Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

92. Соціологічні дослідження у сфері праці

Соціологічне дослідження - це аналіз соціальних явищ або процесів за допомогою спеціальних методів, який дозволяє систематизувати процеси, відносини, взаємозв'язки, залежності і робити обгрунтовані висновки і рекомендації. Конкретне соціологічне дослідження - це система теоретичних і емпіричних процедур, що сприяють отриманню нового знання про досліджуваний об'єкт для вирішення конкретних теоретичних і соціальних проблем.
Опції соціологічних досліджень:
1) інформаційно-дослідна (збір соціальної інформації);
2) організаційно-впроваджувальна (розробка рекомендацій);
3) пропагандистська (поширення основ соціологічних знань);
4) методична (розробка нових методів дослідження).
У структурному відношенні дослідницький процес складається з трьох, якісно різних, але взаємопов'язаних певною послідовністю процедур: концептуалізація, пізнавальна процедура і процедура об'єктивації. Сутність концептуалізації - перехід від соціального замовлення до дослідження об'єкта, розробка концептуальної схеми дослідження. Пізнавальна процедура - це шлях від постановки завдань дослідження до отримання відповідно до них деяких пізнавальних результатів.
Процедура об'єктивізації первинних соціологічних даних - це переклад нових, первинних даних про об'єкт в науково-теоретичний та науково-практичний результат.
Основна мета проведених досліджень - це підвищення ефективності трудової діяльності при забезпеченні розвитку працівників, задоволенні їхніх потреб, формуванні позитивних внутрішньоколективних відносин. Найбільш загальними завданнями соціологічних досліджень у сфері праці є:
1) вдосконалення системи управління організацією, підвищення обгрунтованості прийняття управлінських рішень, вивчення соціальних процесів, що впливають на ефективність управління;
2) підвищення рівня стабільності трудового колективу, внутрішньоколективних згуртованості, проблем лідерства, вивчення факторів надлишкової плинності кадрів;
3) розвиток системи адаптації нових працівників з урахуванням факторів, що визначають терміни і успішність адаптації, вдосконалення системи підбору, розстановки кадрів;
4) підвищення трудової активності працівників на основі аналізу процесів формування трудової мотивації, оцінки розроблюваних нових систем стимулювання праці;
5) вивчення змісту, умов праці, розробка заходів щодо їх вдосконалення; розробка рекомендацій з планування трудової кар'єри, виявлення факторів, що сприяють підвищенню задоволеності працею;
6) підвищення якості трудового життя; розробка соціальних програм, програм соціальної підтримки працівників.

Об'єкт соціологічного дослідження - це те, на що спрямований процес пізнання; об'єктом можуть бути будь-яке соціальне явище або суспільні відносини, що містять у собі соціальні протиріччя. Сукупність людей, з якою пов'язана соціальна проблема, є об'єктом соціологічного дослідження. Обстежуваних осіб називають респондентами.
Предмет соціологічного дослідження - це найбільш значимі властивості, сторони і особливості об'єкта, які підлягають безпосередньому вивченню.
Організація конкретного соціологічного дослідження передбачає ряд етапів: складання програми дослідження; визначення об'єкта та одиниць спостереження, тобто процес вибірки; розробка засобів збору матеріалів - методик дослідження; збір матеріалу; аналіз матеріалу і його узагальнення. Основними методами збору інформації в соціологічному дослідженні є аналіз документів, спостереження, експеримент, опитування.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 92. Соціологічні дослідження у сфері праці "
 1. Шляхи еволюції економічних систем
  соціологічних досліджень. Надалі економічна соціологія отримала найбільший розвиток у працях американських інституціоналістів, зокрема, досліджувалися соціальні аспекти міжнародних відносин, міжнародного поділу праці, міждержавних
 2. Рекомендована література
  дослідження, 1997. №
 3. ЛІТЕРАТУРА
  дослідження. 1997. №
 4. Терміни і поняття
  соціологічна, гнучкого
 5. 4. Інституційно-соціологічний підхід. Представники інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж
  праці невідповідності особливостями соціальних, професійних, галузевих, статевовікових, етнічних та інших відмінностей в структурі робочої сили і відповідних їм рівнів заробітної
 6. Соціальні гарантії у сфері освіти
  досліджень; провести комплекс заходів щодо державної акредитації наукових організацій; інтенсифікувати створення федеральних дослідницьких університетів; здійснити пріоритетне фінансування наукових досліджень та інноваційних проектів у галузі освіти; перейти на контрактну систему виконання наукових досліджень і розробок; до 2000 р. забезпечити розвиток центрів
 7. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  соціологічних досліджень діяльності структурних підрозділів НДІ і окремих працівників про використання робочого, внерабочего часу, про причини звільнення тощо; результати атестацій; дані виробничих характеристик та ін Для проведення аналізу істотне значення має знання організаційної структури НДІ. Типова організаційна структура наукової організації представлена
 8. 1. Предмет соціології праці
  дослідження функціонування і соціальних аспектів ринку у сфері праці. Соціологія праці являє собою поведінку роботодавців і найманих працівників у відповідь на дію економічних і соціальних стимулів до праці. Тому предметом соціології праці є структура і механізм соціально-трудових відносин, соціальних процесів і явищ у сфері праці. Соціологія праці вивчає проблеми
 9. Проблема 3. У японській економіці досі існують неефективні галузі, що негативно позначається на рівні продуктивності.
  сфері послуг, що дає 60% ВНП Японії (у США - 68%). Продуктивність праці в сфері послуг дуже низька і в США. До тих пір, поки Японія не збільшить продуктивність праці в сільському господарстві, транспорті, торгівлі, ці галузі будуть тягнути економіку
 10. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  сфері
 11. Ключові терміни
  дослідження та розробки (НДДКР) Патентна система Продуктивність праці Зниження продуктивності Гіпотеза
 12. Методи історико-економічного аналізу
  соціологічних досліджень та соціальної психології, що мають особливе значення для аналізу історико-економічних ситуацій, оскільки народні маси роблять безпосередній вплив на хід історичних та економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua