Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Рішення кожної людини про пропозицію своіхуслуг на ринку праці залежить від реальної заробітноїплати (номінальна заробітна плата, поділена настоімость придбаних на неї товарів). Чим вишереальная заробітна плата, тим дорожче Вільний час. Тому при збільшенні зарплати ефект за-міщення змусить людину працювати більше. Однакосуществует і ефект доходу. При підвищенні реаль-ної заробітної плати працівник може собі дозво-лити мати більше вільного часу, зберігаючи прицьому досягнутий рівень доходу. Два цих факторадействуют в протилежних напрямках, і ко-нечний результат їх впливу визначити неможливо можна. Однак якщо людина не має роботи, діе тільки ефект заміщення, і підвищення рів-ня оплати праці призводить до збільшення частки участіяработающіх по відношенню до всіх трудоспособнимв даній групі.
2. Сукупна, або загальна, крива пропозиції робочоїсили є зростаючою: збільшення реальної заробіт-ної плати призводить до зростання пропозиції наринке праці. Вплив реальної заробітної платина загальний обсяг пропозиції на ринку праці чистячі-но визначається і змінами частки участі робота-чих.
3.
Пропозиція робочої сили в тій чи іншій галузі
зазвичай також має тенденцію до зростання і залежить отуровня оплати праці в цій галузі по отношеніюк рівнем заробітної плати в інших галузях еконо- міки. Воно також залежить від вибору самого працівни-ка, який вважає за краще працювати в даній отрасліекономікі, а не в іншій.
4. Збільшення заробітної плати в одній галузі при-тягне в неї додаткову робочу силу і, такимчином, змінить показники кривої предложеніярабочей сили в інших галузях. Рівень оплати тру-так в цих галузях також матиме тенденцію кросту (реакція на відтік частини робочих рук). Такимобразом, зміни рівня оплати праці в одномсекторе мають тенденцію до поширення наекономіку в цілому. Збільшення попиту на рабочуюсілу в одному секторі, викликане, наприклад, збільшен-ням експорту або модернізацією технології, по-впливає на ринок праці в інших галузях, повисівтам рівень оплати праці і знизивши рівень зайнято-сті. Саме так вивільняються трудові ресурси, що перетікають в сектор, що розширює своє вироб-
г ництво.
, '5. Середня реальна заробітна плата визначається об-.щім рівнем попиту і пропозиції на ринку праці.
Сукупний попит на працю залежить від продуктивності праці і, таким чином, від об'єму человеческо-го і фізичного капіталу. Приріст человеческогоілі фізичного капіталу призводить до збільшення -
рівня попиту на працю при заданій реальної заро-бітної плати і тим самим до зростання реальної заробітної плати. У силу значної децентралізації рин-ка праці зміни загального обсягу попиту та запропонованого-вання на ньому відбуваються поступово, через зраді-ня на безлічі ринків праці в різних отрасляхекономікі.
6. Введення мінімальної заробітної плати увелічіваетбезработіцу серед некваліфікованих працівників, але збільшує рівень оплати праці працюючих.
| ^ Виробничі фактори, які приносять біль-ше коштів, ніж це необхідно для оплати їх ис-користування у виробництві, отримують економіч-ську ренту. Рента виникає тому, що попит науслугі даного чинника є похідним спро-сом, тоді як пропозиція його послуг ограніченно.Ісключітельно високі заробітки спортивних зірок, зірок шоу-бізнесу та інших подібних галузей в значній мірі являють собою економіческуюренту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua