Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 61Монопольная влада продавців ресурсів виробництва.


ВІДПОВІДЬ
РИНКИ РЕСУРСІВ ВИРОБНИЦТВА функціонують в умовах недосконалої конкуренції, коли покупець або продавець надають вплив на ціни ресурсів виробництва. З боку покупця контроль над цінами ресурсів виробництва спостерігається в тому випадку, коли покупець набуває значну частину всього обсягу певного ресурсу виробництва. Аналогічна ситуація має місце, коли продавець ресурсу виробництва, наприклад робочої сили, колективний агент - профспілка, володіючи значною часткою пропозиції праці, може обмежити цю пропозицію з метою підвищення оплати праці працівникам - членам профспілки. Отже, профспілки можуть надавати вплив на пропозицію робочої сили, оплату праці та продуктивність праці.
Попит на ресурси виробництва залежить від монопольної влади на ринках готової продукції. Підприємства, що мають монопольну владу, зацікавлені випускати благ в меншому обсязі порівняно з конкурентними підприємствами. Оскільки вони випускають менший обсяг благ, то використовують менше ресурсів виробництва, ніж конкурентні підприємства. У зв'язку з цим граничний дохід від додаткового обсягу виробництва для цих підприємств менше в зіставленні з ціною, що обумовлює ситуацію, при якій дохід від граничних благ ресурсів виробництва нижче вартості їх граничного блага. Підприємства, що володіють монопольною владою на ринку, мають можливість користуватися меншим обсягом трудових послуг при однаковому розмірі оплати праці порівняно з підприємствами, що функціонують при досконалої конкуренції.
В умовах монопольної влади продавців ресурсів виробництва продавець певного ресурсу виробництва забезпечує всі пропозиція на ринку цього ресурсу, у якого або мало, або зовсім немає замінників.
Найбільш поширеним продавцем робочої сили сили є профспілки - організації, що представляють інтереси працівників - членів профспілки під час переговорів з власниками підприємств щодо оплати та умов праці.
Профспілка як колективний агент веде переговори від імені своїх членів. Роль профспілок у відомому сенсі двояка: з одного боку, захищає інтереси своїх членів, перш за все, відстоюючи певний рівень заробітної плати і нормальні умови праці, а з іншого - виступає як організація, що володіє монопольною владою при продажу послуг робочої сили.
Профспілки контролюють пропозицію робочої сили з метою встановлення рівня оплати праці вище конкурентної заробітної плати в точці рівноваги. Більш висока заробітна плата членів профспілки супроводжується зменшенням чисельності працівників, що викликає зростання доходу підприємців від граничного продукту праці, посилюючи заміщення праці капіталом, в результаті чого підвищується продуктивність праці працівників. Профспілки стримують плинність робочої сили, що скорочує витрати власників підприємств на їх підготовку. Здатність профспілок впливати на зростання заробітної плати більш помітна під час економічного підйому і менш помітна в періоди спаду економіки. Про роль профспілок, наприклад, в США свідчать такі дані. Праця працівників - членів профспілки оплачується приблизно на 10-20% вище, чим не членів профспілки. У США порівняно сильні профспілки в обробній промисловості, будівництві та на транспорті та менш сильні - у сфері послуг, в оптовій і роздрібній торгівлі, фінансовому справі. Тому в останній групі галузей профспілковим рухом охоплена незначна частка робочої сили. В американській літературі зазначається, що в останні десятиліття позиції профспілок істотно ослабли. Якщо в 70-і рр.. XX в. членами профспілки були 25% всієї робочої сили, то в 80-і рр.. того ж століття їх чисельність склала всього лише близько 15%. Зниження частки членів профспілки американські економісти пояснюють такими обставинами.
По-перше, відбулася зміна в складі і структурі робочої сили і в економіці. Вважається, що зайняті у сфері послуг менш схильні до членства в профспілках в порівнянні із зайнятими в промисловості. По-друге, стверджується, що жінки менш схильні вступати в профспілку, ніж чоловіки. А після 1950-х рр.. частка жінок у сукупної чисельності робочої сили зросла, що знизило кількість бажаючих поповнити профспілки. По-третє, профспілки штучно вели справу до стримування числа своїх членів, забезпечуючи тим самим підтримку досить високої оплати праці. І нарешті, відбувається скорочення розриву в оплаті праці членів профспілки і не членів профспілки, що наочно ілюструє стан справ у будівництві США.
Таким чином, чим нееластичний попит і, отже, крутіше крива попиту, тим більше ринкова влада монополії і сильніше вплив на ціну реалізованого товару. З цього випливає, що монополія в своїх діях обмежена умовами ринкового попиту. При нееластичним попиті на вироблений товар фірма з ринковою владою скорочує випуск, причому її дохід і загальна виручка наростають. Максимальна величина виручки і прибутку монополіста утворюється на еластичною площі кривої попиту. Максимум прибутку монополіста означає, що гранична виручка і граничні витрати однакові, а ціна на товари монополіста вище в порівнянні з граничними витратами.
Монополіст при реалізації свого товару може використовувати цінову дискримінацію допомогою диференціації покупців, розділяючи ринок на сегменти, що створює умови для отримання максимального прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 61Монопольная влада продавців ресурсів виробництва. "
 1. Хто і коли виграє від ринкових угод?
  По-перше, ми з'ясували, що при зростанні масового попиту ринкова ціна підвищується. Це вигідно продавцям і невигідно покупцям. Тоді, природно, покупці зменшують свій попит на подорожчали товари. В результаті зіткнення інтересів покупців з інтересами продавців ринкова ціна знижується до якогось рівноважного рівня, в рівній мірі вигідного масі покупців і масі продавців.
 2. 1. Тести
  1.1. Хто визначає при вільних ринкових відносинах, в якій кількості і куди повинні надходити вироблені товари: а) федеральний уряд, б) продавці; в) покупці; г) виробники? 1.2. Дефіцит товарів на ринку обумовлений: а) неефективним виробництвом; б) невідповідністю потреб суспільства наявним ресурсам; в) нестабільними цінами; г) нездатністю
 3. Типи ринкового протиборства: що спільного і різного між ними?
  На ринку існують два типи протиборства продавців і покупців: конкуренція і монополія. Обидва ці види мають певним єдністю. Воно полягає в тому, що в ринковій угоді, як відомо, виступають власники товарів і грошей, якими вони обмінюються. Кожен продавець і покупець зіставляє у грошовій формі свої витрати з доходами. Головною метою і мотивом (спонукальною причиною)
 4. Контрольні питання
  1. Як ви розумієте термін «бюджетне право»? 2. Охарактеризуйте основоположний акт бюджетного права. 3. Які законодавчі акти визначають бюджетні права органів влади всіх рівнів? 4. Які питання бюджетного права відображені в Бюджетному кодексі РФ? 5. Назвіть бюджетні права а) органів державної влади РФ і б) органів місцевого самоврядування. 6. Охарактеризуйте гарантії
 5. 174 Частина 3.
  174 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут Висновки Споживчий надлишок дорівнює готовності по-купатель заплатити за товар за вирахуванням суми, з якою вони дійсно розлучаються; він визначае вигоду споживачів, яку вони по-лучают від функціонування ринку. Споживчий надлишок можна розрахувати, визначивши площу фігури, яка розташована
 6. 1. Сутність і умови виникнення ринку
  В економічній теорії термін «ринок» має кілька значень, але основне його значення таке: ринок - це механізм взаємодії покупців і продавців економічних благ. Відносини між покупцями і продавцями, тобто ринкові відносини, почали складатися ще в глибоку давнину, до виникнення грошей, які й з'явилися потім в чому для того, щоб обслуговувати ці відносини.
 7. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  Виробничий потенціал (інтелект, технологія, індустрія) породжує монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу
 8. У цій главі представлена теорія попиту і пропозиції, розглядається поведінка покупців і продавців і їх взаємодію
  У цій главі представлена теорія попиту і пропозиції, розглядається поведінка покупців і продавців і їх взаємодію один з одним. Ми розберемо механізм формування під впливом сил попиту та пропозиції цін в ринковій економіці та їх роль у розподілі обмежених економі-чеських ресурсів. 88 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Ринки і конкуренція
 9. На хребті У ФАХІВЦЯ
  Як мені вдалося зробити $ 875 всього за шість хвилин? Сидячи верхи на фахівця. Я задовольнив потреби ринку. Як і фахівець, я став покупцем, коли ринок потребував покупцях, і продавцем, коли потрібні були продавці. Коли тиск продавців було особливо інтенсивним, я став покупцем А коли вступили в ринок покупці, я став продавцем. Імен-но так я і зробив гроші. Але
 10. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 11. Тепер давайте повернемося до питання про оподаткування : хто все-таки платить податок? Хоча у формі податку перераховуються гроші,
  Тепер давайте повернемося до питання про оподаткування: хто все-таки платить податок? Хоча у формі податку перераховуються гроші, сплачені покупцями, тягар податку поділяють і покупці і продавці. Так як ринкова ціна падає з $ 3,00 до $ 2,80, продавці отримують за кожен стаканчик на $ 0,20 менше, ніж вони отримували в відсутність податку. Таким чином, введення податку негативно позначається
 12. Висновки
  1. Конкуренція є тим механізмом, за допомогою якого ринок виконує свої функції. Конкуренція, змагальність між виробниками дозволяє якнайкраще задовольняти потреби людей і забезпечувати ефективне використання обмежених ресурсів суспільства. Основні методи конкуренції - цінова і нецінова. Розрізняють сумлінну й несумлінну конкуренцію. Перша веде до
 13. Приклад - ми мінімальних розмір оплати праці.
  Приклад - ми мінімальних розмір оплати праці. Якщо нижня межа ціни знаходиться вище рівноважної ціни, обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту. Слідство надлишкової пропозиції - необ-ходимость розподілу купівельного спро-са на товари та послуги, покупці вибирають продавців. Коли уряд обкладає товар податком, рав-новесная ціна товару знижується. Введений на-лог
© 2014-2022  epi.cc.ua