Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Обмеження в реченні робочоїсили і економічна рента

Нарешті, ми можемо використовувати проведений на-ми аналіз, щоб обговорити одну дуже складну осо-сті ринку праці та ввести загальне поняття, кото-рої досить придасться нам у багатьох ситуаціях. Етаособенность полягає в тому, що деякі работнікіполучают дуже високу зарплату. Більшість бей-сболістов, які отримують мільйон доларів на рік, весь-ма задоволені тим, що отримують великі гроші, иг-раю в своє задоволення на теплому літньому солнишкеПо суті справи, багатьом з них так подобається це заня-буття, що вони погодилися б грати і за 500 000 долл.В рік або навіть за 50 000 дол, аби не займати-ся нічим іншим. Точно так само один акр кращої
8 Вказаний рівень безробіття серед молоді, ймовірно, не отражаетвсей серйозності цієї проблеми, так як ці особи, втративши надеждунайті роботу, припиняють пошуки роботи і в цьому випадку офіціальноуже не значаться в складі безробітних.
'Існує інша думка, протилежне тому, яке ілюструє-ет рис 16-5. Воно виправдовує встановлення мінімальної заробітноїплати як засобу збільшення та рівня оплати в цілому, і занятості.Вспомнім з аналізу діяльності монополій, що стеля цін, уста-новлення для монополіста, змушує його нарощувати обсяг виробниц-ства. Точно так же монопольний покупець робочої сили (монопсоністна ринку праці) може нарощувати наймання робочої сили при введеніімінімальних розцінок на працю. Іноді стверджують, що работодателівступают 1B змову на ринку праці, щоб діяти на нього як моно-псоністи, і що саме тому мінімальна заробітна плата улучша-ет положення всіх працівників. Нам, однак, невідомі свідчення, що підтверджують цю точку зору.
Землі під виноградником, ймовірно, все ж буде ис-користуватися для вирощування винограду, навіть есліцени на вино значно впадуть. Для аналізу таких подібних їм ситуацій економісти іспользуютпонятіе економічної рентьс.
Основною причиною того, що зірка бейсболу по-лучает 1 млн. дол на рік, є те, що в глазахвладельцев команди він вартий цього. Він володіє ред-ким ресурсом з обмеженою пропозицією-своїм талантом гравця, і люди згодні платити занего більше, ніж той мінімум, при якому онстал б пропонувати його на ринку Відповідно онполучает економічну ренту.
- З> Економічна рента - це такий уровеньоплати деякого фактора виробництва, ко-торий перевищує розміри мінімальнойоплати, що вимагається для того, щоб напів-чить необхідне пропозиція цього факторав рамках заданого способу його використання.
Малюнок 16-6 ілюструє поняття економіч-ської ренти. Припустимо, що мова йде про гравця, який настільки любить бейсбол, що буде счаст-лив грати за будь зарплаті вище рівня WA.Етот факт відображає крива пропозиції S. Спросна його послуги показаний кривої D. Ця крива спросазавісіт від розміру прибутку, яку гравець можетпрінесті команді. Зірка бейсболу - це додаткового-

Кількість TDvna
РІС. 16-6. Економічна рента. Крива пропозиції S по-показувала пропозиція робочої сили (або другою виробничих-ного фактора) для певних цілей виробництва. Пропози-ня абсолютно невідповідно при рівні зарплати вищі Wx, т. емінімальних розмірах оплати, при яких даний фактор бу-дет запропонований для використання в цих цілях. Рівень оплатиобозначен як W0. Цей фактор отримує економічну ренту, яке обчислюється різницею між W0 - WA
тельно продані квитки на матч, тому й утвориться похідний попит на його послуги. Уровеньзарплати гравця позначений точкою W0.
Якесь кількість, яке визначається різницею междуW0 і WA, тобто надлишок заробітної плати над її мі-мінімальним рівнем, необхідним для того, чтобиетот гравець захотів грати в команді, і є еко-номічного рентою. Це плата, яку він получаетв силу того, що є власником рідкісного ресурсу-свого таланту Вона не має нічого спільного з егожеланіем продати свої послуги як гравця в бейсбол, вона визначається тим, що число бейсбольних звездвесьма обмежено. Щодо економіческойренти необхідно зробити три зауваження.
Перше: цей термін використовується тому, чтопервоначально він застосовувався до ренти, яка виплачується мій за землю. В основному площа земельних уго-дій незмінна Ціна, яку готові заплатити заземлю, залежить від її продуктивності. Однак з точки зору факту використання землі для визна-лення діяльності рентні платежі ролі не гра-ють. Вони потрібні для того, щоб забезпечити її максі-мально продуктивне використання з боку зем-левладельцев. Відповідно термін «рента» сталпріменяться і до інших факторів виробництва.
Друге: рента існує тільки там, де естьограніченія у реченні. Якби крива запропонованого-вання бейсбольних зірок була абсолютно еластичний-ної, то жоден з них не отримував би більше своіхальтернатівних витрат У багатьох випадках ограни-чення, які породжують ренту, мають природний ха-рактер: бейсбольних зірок просто не народжується скольугодно багато, а землі, на яких виростають промінь-рілі сорти винограду, обмежені по площі. Од-нако в ряді інших випадків обмеження в пропози-ванні можуть бути штучними. Як ми переконалися ВГЛ. 11, монополії, наприклад, вважають вигоднимогранічівать випуск своєї продукції, тобто обме-вають пропозицію. Відповідно монопольниепрібилі іноді називають монопольної рентою, длятого щоб підкреслити найважливішу роль, которуюмогут зіграти обмеження у реченні.
Третє зауваження: рента існує, тому чтоспрос на деякі елементи виробництва являють-ся похідним попитом. Нас має насторажі-вать, коли деякі скаржаться на те, що високіегонорари бейсболістів підривають саму гру. По-путнього стверджується, що власники клубів не в со-стоянні платити таку високу зарплату ігрокам.Однако висока зарплата існує тому, чтосвоей грою суперзірки приносять клубу огромниесумми. Таким чином, їх високі гонорари нікакне можуть підірвати гру; більш імовірно інше: іхвисокая зарплата відображає той факт, що бейсбол-ная ліга процвітає як ніколи.
Можливо, більш поглиблений аналіз і виявітнекоторие ускладнення в ситуації з бейсболом, ко-торие викликані високими гонорарами. Наприклад, якщо одна з команд має доступ на більш широ-кий ринок гравців, ніж інші команди, то граничний продукт праці провідних гравців у цьому го-роді буде більше, ніж у інших команд. Отже, ця команда зможе більше платити своімведущім гравцям, і через деякий час вся ко-манда буде складатися з одних зірок. Ось тоді вла-ділки інших клубів стануть стверджувати, що самойігре загрожує небезпека через те, що висока зар-плата гравців виключає можливість конкурен-ції. Рішення проблеми полягає в тому, що следуетобеспечіть такий розподіл доходів у лізі, що-б стала можливою нормальна конкуренція між-ду командамі10. У більшості спортивних ліг до-
10 Економісти XIX в. стверджували, що рента не є частиною стоімостітовара. Давайте повернемося до нашого прикладу. Хіба гра бейсбольнойсуперзвезди оплачується з бюджету Сполучених Штатів? Звичайно, ні. Ціна, яку платить суспільство, є лише альтернатівнимііздержкамі при використанні найманої праці даного гравця для иг-ри в бейсбол, а не в якомусь іншому його корисному якості, напри-заходів на посади вчителя алгебри. Таким чином, те, що людина гра-ет в бейсбол, обходиться суспільству не в 1 млн. дол, а, скажімо, в 30 000долл., Які цей гравець міг би отримувати, викладаючи алгебру. Розумі-ється, організація, яка найняла цього гравця, розглядає суму в1 млн. дол як вартість його послуг, і це справедливо.
Ходи до деякої міри рівномірно розподіляється-ються між командами, і проте в среднемкоманди великих міст перемагають частіше, чемкоманди дрібніших центрів.
| І це все? Ми застосовували тут лише основниеметоди аналізу попиту та пропозиції, як ми етоделать в гол. 3, розглядаючи ринок рибопродуктов.Так чи всі ми зрозуміли у функціонуванні ринкатруда, де кожен з нас проводить велику частьжізні, пропонуючи свої послуги? Ми сподіваємося, що етаглава довела вам, що, хоча праця та рибне філе-це абсолютно різні речі, поняття попиту іпропозиції дійсно можуть бути використан-ни для пояснення більшої частини процесів, про-вихідних на ринку праці. Однак ми поки небралі в розрахунок два інших найважливіших фактора це-го ринку: профспілки та вкладення коштів в підви-щення кваліфікації та освіту. Ці та другіевопроси розглядаються в гл. 17. Ми також обо-йшли питання дискримінації і питання про те, на-скільки справедливі рівень заробітної плати идругие доходи, які визначаються ринком До цих під-тань ми повернемося в гол. 20.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Обмеження в реченні робочоїсили і економічна рента "
 1. 2. Реакція ринку на втручання держави
  Характерною властивістю ринкової ціни є те, що вона прагне врівноважити пропозицію і попит. Величина попиту збігається з величиною пропозиції не тільки в ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Поняття простого стану спокою, розроблене елементарної теорією цін, є достовірним описом того, що відбувається на ринку в кожен момент часу. Будь-яке відхилення
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені прийшли до висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 4. Економічна рента на ринку праці
  Більш кваліфіковані працівники можуть отримувати стійкий надлишковий дохід - економічну ренту, плату за рідкісний ресурс - їх кваліфікацію чи здібності. Подібно до того як передові фірми отримують надлишок виробника, найбільш продуктивні працівники отримують економічну ренту. Різниця між мінімальною (резервованої) ціною праці та ринковою ціною складає економічну ренту на
 5. Висновки
  1. Ринок праці - складова частина ринкової економіки, являє собою систему конкурентних зв'язків між суб'єктами ринку (підприємцями, трудящими і державою) з приводу найму, використання працівника в суспільному виробництві. 2. Функції ринку праці: економічна, соціальна , що розміщує, селективна, стимулююча. 3. Класифікація ринку праці здійснюється на основі
 6. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  Економічна рента - це дохід не тільки від фактора виробництва «земля», а й від будь-якого іншого фактора, пропозиція якого обмежено. Таке визначення ренти класичною школою. Слово «рента» в перекладі з французької (rente) означає «віддана», тобто тут підкреслюється факт передачі частини доходу виробника власнику. Земельна рента - це окремий випадок економічної ренти,
 7. Висновки
  1. Земля - специфічний господарський ресурс, цінність якого постійно зростає в силу зростання попиту на сільськогосподарську продукцію та скорочення природних ресурсів внаслідок ерозії грунтів і використання їх під промислове і міське будівництво. Земля не тільки обмежений, але і невідтворювані фактор виробництва. 2. З використанням землі пов'язано землеволодіння (визнання
 8. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  Термін «сукупний попит» означає сукупна кількість грошей, яке різні сектори економіки готові витратити за даний період часу. В економічній теорії під сукупним попитом (AD, aggregated demand) розуміється заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці. В
 9. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  Сам термін "політична економія" виник задовго до того як політична економія стала наукою. В оборот її ввів представник меркантилізму Монкретьєн де Воттевіль ще в 1615 році, написавши "Трактат політичної економії", суто практичне твір, що містить рекомендації у дусі представників даної школи. Нам важливо значення, яке було вкладено у поняття "політична економія". Зі
 10. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  Д.Рикардо (1771-1823) - талановитий фінансист і один з найбагатших людей лондонського фінансового світу свого часу - є одночасно людиною, яка внесла величезний внесок у розвиток класичної політичної економії. Д.Рикардо досліджував економіку як складну систему, де діють об'єктивні економічні закони й існує механізм, що забезпечує дію цих законів як
© 2014-2022  epi.cc.ua