Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИТРАТИ-ВИПУСК

економіко-математична балансова модель, яка лежить в основі міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції, заснована на порівнянні вартості своєї продукції і сумарних витрат у грошовому вираженні на її випуск.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИТРАТИ-ВИПУСК "
 1. Змінні витрати
  витрати - витрати залежать від обсягу виробництва. Чим більше обсяг виробництва, тим більше його змінні витрати на даний випуск. Вони включають в себе вартість витраченої сировини, матеріалів, палива, витрати на оплату праці працівників за випуск продукції та нарахування на неї, транспортні витрати з доставки сировини, відвантаження продукції та
 2. Сукупний продукт
  витрати праці «Джайгентік», виміряні кількістю працівни-ків, що працюють повний день, на тиждень, а у дру-ром стовпці показаний відповідний обсяг випу-ска глобусів на тиждень. Малюнок 8-1 графічно по-ТАБЛИЦЯ 8-2. Сукупний, граничний і среднійпродукти праці у виробництві глобусів Витрати Сукупний Граничний Середній праці, продукт продукт праці продукт праці
 3. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  витрат тривалого періоду типового підприємства, SATC1, SMC1, SATC2, SMC2, SATC3, SMC3 - криві середніх і відповідно граничних витрат заводів трьох масштабів (невеликого, середнього та великого). Припустимо, що при ринковій ціні Р підприємство використовує потужності невеликого заводу 1. У цьому випадку максимізує прибуток (точніше, здатний мінімізувати збитки) випуск складе q1. Очевидно, що такий
 4. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  витрат у результаті зміни собівартості даного виду продукції: Еф=(z1 - z0) q1; 4) індекс планованого зміни собівартості одиниці продукції: {foto179} 5) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції за планом:? zпл=zпл - z0; 6) очікуваний розмір економії (додаткових витрат) внаслідок зміни собівартості даного виду продукції: Епл=(zпл - z0) qпл; 7) індекс
 5. 9.2 .3. НАДЛИШОК ВИРОБНИКА
  витрат. Якщо ціна збільшиться до P3, а випуск до q3, надлишок виробника складе P4P3C'D 'і частина постійних витрат НЕ буде відшкодована. При ціні P2=minSATC надлишок виробника збільшиться на величину, рівну площі P3P2В'С ', і досягне величини площі P4P2В'D', хоча прибуток підприємства при випуску q2 виявиться нульовий. Нарешті, при ціні P1=SMC (q) надлишок виробника збільшиться на
 6. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  витрат пе-ремінних факторів. Таким чином, ми маємо делос короткостроковій виробничою функцією, ха-теризується залежність обсягу випуску від обсягу змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів. Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2 показана залежність між випу-ському глобусів фірмою
 7. 3. Оптимізація витрат при двох змінних факторах
  витрат. Припустимо, що сільськогосподарський товаровиробник, займаючись вирощуванням ячменю, крім незмінних витрат власної праці і техніки має справу з двома змінними взаємозамінними факторами виробництва: земельною площею і
 8. 8.3 Витрати в короткому періоді
  витрат на постійні, не залежать від обсягу виробництва, і змінні, що змінюються при зміні розмірів випуску. До постійних витрат (FC; fixed cost - англ.) Відносяться витрати на утримання будівель, споруд, обладнання, адміністративно-управлінські витрати, орендна плата, деякі види податків. Слід зауважити, що до постійних відносяться звичайно і «неявні» витрати. До змінних
 9. ІЗОКВАНТА
  витрат, при яких може бути проведений заданий обсяг випуску
 10. 10.5. Монополія з декількома заводами
  витратами обох заводів:? (Q)=TR (q1 + q2) v STC1 (q1) v STC2 (q2), (10.19) де q1 і q2 - обсяги випуску перших і другим заводами; STC1 (q1) і STC2 (q2) - їх загальні витрати короткого періоду; TR (q1 + q2) - загальна виручка монополії. Прирівняємо нулю приватні похідні (10.19) по q1 і q2:?? (Q) /? Q1=[? TR (q1 + q2) /? Q1] - [? STC1 (q1) /? Q1]=0, т. е . MR1 (Q)=MC1 (q1),?? (Q) /? q2=[? TR (q1
 11. 4.11.5. Вплив обсягу виробництва на собівартість одиниці продукції і всього випуску
  витрати підприємства включають як змінні (залежні від обсягу виробленої продукції), так і постійні (накладні) витрати. Алгебраїчно це можна представити у вигляді: {foto319} де ТС - повні витрати підприємства за певний період; Q - обсяг випущеної продукції в штуках чи інших натуральних одиницях; z - змінні витрати на одиницю продукції; PC - постійні витрати
 12. Непрямі постійні витрати
  витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування по власних адміністративних будівель, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування та
 13. Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на карбованець продукції в промисловості
  витрати підприємства, які виникають в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності. Якщо фірма займається виробничою діяльністю, то вона розраховує витрати виробництва. Якщо фірма займається збутової, постачальницької, торгово -посередницькою діяльністю, то вона розраховує витрати обігу, пов'язані з процесом доведення товарів і послуг до споживачів.
© 2014-2022  epi.cc.ua