Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІЗОКВАНТА

лінія, що представляє собою різні поєднання витрат, при яких може бути проведений заданий обсяг випуску продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІЗОКВАНТА "
 1. Питання 51 Ізокванта і изокоста. Рівновага виробника. Віддача від масштабу
  ізокванти виражає залежність одного фактора від іншого у виробничому процесі. При цьому збільшення одного фактора і зменшення іншого не викликають змін в обсязі продукції, що випускається. Дана залежність зображена на рис. 51.1. Ізокванти схожі з кривими байдужості з тією лише різницею, що криві байдужості висловлюють становище в сфері споживання, а ізокванти - у сфері виробництва.
 2. Питання 50 Виробнича функція і технічний прогрес
  изоквантой. Технічний прогрес - це поява нових, технічно більш ефективних видів виробництва, які повинні бути прийняті до уваги у виробничій функції і в той же час технічно неефективні види виробництва повинні бути виключені з неї. Технічний прогрес, стимулюючий збільшення обсягу випуску, графічно може бути зображено зрушенням вниз ізокванти, яка описує
 3. Додаток Ізокванти і вибір фірмою технології виробництва
  ізокванти, яка описує технологічні можли-ності, якими володіє фірма, а також покажемпроцесс вибору фірмою технології проізводства.Рісунок 15П-1 ілюструє чотири возможнихспособа виробництва при даному обсязі випуска.Прі способі А використовується КА капіталу і LA труда.Етот спосіб вимагає більше праці і менше капі-тала, ніж кожен з трьох залишилися: В, С і D. Та-ким чином, спосіб А
 4. Вплив динаміки цін на ресурси
  ізокванти (кривої рівноцінних витрат), що відбиває даний обсяг продукції. Змінена ситуація на ринку ресурсів вимагає від товаровиробника збільшення витрат. Їх величина найкращим чином буде відповідати тій точці ізокванти, в якій її торкнеться нова бюджетна лінія проведена паралельно бюджетної лінії W, як твірної нове співвідношення витрат на оренду землі і покупку
 5. Питання 23Проізводственная функція і технічний прогрес.
  Изоквантой. ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - це поява нових, технічно більш ефективних видів виробництва, які повинні бути прийняті до уваги в виробничої функції, і в той же час технічно неефективні види виробництва повинні бути виключені з неї. Технічний прогрес, стимулюючий збільшення обсягу випуску, графічно може бути зображено зрушенням вниз ізокванти, яка описує
 6. Принцип мінімізації витрат
  ізокванти. Вона свідчить про те, що кути нахилу кривої і дотичній ліній рівні між собою. А це означає, що поєднання кількості ресурсів, необхідних для отримання певного обсягу продукції, і наявне їх поєднання в розпорядженні підприємства збігаються. Але так як кут нахилу ізокванти відображає співвідношення граничних доходностей використовуваних факторів виробництва, а кут нахилу
 7. Властивості ізоквант
  ізокванти дорівнює відношенню граничного продукту капіталу до величини предельногопродукта труда12. Чому? Почнемо рухатися внізіз будь-якої точки, розташованої на кривій I на ріс15П-2, скорочуючи кількість застосовуваного праціїх одну одиницю. Наскільки далеко повинні мипродвінуться вправо, щоб повернутися на криву I? Іншими словами, який додатковий обсяг ка-питала нам буде потрібно, щоб повернути
 8. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  ізокванти. Изокванта продукту - це крива, що показує всі поєднання факторів в межах одного і того ж обсягу виробництва. З цієї причини її часто називають лінією рівного випуску. Ізокванти у виробництві виконують ту ж функцію, що і криві байдужості у споживанні, тому вони подібні: на графіку також мають негативний нахил, мають певної пропорцією заміщення факторів,
 9. Ізокванта
  изоквантой. З графіка видно, що купуючи більшу кількість добрив, сільгоспвиробник має можливість скорочувати посівну площу під даною культурою. І, навпаки, якщо він не бажає використовувати більше добрив, то для отримання заданого обсягу врожаю ячменю йому необхідно розширити посівної клин. У розглянутому прикладі (рис. 23.4) 100 ц ячменю можна отримати з 2 га площі
 10. Терміни і поняття
  изоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу : позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества); дрібна, середня і
 11. Терміни і поняття
  изоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества); дрібна, середня і
 12. Питання 48Еффектівность у виробництві.
  Изоквант зображує рівні виробництва при різних комбінаціях витрат. Кожна изокванта відповідає загальному випуску товару. На рис. 48.1 побудовані три ізокванти товару OF з рівнем 50, 60 і 80 одиниць. Ізокванти товару ОС повернені на 180 °. Побудовано і три ізокванти товару ОС з рівнем 10, 25 і 30 одиниць. Рис. 48.1. Ефективність у виробництві {foto154} Виробничі ресурси
 13. Питання 21Ізокванта і изокоста. Рівновага виробника. Віддача від масштабу.
  Ізокванти виражає залежність одного фактора від іншого у виробничому процесі. При цьому збільшення одного фактора і зменшення іншого не викликають змін в обсязі продукції, що випускається. Дана залежність зображена на рис. 21.1. Рис. 21.1. Изокванта {foto71} Позитивний нахил ізокванти означає, що збільшення застосування одного фактора вимагатиме збільшення застосування іншого
 14. Основні терміни і поняття
  изокванта, сукупний, середній, граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 15. 15.2. Рівновага в производстве.Двухфакторная двухпродуктовая модель
  изоквант. Ізокванти підприємства 1, що виробляє X, випуклі вліво вниз (у напрямку до O1, а підприємства 2, що виробляє Y, - вправо вгору (у напрямку до O2). Зауважимо, що на відміну від кривих байдужості, якими ми заповнювали коробку Еджуорта у двох попередніх розділах, ізокванти представляють квантіфіціруемие лінії рівного випуску і, отже, кожна з них представляє
 16. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  изоквант, називається картою ізоквант (рис. 6.2). При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости. Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких витрати на фактори виробництва обмежені бюджетними можливостями підприємця. Графічно ізокости можуть бути зображені наступним чином При бюджеті підприємця 20 ден. од. будуються відповідні лінії бюджетних
 17. Виробнича функція. Ізокванта. Изокоста
  изокванта. Ізокванта - крива, геометричне місце точок, відповідних всім варіантам виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції. Графік, на якому представлений набір ізоквант , називається картою ізоквант (рис. 6.2). При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости. Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких
 18. Питання 60Іздержкі в довгостроковому періоді.
  ізокванту і ІЗОК, можна визначити оптимальну позицію підприємства. Точка А (рис. 60.1), в якій изокванта стосується (але не перетинає) ІЗОК, означає найбільш дешеву за вартістю комбінацію факторів виробництва, необхідних для випуску певного продукту. У точці А мінімізуються витрати виробництва заданого обсягу виробництва продукту. Рис. 60.1. Изокоста і изокванта
© 2014-2022  epi.cc.ua