Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 60Іздержкі в довгостроковому періоді.


ВІДПОВІДЬ
У довгостроковому періоді підприємці можуть збільшувати або зменшувати обсяг випуску продукції, змінюючи кількість виробничих ресурсів. У довгостроковому періоді всі використані фактори виробництва виступають у формі змінних, оскільки відсутні постійні витрати. Ступінь еластичності виробничих факторів - основа розмежування виробничого процесу на короткостроковий і довгостроковий періоди. Перед будь-яким підприємством стоїть проблема: яким чином випустити певну кількість продукції з мінімальними витратами за допомогою найбільш оптимального вибору комбінацій виробничих ресурсів. Цю проблему можна вирішити при посередництві ізокост.
Зміна довгострокових витрат при зміні обсягу виробництва продукції залежить, за інших рівних умов, від очікуваного ефекту зростання масштабів випуску. При увеличивающемся ефекті зростання масштабів виробництва для збільшення обсягу випуску, наприклад, в три рази потрібно збільшити всі застосовувані виробничі ресурси менше ніж у три рази (припустимо, вдвічі або навіть менше).
При постійному ефекті зростання масштабів виробництва для збільшення обсягу випуску, скажімо, в два рази потрібно збільшити витрати виробничих ресурсів також в два рази. При спадному ефекті зростання масштабу виробництва кількість використаних виробничих ресурсів збільшується в більшому ступені в порівнянні з передбачуваним зростанням обсягу виробництва благ. Наприклад, для збільшення обсягу випуску продукції в два рази необхідно буде використовувати виробничих ресурсів більше ніж у два рази.
Скорочення витрат певною мірою залежить від комбінації факторів виробництва, яку відображає изокоста.
Изокоста - це лінія, що демонструє комбінації факторів виробництва, які можна купити за однакову суму грошей. ІЗОК інакше називають лінією рівних витрат. Відомо, що будь-яке підприємство має певним бюджетним обмеженням, тобто засобами, що воно може використовувати на виробництво продукту того чи іншого виду. У межах бюджетного обмеження воно може витрачати ці кошти за допомогою варіювання комбінацій економічних ресурсів, сукупність яких і утворює изокоста.
Нахил ізокости висловлює відносні ціни факторів виробництва. На рис. 60.1 кожна точка на лінії ізокости характеризується одними і тими ж валовими (загальними) витратами. Ці лінії прямі, оскільки факторні ціни мають негативний нахил і паралельні. Поєднавши ізокванту і ІЗОК, можна визначити оптимальну позицію підприємства. Точка А (рис. 60.1), в якій изокванта стосується (але не перетинає) ІЗОК, означає найбільш дешеву за вартістю комбінацію факторів виробництва, необхідних для випуску певного продукту. У точці А мінімізуються витрати виробництва заданого обсягу виробництва продукту.


