Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

кількісний і якісний аналіз одного ринку або сукупності ринків, що проводиться з метою вивчення потенційного обсягу ринку, попиту на товари та послуги на даному ринку, конкурентного середовища, цін, потреб у товарах і послугах, що виявляються на ринку. Є частиною маркетингових досліджень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ "
 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
  стадія маркетингових досліджень, в ході якої визначаються можливості фірми провести заходи, які були визнані доцільними при дослідженні
 2. 4.3. Обмеженість механізму і межі ринку со-завершеною конкуренції
  Аналіз ринку досконалої конкуренції підсумуємо дослідженням, чи є ринкова система досить ефективним способом використання рідкісних ресурсів та задоволення безмежних потреб. Для відповіді на питання виявимо аргументи "за" і "проти" ринкової
 3. Правове регулювання
  Всяка ринкова система, незалежно від моделі, "організовується" і "коригується" дією правових норм, які мають двояку значимість: 1) встановлюють єдині правила поведінки для всіх суб'єктів рин-ка, 2) охороняють індивідуалізовані економічні інтереси суб'єктів ринку - захищають "правих", карають винних за порушення правових норм. Представлений в 4, 5 главах аналіз
 4. Метод викладу
  Отже, ми розглянули метод дослідження, який спрямований на розкриття сутності економічних явищ і процесів. Він включає весь шлях пізнання: рух від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. Метод викладу має справу з уже виробленими поняттями і теоретичними положеннями, тому для нього втрачає всякий сенс повторення шляху процесу пізнання. Метод викладу
 5. Глава 8 Організація дослідження ефективності якості продукції
  Дослідження ефективності якості продукції і його оцінка - це кровні «сестри», але не близнюки і не двійнята! Віком постарше оцінка ефективності, але проте, у неї характер попроще, вона прямолінійніше. «Сестра» молодша, тобто дослідження економічної ефективності, має характер поскладніше, і з нею мати справу не так просто. Тут потрібні інші підходи, більш глибоке проникнення в
 6. Прогностична сила кожної з хвиль Елліотта
  Другою фазою нашого дослідження була перевірка прогностичної сили кожної з хвиль в кожному паттерне Елліотта. Під прогнозуванням ринку ми розуміємо ідентифікацію незавершеною хвилі Елліотта і розрахунок тій області ціни і часу, в якій патерн закінчиться з найбільшою ймовірністю. Для досліджень ми запустили Elliott Wave Analyzer на графіках більш, ніж річної давності на самі
 7. 20. ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Процес маркетингових досліджень включає кілька стадій. 1.Визначення проблеми і цілей дослідження. Складно починати будь-які дослідження доти, поки не визначена суть проблеми. Стадія розпізнавання і визначення проблеми є першим кроком у процесі знаходження рішення. Невиконання завдань по збуту, зростаюче число неоплачених рахунків і низький оборот - усе це сигнали або
 8. Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
  У складі статистики ринку праці виділяють такі підрозділи: 1) статистика економічно активного населення; 2) статистика зайнятості та безробіття; 3) статистика робочого часу; 4) статистика трудових конфліктів. Інформація про ринок праці є одним з найважливіших інструментів при розробці економічної і соціальної політики держави. Перехід України до ринкової економіки
 9. 2. Особливості ринку чистої конкуренції
  Дослідження структур ринку необхідно почати з чистої конкуренції, так як знання її механізмів має важливе аналітичне значення для виявлення взаємозалежності цін і обсягів виробництва в будь-якої моделі ринку. Дослідження ринку чистої конкуренції має особливе теоретичне і практичне значення не в силу її великої ролі в економічному житті суспільства (її роль незначна), а в силу
 10. Монополістична конкуренція
  . Монополістична конкуренція - це така ринкова структура, яка задовольняє таким умовам: 1. На ринку присутня дуже велика, але обмежена кількість суб'єктів. 2. Бар'єри входу-виходу відсутні. 3. Товар однорідний, але диференційований. 4. Інформація закрита. Відмінною рисою монополістичної конкуренції є те, що весь ринок розбитий на окремі частини
 11. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 12. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 13. 1. Економічна теорія в житті суспільства
  В економічній теорії важливе місце відводиться визначенню власне предмета дослідження. При цьому необхідно підкреслити, що в цьому питанні відсутня єдність поглядів, стикаються часом діаметрально протилежні точки зору. І справа тут не тільки і не стільки в приналежності того чи іншого вченого до тієї чи іншої економічної школі, скільки в прагненні одних до певних
 14. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  Статистика ринку праці включає статистику економічно активного населення, зайнятості та безробіття, статистику робочого часу, статистику трудових конфліктів. Інформація про ринок трудаявляется важливим інструментом при розробці економічної і соціальної політики держави. Показники рівня зайнятості і безробіття, середньої заробітної плати та інші є важливими макроекономічними
 15. Остаточні результати?
  Ось що ми виявили. Чим вище рейтинг патерну (чим точніше модель наближається до зразкової формі хвилі Елліотта), тим імовірніше, що прогноз буде вірним. І навпаки, при аналізі випадкових даних рейтинг не мав ніякого зв'язку з імовірністю правильного передбачення. Крім того, для кожної хвилі кожного патерну Хвилі Елліотта, де можливо було дати прогноз, реальні дані давали
 16. 9. Науковий, науково-технічний і інноваційний потенціали.
  Науковий потенціал - сукупність ресурсів і умов здійснення наукових досліджень (фундаментальних). Науково-технічний потенціал - сукупність ресурсів і умов здійснення прикладних наукових досліджень і розробок. Значення якість і продуктивність цих потенціалів характеризують: кількість наукових організацій та їх структура, обсяги та структура досліджень і розробок, наукові
 17. 92. Соціологічні дослідження у сфері праці
  Соціологічне дослідження - це аналіз соціальних явищ або процесів за допомогою спеціальних методів, який дозволяє систематизувати процеси, відносини, взаємозв'язки, залежності і робити обгрунтовані висновки і рекомендації. Конкретне соціологічне дослідження - це система теоретичних і емпіричних процедур, що сприяють отриманню нового знання про досліджуваний об'єкт для
 18. Система ринків
  Система ринків - сукупність ринків різного функціонального призначення. Передумовами її формування з'явилися: 1) значне розширення ринкового простору в умовах індустріального і постіндустріального розвитку; 2) необхідність реалізації величезного спектру корисних благ, що задовольняють потреби сучасного всебічно розвиненої людини і сучасного виробництва - на
© 2014-2022  epi.cc.ua