Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

АНАЛІЗ РИНКУ

вивчення ринку товарів і послуг, попиту та пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон'юнктури, динаміки цін з метою кращого просування своїх товарів на ринку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АНАЛІЗ РИНКУ "
 1. Інституціоналістів на ринку праці
  аналізу професійних і галузевих відмінностей в структурі робочої сили і відповідних рівнів заробітної плати. Тут простежується відхід від макроекономічного аналізу і спроба пояснити характер ринку особливостями динаміки окремих галузей, професійних демографічних
 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
  аналіз одного ринку або сукупності ринків, що проводиться з метою вивчення потенційного обсягу ринку, попиту на товари і послуги на даному ринку, конкурентного середовища, цін, потреб у товарах і послугах, що виявляються на ринку. Є частиною маркетингових
 3. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ
  аналізі мотивів переваги конкретних товарів тощо, з використанням статистичних прийомів
 5. 4.3. Обмеженість механізму і межі ринку со-завершеною конкуренції
  ринку досконалої конкуренції підсумуємо дослідженням, чи є ринкова система досить ефективним способом використання рідкісних ресурсів та задоволення безмежних потреб. Для відповіді на питання виявимо аргументи "за" і "проти" ринкової
 6. ЧАРТІНГ
  аналізу ринку, визначення його стану, прогнозування
 7. МАРКЕТИНГ
  аналіз ринку (поділ ринків, виділення бажаних ринків, сегментація і позиціонування ринку), цінову стратегію і політику. Складовою частиною маркетингу є реклама. Розрізняють такі види маркетингу: диференційований, розрахований на використання декількох сегментів ринку; конверсійний, що створює умови для подолання негативного попиту; концентрований,
 8. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 9. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 10. мікроекономічному аналізу
  аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, включаючи аналіз обсягів виробництва, витрат,
 11. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. У цьому випадку розглядаються всі сфери
 12. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 13. Правове регулювання
  аналіз механізмів ринку досконалої та недосконалої конкуренції інтегрує закономірності, общеметодологические основи ринку, в найбільшій мірі проявилися на товарному ринку, разом з тим значною мірою стосуються і до інших видів ринків, що мають поряд із загальними специфічні особливості, які є предметом подальшого поглибленого
 14. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 15. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 16. РОЗРИВ КУРСІВ АКЦІЙ (розбіжність)
  аналізі стану фондового ринку: розрив між межами коливання курсів акцій протягом двох днів підряд, тобто розбіжність, розбіжність двох діапазонів коливань. Наявність істотного розриву зазвичай є сигналом зворотного руху цін ринку у зв'язку з тим, що має місце або надмірна пропозиція, або надмірний
 17. 5.4. Використання чисел Фібоначчі в аналізі Ганна
  аналіз, створений Вільямом Ганном, багатогранний і складний, але не входить в рамки розгляду цієї книги. Зупинимося лише на одному з його аспектів, пов'язаному з послідовністю Фібоначчі. Ганн ділив кожне з цінових рухів на 8 частин, або, альтернативно, на три. В результаті він отримав такі коефіцієнти: 1/8=12.5%; 3/8=25%; 1/3=33%; 3/8=37.5%; 4/8=50%; 5/8=62.5%; 2 / 3=67%;
 18. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  аналіз - на рівні економіки в цілому, на рівні галузі і на рівні підприємства, фірми, що дозволяє керівництву правильно орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі. Тактичне планування включає в себе заходи короткострокового або разового характеру і спрямоване на деформації в діяльності виробничих підрозділів, що виникають внаслідок зміни цін на ринку, помилок управлінського
 19. Глава 11. Ціна і обсяг виробництва
  аналіз поведінки фірми, формування її цінової стратегії і визначення обсягу випуску, що забезпечує максимальний прибуток. Хоча досконала конкуренція - явище рідкісне, її аналіз дозволяє зрозуміти, як функціонує ринкова економіка, і порівняти «ідеальний» ринок з
© 2014-2022  epi.cc.ua