Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ

перший етап у дослідженні ринку збуту, що складається у вивченні потенційного споживача, його смаків, структури потреб по групам споживачів, виявленні незадоволених потреб, аналізі мотивів переваги конкретних товарів і т.
п., з використанням статистичних прийомів аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ "
 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
  досліджень, в ході якої визначаються можливості фірми провести заходи, які були визнані доцільними при дослідженні
 2. Цінова еластичність пропозиції
  дослідження еластичності пропозиції. Під еластичністю пропозиції розуміється ступінь його зміни залежно від динаміки ціни. Коефіцієнт еластичності _ Зміна величини пропозиції,% пропозиції Зміна цін,% Пропозиція еластично, якщо воно мобільно реагує на зміну цін. Навпаки, нееластичне пропозиція має місце у випадку, якщо воно не змінюється або слабо реагує
 3. Як Ви оцінюєте падіння попиту на імпортні товари, пов'язане з девальвацією?
  Дослідженні політичного лідерства. Зі студентських років інтенсивно займається вивченням економічної теорії, історії та соціальної психології. У травні 2004 року очолив Сибірське відділення Інституту проблем глобалізації (ІПРОГ). З літа 2004-го до грудня 2006 року очолював Центр соціально-психологічних досліджень ІПРОГ. У 2006-2007 роках займався рекламою, журналістикою і
 4. Метод викладу
  дослідження, який спрямований на розкриття сутності економічних явищ і процесів. Він включає весь шлях пізнання: рух від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. Метод викладу має справу з уже виробленими поняттями і теоретичними положеннями, тому для нього втрачає всякий сенс повторення шляху процесу пізнання. Метод викладу покликаний отримані результати
 5. Так як чистий експорт - джерело попиту на долари на ринку обміну іноземної валюти, дана політика
  дослідження вимагає відповіді на питання, яким чином відбудеться зсув кривої попиту. Так як встановлення квоти обмежує кількість про-даються в США японських автомобілів, вона викличе скорочення імпорту при будь-якому значенні реального обмінного курсу. Чистий експорт, що дорівнює різниці експорту та імпорту, зросте при будь-якому значенні реального обмінного курсу. Так як іноземцям знадобляться
 6. Глава 8 Організація дослідження ефективності якості продукції
  дослідження економічної ефективності, має характер поскладніше, і з нею мати справу не так просто. Тут потрібні інші підходи, більш глибоке проникнення в тонкощі характеру, розуміння того, що молодша «сестра» володіє більшою інформацією, досвідом та іншими достоїнствами. Але при цьому життєвого, практичного досвіду у неї поки що обмаль. Це також додає труднощів. Будемо сподіватися, що
 7. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
  досліджень.
 8. Шляхи еволюції економічних систем
  досліджень досить обширна. Вона включає теорію споживчого попиту, соціально-економічну теорію добробуту, аналіз великих корпорацій як соціально-економічного інституту та ряд інших. Економічна соціологія розроблялася одним з попередників сучасного інституціоналізму - Максом Вебером (1864-1920). Він обгрунтував методологічні принципи соціології, підготував
 9. Проблемні питання
  попит? Величина попиту? Сформулюйте закон попиту. Що означає крива попиту? Чому крива попиту носить характер низхідній лінії? 2. Які потрібні аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане з поняттям
 10. По-друге, в якості заданого в моделі буде використовувати-ся значення рівня цін.
  Дослідження використовуються отримані нами результа-ти, що відносяться до визначення обсягів виробництва і рівня цін. Мета побудови нашої моделі - виявлення економічних сил, визначаю-щих зовнішньоторговельний баланс економіки та значення обмінних курсів. У цьому сенсі модель проста: ми застосовуємо механізм взаємодії попиту і запропонованого-вання до відкритої економіки. Але в той же час вона виявиться
 11. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 12. Що незвичайного в кривій пропозиції? Чим ви це пояснюєте? б.
  Попиту і, відповідно, зниження цін ». Ка-кая помилка допущена в аналізі цієї ситуа-ції? Для ілюстрації вашої відповіді накресліть графік. 12. «При даному збільшенні пропозиції нахил кривих попиту та пропозиції впливає на зраді-ня рівноважного обсягу». Чи вірно це ут-вер-ждение? Поясніть за допомогою графіка. 13. (Це питання вимагає використання шкільних знань алгебри.)
 13. 20. ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  досліджень включає кілька стадій. 1.Визначення проблеми і цілей дослідження. Складно починати будь-які дослідження доти, поки не визначена суть проблеми. Стадія розпізнавання і визначення проблеми є першим кроком у процесі знаходження рішення. Невиконання завдань по збуту, зростаюче число неоплачених рахунків і низький оборот - усе це сигнали або симптоми більш серйозних
 14. На рис. 30.1 представлено поведінку ринку позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і
  дослідженнях фінансової системи, крива пропозиції має висхідний ха-Глава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки рактер, а крива попиту - спадний, так як більш висока процентна ставка збільшує величину пропозиції позикових коштів і одночасно веде до знижено-нию обсягу попиту. Однак, на відміну від попередніх ситуацій, крива попиту відображає динаміку і
 15. Ключові терміни
  попиту за ціною Еластичний попит Абсолютно еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності
 16. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  дослідженні проблем ціноутворення на рівні первинної ланки є Альфред Маршалл (18421924), який по праву вважається основоположником мікроекономіки. Відповідно до його концепції, головними ціноутворюючими факторами є попит, пропозиція і все, що на них впливає: витрати виробництва, рідкість ресурсів, корисність товару, виробничі можливості фірми, часовий інтервал та ін
 17. Держава і сукупний попит
  попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче розмір
 18. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані психологічної
 19. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані психологічної
 20. 1. Економічна теорія в житті суспільства
  дослідження. При цьому необхідно підкреслити, що в цьому питанні відсутня єдність поглядів, стикаються часом діаметрально протилежні точки зору. І справа тут не тільки і не стільки в приналежності того чи іншого вченого до тієї чи іншої економічної школі, скільки в прагненні одних до певних обмежень, а інших - до всеосяжність дослідження суспільних відносин.
© 2014-2022  epi.cc.ua