Рис. 60.1. Изокоста і изокванта

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Питання 60Іздержкі в довгостроковому періоді."
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У цьому параграфі ми поки-викликають, як довгострокові середні і
 2. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  питання раніше , коли аналізували процес економічного зростання. У довгостроковому періоді обсяг пропонованих економік товарів і послуг залежить від пропозиції капіталу і праці, а також 'лава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція 685 Рівень цін Довгострокове сукупна пропозиція 1. Зміна рівня цін ... Обсяг випуску Природний рівень виробництва
 3. Частина 5.
  Довгостроковому періодах Так як фірми входять на ринок і залишають його в довгостроковому періоді, але не в короткостроковому, на різних часових інтервалах зміна попиту має різний ефект. Щоб переконатися в цьому, простежимо за наслідками зраді-ня попиту. Аналіз покаже динаміку реакції ринку, а також те, як вільний вхід і вихід фірм приводить ринок у стан рівноваги в довгостроковій
 4. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді - для малого, середнього і великого
 5. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді (рис. 10.4). На рис. 10.4 зображені три криві середніх витрат в короткостроковому періоді - для малого, середнього та великого підприємства, а також крива
 6. Довгостроковий період
  довгостроковим фактором: зміною смаків. У цьому випадку, очевидно, «сили, якими регулюється пропозицію, розгорнуться повною мірою», тобто в галузь будуть притікати додаткову працю і додатковий капітал. Що станеться при цьому з питомими витратами виробництва, заздалегідь сказати важко. З одного боку, виснаження природних ресурсів змусить в пошуках риби здійснювати більш далекі
 7. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді, так само як і в краткос-РОЧНО , граничні витрати є важливішого-шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких
 8. Відмінності підходів до аналізу економіки в довгостроковому і короткостроковому періодах представлені на рис.
  Довгостроковому і короткостроковому періодах представлені на рис. 32.8. Таким чином, кожна з двох різних теорій процентної ставки має свою, відмінну від іншої, область застосування. Розмірковуючи про детерминантах процентної ставки в довгостроковому періоді, слід мати на увазі теорію. Позику-них фондів, яка висуває на перший план значення схильності до Ощад-жениям та інвестиційних
 9. 2.2. Сукупна пропозиція
  довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р, що відсікає на осі Y відрізок, рівний потенційному ВВП. {Foto20} Рис.2.2. Криві сукупної пропозиції: а - в короткостроковому періоді; б - в довгостроковому періоді На рис. 2.2 Yf - потенційний обсяг сукупного випуску (ВВП) - обсяг сукупного випуску (ВВП) при повній зайнятості і максимально
 10. У короткостроковому періоді і попит, і пропозиція нафти щодо нееластичні.
  Довгостроковому періоді ситуація докорінно змінюється. Реакція на підвищення цін виробників нафти, які не перебувають у OPEC, полягає в інтенсивність-сификации зусиль з розвідки нафти і будівництво нових видобувних потужно стей. Споживачі відповідають на зростання цін більшою економією, наприклад, замінюють старі неефективні автомобілі новими економічними. Таким чином, каз показує графік (б) на
 11. Довгострокові граничні витрати
  довгострокових предельнихіздержек, відповідна кривій долгосрочнихсредніх витрат (LAC). Про Крива довгострокових граничних витрат J (LMC) показує приріст витрат, пов'язаний-них з виробництвом додаткової оди-ниці продукції, в тому випадку, коли фірмасвободна змінювати всі види витрат оптималь-ним чином з метою мінімізації витрат. Між короткостроковими і довгостроковими предель-ними
 12. На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін. Оскільки з плином часу
 13. Чи можуть бути скорочені витрати короткострокового періоду? Завдання для самостійної
  питання. 4. Припустимо, що економіка перебуває в довгостроковій рівновазі. а. Намалюйте короткострокову та довгострокову криві Філліпса. б. Припустимо, що хвиля ділового пессіміз-ма призводить до сніженіюсовокупного спро-
 14. Ми обговорювали, що класична макроек-номічного теорія базується на припущенні про незалежність реальних
  питання, чому криві пропозиції для конкретних това-рів і послуг мають позитивний нахил, в той час як довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна? Справа в тому, що пропозиція конкурують-них товарів і послуг залежить від відносних цін - цін на конкретні товари та послуги у порівнянні з цінами на інші товари і послуги. Наприклад, коли ціна морозива підвищується, постачальники
 15. Довгострокове рівновагу
  довгострокову рівновагу наринке послуг капіталу для окремої галузі. На-приклад, це міг би бути попит на послуги грузовихавтомобілей в харчовій промисловості. Ринокуслуг капіталу знаходиться в точці довгострокового рівноваги E. Крива попиту DK задає попит на услугікапітала для різних значень рентної оцінки, а обсяги довгострокового пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги
 16. Але рівновага в долгосроч-ном і короткостроковому періодах досягається при зраді-ванні різних неременних: - У довгостроковому
  довгостроковому періоді виробництво Y визначаються-ється пропозицією факторів виробництва та техно-логией. При даному фіксованому рівні про-виробництва процентна ставка г змінюється таким чином, щоб задовольнити рівняння IS. З уче - тому цього значення процентної ставки рівень цег P змінюється таким чином, щоб задовольните рівнянню LM. - У короткостроковому періоді рівень цін P
 17. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  довгостроковому періоді. У наступних розділах ми роз-рим короткострокові коливання реального ВВП навколо його рівня, визначального довгострокову тенденцію розвитку. Наш аналіз включає в себе три етапи. По-перше, ми розглянемо показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення. По-друге, ми проаналізуємо поняття продуктивності праці
 18. Еластичність пропозиції
  питання, наскільки виробництво тієї чи іншої продукції реагує на зміну ціни . Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції розраховується за тією ж формулою, що і коефіцієнт цінової еластичності попиту. Різниця лише в тому, що замість величини попиту береться величина пропозиції: {foto19}, (9.7) де Q0 і Q1 - пропозиція до і після зміни ціни; Р0 і Р1 - ціни до і після
© 2014-2022  epi.cc.ua