політичний процес, може захотетьізменіть або повністю відкинути рішення вільних ринку. Це одна з причин того, почемувмешательство держави в стихію свободногоринка допомогою регулювання, налогообложеніяі перерозподілу доходів є настільки розповсюдженим странения у всьому світі У наступному розділі миначінаем вивчення ролі держави в економіці.

3. Шкала попиту відображає залежність між об'емомспроса на товар і його ціною при незмінності другіхфакторов. Крива попиту - це графічне изобра-ються шкали попиту. Криві попиту звичайно являють-ся понижающимися (убутними), показуючи тимсамим, що обсяг попиту збільшується в міру паде-ня ціни.
4. Обсяг пропозиції - це кількість товару, кото-рої продавці хочуть реалізувати за деякий периодную даному ринку. Обсяг пропозиції залежить від це-ни товару та інших факторів, найважливішими серед ко-торих є основні засоби виробництва (фі-тному капітал), доступні виробникам техно-логії, ціни змінних виробничих ресурсів, тобто всі фактори, що визначають витрати продавців.
5. Шкала пропозиції відображає залежність між
55
обсягом пропозиції товару і його ціною за умови незмінності інших факторів. Крива запропонованого-вання, будучи графічним зображенням шкалипредложенія, зазвичай є що підвищується (віз-розтане), показуючи тим самим, що з ростом цениувелічівается і обсяг пропозиції.
6. Ринок знаходиться в стані рівноваги, коли ценаустанавлівается на рівні, при якому обсяг спросаравен обсягу пропозиції. При цінах нижче одно-навесні має місце надлишковий попит (або дефіцит), що означає перевищення обсягу попиту над об'емомпредложенія. При цінах вище рівноважної суті-ет надлишкову пропозицію (надлишок), означающеепревишеніе обсягу пропозиції над обсягом спро-са.
7. Якщо ринок не перебуває в стані рівноваги, тоцени рухаються в напрямку до рівноважного рівнях-ню. Коли має місце надлишковий попит, поставщи-ки можуть піднімати ціни і при цьому продаватьстолько, скільки хотіли б, за вищими ценамКогда спостерігається надлишкова пропозиція, давленіесо боку нереалізованих товарів змушує фір-ми знижувати ціну. Оскільки ринки рухаються до рівноваги, економісти звичайно концентрують своевніманіе на рівноважних ціні і обсязі, аналізіруяреакцію ринків на зміни попиту або про-позиції.

8. Зміни факторів (відмінних від ціни товару), що визначають обсяг попиту, зрушують криву попиту, викликаючи зміну і рівноважної ціни, і рівноважного обсягу. Збільшення ціни товару-субститут сдві-Гаета криву попиту вправо, збільшуючи тим самим іценів, і об'єм. Точно так само збільшення числа потре-бителей, зміна їх смаків по відношенню до данно-му товару або їх очікувань щодо зростання цін впоследующем періоді зрушують криву попиту впра-во. Збільшення ціни комплементарного товару зсуву-ет криву попиту вліво, зменшуючи тим самим ціну іоб'ем
9. Зростання доходів споживачів збільшує обсяг спросана нормальний товар, зрушуючи криву попиту вправоі підвищуючи тим самим ціну і об'єм. Зростання доходів по-требителей зрушує криву попиту на нижчий товарвлево, зменшуючи ціну і об'єм.
10. Значення кутового коефіцієнта і положення крівойпредложенія визначаються головним чином издерж-ками виробництва, які в свою чергу визначаються-ються технологією і вартістю виробничих ре-сурсів. Технологічне вдосконалення, скор-щая витрати виробництва, буде, як правило, сдві-гать криву пропозиції вправо, викликаючи сніженіеравновесной ціни і зростання обсягу випуску. Те ж бу-дет відбуватися і при зниженні вартості одногоз виробничих ресурсів.
11. Система цін в економіці вільного ринку помогаетв вирішенні проблем - «що», «як» і «для кого». Чтоопределяется попитом і пропозицією на ринкахразлічних товарів. Як визначається решеніяміфірм щодо найкращого способу проізводства.Длл кого визначається здатністю і бажанням по-требителей оплачувати різні товари, що в свою
чергу визначається цінами, за якими вони могутпродать свою працю, і вартістю їх майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua