Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Приклад - ми мінімальних розмір оплати праці.

Приклад - ми мінімальних розмір оплати праці. Якщо нижня межа ціни знаходиться вище рівноважної ціни, обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту. Слідство надлишкової пропозиції - необ-ходимость розподілу купівельного спро-са на товари та послуги, покупці вибирають продавців. Коли уряд обкладає товар податком, рав-новесная ціна товару знижується. Введений на-лог скорочує розмір ринку товару. Податок на товар «вклинюється» між ціною, яку платять покупці, і ціною, яку отримують продавці. Коли ринок рухається до нової рівноваги, покупці платять за товар більшу ціну, а продавці отримують меншу.
У цьому сенсі покупці і продавці разделя-ють податковий тягар. Поділ податкового бре-мени не залежить від того, чи стягується податок з покупців або продавців. Розподіл податкового тягаря залежить від це-нової еластичності попиту та пропозиції. Біль-шую частину податкового тягаря несе менш еластична сторона ринку, так як їй важче реагувати на введення податку за допомогою вимірюв-вати проданого або придбаного кількістю-ства товару. Основні поняття iПотолок »(верхня межа) ціни« Пол »(нижня межа) ціни Розподіл податкового тягаря Питання Наведіть приклад верхньої межі ціни і при-заходів нижньої межі ціни.
Що призводить до дефіциту товару - «стеля» або «стать» ціни? Який з меж - причина надлишку товарів? Поясніть, чому економісти звичайно возра-жают проти контролю за цінами. У чемзаключается різниця між податком, ко-торий платять покупці, і податком, який уп-ЛАчІВАЕТ продавці? Як податок на товар впливає на ціну, яку пла-тят покупці, на ціну, яку отримують про-давця і на обсяг продажів? Що визначає розподіл податкового тягаря між продавцями і покупцями? Чому? 152 Частина 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приклад - ми мінімальних розмір оплати праці. "
 1. Таким чином, слідство встановлення нижньої межі ціни - надлишок пропонованої продукції.
  Приклад нижньої межі ціни - встановлення мінімального розміру оплати праці. Спочатку Конгрес США встановив мінімальну почас-ву ставку у зв'язку з прийняттям Акту про справедливі стандарти праці 1938 р., з метою гарантувати робочим певний рівень життя. У 1996 р. соглас-но федеральному закону, мінімальна ставка становить $ 4,75 на годину. У некот-яких штатах США діють
 2. 6. Обмеження в реченні робочоїсили і економічна рента
  приклад, вважають вигоднимогранічівать випуск своєї продукції, тобто обме-вають пропозицію. Відповідно монопольниепрібилі іноді називають монопольної рентою, длятого щоб підкреслити найважливішу роль, которуюмогут зіграти обмеження у реченні. Третє зауваження: рента існує, тому чтоспрос на деякі елементи виробництва являють-ся похідним попитом. Нас має
 3. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  прикладу. Клієнти банку, що реалізує стратегію експансії, старі чи нові, придбані за рахунок експансії отримують додаткові кредити, розширюють ділову активність, пред'являють на ринку додатковий попит на товари та послуги, роздувають ціни попиту. Люди, які не є клієнтами банку, що реалізує стратегію експансії, не можуть дозволити собі такі високі ціни. Вони змушені скорочувати
 4. Коментарі
  приклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права використовувалася ідеологами Просвітництва (Локк, Руссо, Монтеск'є, Дідро, Гольбах) для боротьби з феодальними порядками як суперечать природної справедливості. [49] під цезаризмом Мізес має на увазі тиранію, підтримувану масами. [50] інтерпретація могутності як реального фактора значення німецького слово real (саме
 5. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  приклад, при розрахунку плану по елементу «Стипендії» використовуються такі дані: середньорічне число стипендіатів і види стипендій (іменні, навчальні з урахуванням різних коефіцієнтів, а також аспіранти, докторанти і т.п.). Вони визначаються з розрахунку контингенту учнів та встановлених розмірів стипендій; величини мінімальної зарплати (тарифної ставки для аспірантів та тощо); затвердженого
 6. 2.6. Аналіз касових та фактичних видатків
  приклад, за статтею 1.10.01.00 «Оплата праці робітників і службовців» фактичні витрати перевищили касові на 14 660 300 000 руб., це викликано тим, що була нарахована зарплата за другу половину вересня, виплачена на початку жовтня. Аналогічно за статтею 1.10.02.00 «Нарахування на оплату праці» кошти, нараховані в ФСЗН і Фонд зайнятості за вересень, були перераховані в жовтні, у зв'язку з чим
 7. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  приклад, за звання, вислугу років) і доплат (за ненормований робочий день) до основного посадового окладу, а також матеріальної допомоги та премій за особливі успіхи в роботі. Виходячи з вищесказаного на прикладі основного окладу можна визначити вплив факторів на зміну загальної величини виплат в протягом 2001 р. Структурно-логічна модель факторної системи коштів на оплату праці
 8. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  прикладі дитячої лікарні) в табл. 5.1. Таблиця 5.1 Склад і структура кошторису витрат лікарні {foto58} Для лікарні характерний значний питома вага витрат на заробітну плату та оплату комунальних послуг. Високий також рівень витрат на придбання медикаментів і витрат на харчування. У ході аналізу виконання кошторису визначаються відхилення фактичних витрат від передбачених
 9. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  прикладу розглянемо обороти і залишки по субрахунках: розрахунки з персоналом з оплати праці та стипендіатами (180), розрахунки з депонентами (177), розрахунки з бюджетом (173), на яких відображаються нарахування та утримання із заробітної плати (табл. 5.6, стор 1). Аналіз співвідношення касових та фактичних витрат з оплати праці проведемо на підставі даних балансу про виконання кошторису витрат (табл. 5.7).
 10. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  приклад, зі скороченням плану прийому студентів. У результаті ліквідації основних засобів можуть утворюватися матеріали (запчастини, дрова, металобрухт тощо), які в подальшому використовуються на потреби установи або реалізуються за плату. При аналізі списання окремих об'єктів основних засобів з'ясовують вартість матеріалів, надісланих для ремонту та інших господарських потреб установи, так як
© 2014-2022  epi.cc.ua