Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

7.3. Метатехнологиі: прозорість дивного світу


Є в прикордонній смузі
Неписаний закон:
Ми знаємо все, ми знаємо всіх -
Хто я, хто ти, хто він.
С.Михалков
Вершиною сучасного технологічного прогресу представляються так звані метатехнологиі, що знаменували початок принципово нового етапу не тільки технологічної еволюції людства, а й розвитку самих ринкових відносин.
Специфіка метатехнологій і їх ключова відмінна риса полягає в тому, що сам факт їх застосування автоматично, сам по собі робить для будь яка застосовує їх боку принципово неможливою будь-яку реальну конкуренцію з розробником цих технологій. Це свого роду плата за допуск до вищої ефективності, забезпечується цими технологіями, раніше в неповній формі встречавшаяся лише в дилерських, ліцензійних та франчайзингових системах.
Сучасні передові технології в явній або, частіше, неявній формі, але все більшою мірою ставлять користувача в положення дилера або ліцензіата. Щоб переконатися в цьому, досить подивитися на тенденції, що спостерігаються у сфері так званої «захисту інтелектуальної власності», що є на ділі захистом зловживання монопольним становищем власників передових технологій, в першу чергу інформаційних.
Багато в чому обмеження прав користувача і зведення їх до прав ліцензіата обумовлено об'єктивно, так як інформаційні технології принципово відрізняються від традиційних своєї неповної відтворюваністю. Вони несуть на собі невід'ємний відбиток створив їх типу національної культури, через що їх використання представниками інших культур є для них певною мірою чужим заняттям і забезпечує розробнику даних технологій конкурентну перевагу, яке він і закріплює за допомогою права інтелектуальної власності.
Метатехнологія є логічним завершенням цього процесу: в обмін на доступ до якісно більшої ефективності суб'єкт ринку свідомо чи (як правило) несвідомо віддає не тільки гроші, а й потенційну можливість тотального та оперативного контролю за своєю діяльністю, а також довільного і різноманітного впливу на неї.
Процес формування групи метатехнологій, швидше за все, ще тільки починається. Механізм поповнення цієї групи сам по собі простий; найкраще розглянути його на прикладі вже відбулися переходів звичайних технологій в категорію «мета».
Як класичний приклад переростання звичайної технології в Метатехнологія можна привести операційну систему Windows: спочатку його можна було використовувати в будь-яких цілях, в тому числі і на шкоду розробнику. Однак, з цілого ряду неформальних, хоча і не знайшли повного підтвердження повідомлень, останні модифікації цього редактора в принципі дозволяють здійснювати зовнішнє управління комп'ютером, що використовують цей редактор і підключеним до Інтернету.
Якщо це так, останні версії редактора Windows перетворилися на Метатехнологія. Всяка спроба використовувати його для нанесення шкоди розробнику в принципі може бути оперативно відстежено і відвернена останнім найрізноманітнішими шляхами - від «випадкового» зараження вірусом або, простіше, знищення відповідних файлів до повністю обізнаного і тому ефективної протидії в реальному просторі.
Не секрет (особливо для комп'ютерно грамотних дослідників), що подібні принципи використовують і деякі грантодавці. Вони наполягають на виконанні оплачуваних ними дослідних робіт тільки на спеціально виділених для цього комп'ютерах.
Обов'язкове підключення цих комп'ютерів до Інтернету і завчасна установка на них спеціального програмного забезпечення забезпечують практично вільний доступ грантодателя до міститься в них інформації без будь-якого попереднього повідомлення дослідника.
Нарешті, багато системи контролю головних організацій за дочірніми або ж всередині організацій будуються на тих же принципах прихованого контролю за використовуваними комп'ютерами.
До основних на сьогоднішній день і найбільш наочним прикладам метатехнологій представляється доцільним віднести в першу чергу такі:
- Мережевий комп'ютер, пам'ять якого розосереджена в мережі (у користувача знаходяться лише модем, монітор і клавіатура). Це забезпечить економію коштів користувача, якому вже не доведеться витрачатися на системний блок, але надасть розробнику, контролюючому відповідні сервери, всю інформацію користувача, що дозволить йому довільно втручатися в діяльність останнього. Незважаючи на те, що просувалася У.Гейтсом наприкінці 90-х ідея мережевого комп'ютера так і не здійснена, частково принцип зовнішнього управління включеного в мережу комп'ютера, можливо, реалізований уже в описаних вище деяких модифікаціях Windows. За оцінками, через кілька років рішення вже не принциповою, а чисто технічної задачі підвищення швидкодії комп'ютера і збільшення його пам'яті дозволить забезпечити повний і оперативний контроль за всіма діями, які вчиняються в Інтернеті, і їх швидкий і автоматичний аналіз.
- Сучасні технології зв'язку, навіть на сучасному, ще не дуже досконалому рівні дозволяють забезпечувати тотальний збір і швидкий аналіз циркулюючої інформації та забезпечують таким чином формування справжнього «поліцейського суспільства». Спецслужби США, наприклад, використовують систему «Ешелон» для перехоплення всіх телефонних повідомлень на території спочатку Західної та Центральної Європи, а зараз, як можна зрозуміти, вже та інших регіонів світу. Тривалий уповільнений скандал навколо цієї системи, створеної формально для забезпечення військово-політич-кою безпеки Заходу, підтримується численними випадками передачі збираної нею конфіденційної інформації про дії і наміри переважно європейських фірм їх американським конкурентам. У відносно близьке час, ймовірно, стане можлива (якщо ще не стала) повна та оперативна комп'ютерна обробка всього обсягу цих повідомлень.
- Різні організаційні технології, що перетворюють культуру не тільки об'єкта, а й суб'єкта їх впливу, - від усіх видів впливу на масову свідомість до побудови організаційних структур і здійснення стратегічного планування. Найбільш важливі наступні підгрупи таких метатехнологій:
- Практично всі глибоко розроблені технології організації управління, в тому числі організації діяльності корпорації. Орієнтовані на культуру і систему цінностей країни-розробника (переважно США), вони об'єктивно знижують конкурентоспроможність застосовують їх корпорацій, що представляють інші культури, і цим скорочують їх конкурентний потенціал. Слід зазначити, що в загальному випадку поширення в суспільстві чужорідного типу культури, що не інтегрується з власною культурою цього товариства і тому не стільки збагачує її, скільки залишається відокремленою від неї, як правило, підриває конкурентоспроможність даного суспільства. Це дозволяє говорити про особливе, якісно відрізняється від традиційних, вигляді агресії, - «культурної агресії».

- Технології підвищення ефективності корпорацій і виведення їх на більш високий, на завершальній стадії - загальносвітовий рівень. Будучи важливою категорією технологій управління, ця група технологій цілком відповідає характеристикам, даними в попередньому пункті. Добрими прикладами успішної реалізації подібних технологій є Microsoft і Macdonell-Duglas - Boeing.
- Технології формування масової свідомості: постійна адаптація останнього до форм і методів впливу на нього викликає необхідність постійного і швидкого оновлення цих форм і методів. Беззастережне лідерство в даній сфері належить США, і вони скоро будуть прив'язувати інші товариства до себе, так як без отримання оновлених технологій, які створюються в США, а вже потім тиражуються в інших країнах, масова свідомість товариств, що використовували «західні», тобто американські технології впливу на нього, почне виходити з-під контролю відповідних держав.
Фактично саме метатехнологиі внаслідок своєї найбільшої продуктивності набувають сьогодні панівний характер. Саме вони, стрімко поширившись буквально в другій половині 90-х років ХХ століття, стали технологічним фундаментом і ключовою складовою інформаційного суспільства: говорячи про нього з точки зору технологій, ми, можливо, не віддаючи собі звіт і ще не знаючи про їх особливості, маємо на увазі в першу чергу саме метатехнологиі.
Як і high-hume, метатехнологиі є органічною частиною інформаційних технологій. Більше того: так як вони, як правило, служать не просто інструментами спостереження за діяльністю людей і організацій, а й спрямовані на активну трансформацію їхньої свідомості, метатехнологиі можна розглядати як специфічний і найбільш ефективний вид технологій high-hume.
Цілком природно, що перехід від створення «звичайних» інформаційних технологій до high-hume'y і Метатехнологія, до їх розповсюдження і виникнення таким чином інформаційного суспільства найбільш концентровано висловив безперечний лідер і основний безпосередній організатор цього процесу - У.Гейтс.
Вже в 1998 році він публічно підкреслив, що головним фактором розвитку інформаційних технологій, на відміну ще від минулого, 1997 року, стає не їхня вдосконалення, але комплексне застосування вже наявних технічних рішень для забезпечення "інформаційної прозорості »всіх країн ([7]). Ця «прозорість», як можна зрозуміти, мала бути цілком односторонньою і служити довгостроковим забезпеченню глобальних конкурентних переваг виключно американських корпорацій (у тому числі транснаціональних корпорацій, що базуються на території США) і, в першу чергу, самих США в цілому.
Багато проведені останнім часом в глобальному масштабі кампанії - від боротьби з відмиванням брудних грошей до протидії міжнародному тероризму - істотно наблизили до описаної прозорості весь світ, що знаходиться за межами США. «Великий брат» не просто все ще дивиться на кожного з нас. Саме зараз, в умовах небувалого розквіту формально демократичних інститутів, він більш зорок і всеосяжний, ніж коли б то не було раніше. Демократія, як і всі інші явища природи, досягаючи меж свого розвитку, балансує на межі абсурду і перетікає в свою протилежність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Метатехнологія: прозорість дивного світу "
 1. Глава 14
  прозора. І я скажу, що ми маємо намір зробити: ми прощаємо вам борги. Нехай ваш адвокат підготує потрібний папір, а ми її підпишемо ». Саме це я почув від всіх головних кредиторів. Ось ще одна з характерних особливостей Уолл-стріт. Це не було проявом безвідповідального добродушності або солідарності колег по бізнесу. Це було по-справжньому інтелігентне рішення, це було тверезе і ділове
 2. 1. Марксизм про науково планованому суспільстві
  прозоро ясні »стосунки в« союзі вільних людей, рабо-|. Пощіх загальними засобами виробництва і планомірно витрачають свої індивідуальні робочі сили як одну громадську ра-| Ьочую силу »4; суспільство, «звільнене від пут капіталістичного виробниц-li та», позбавить працівника від долі «покаліченою економічної 'різновиди, прикутою до одній ділянці виробництва», виростить «нове
 3. 8.2. Технологічна піраміда
  метатехнологій, описаних вище (у параграфі 7.3.). Сьогодні вони існують ще як один з реалізованих технологічних принципів. Однак специфічність цієї групи технологій і значущість наданих нею ринкових переваг роблять можливим формування на її основі наступного - «нульового» - рівня технологічної
 4. 8.3. Горизонтальна і вертикальна конкуренція: гроші втрачають значення
  метатехнологій для технологічної піраміди і причину, по якій автор готовий присвоїти їх рівню остаточний, нульовий номер, який передбачає, що цей рівень є завершальним і наступних номерів не буде потрібно, слід відзначити, що в технологічній піраміді конкуренція існує не тільки всередині кожного рівня, але і між ними. Володіння щодо передовою технологією саме по собі
 5. 9.3. Від транснаціональних корпорацій до глобальних монополіям
  прозорість клієнтів і потенційних конкурентів, причому на значно більш очевидному для спостерігача рівні країн. Наднаціональні ж, глобальні монополії випереджали цього «лідера» більш ніж на п'ять років, превентивно ліквідувавши у світових масштабах можливість навіть примітивно-статистичного дослідження свого розвитку. При цьому не тільки глобальні монополії, але навіть і поступаються їм
 6. 10.1.2. «Історія успіху» США: формування ідеології глобальної інтеграції
  метатехнологій, що забезпечують потребується експортеру образ життя і мислення у споживаючих ці технології товариств. У результаті з осені 1997 азіатська криза остаточно викристалізував новий перехід США від політики девальвації долара до його ревальвації, але не самої по собі (за рахунок зміцнення самого долара), а за рахунок цілеспрямованих зусиль, спрямованих на девальвацію інших
 7. Приклад 28. Чи загрожує економіці США неграмотність російських журналістів?
  Метатехнологій (див. відповідно параграфи ... і ...). Сьогодні саме ці технології через свою найбільшої продуктивності стали пануючими. Саме вони, стрімко поширившись буквально в другій половині 90-х років, стали технологічної складової інформаційного суспільства: говорячи про нього з точки зору технологій, ми, можливо, не віддаючи собі звіт і не знаючи про їх
 8. 12.2.2. Захист США: обмеженість фінансових інструментів
    метатехнологій (і, відповідно, прибутковість вкладень у ці компанії) укупі з найбільш повно використовуваними саме США технологіями формування свідомості (в тому числі і в масштабах світового співтовариства) дозволили реалізувати цей сценарій: за рік після введення євро індекс Доу-Джонса виріс в ... рази , а NASDAQ - на ...%. Однак даний підхід був паліативом. Насамперед, «накачування» фондового ринку
 9. 12.3.1. Позиції та інтереси основних учасників світової драми
    прозорі для всякого, навіть недосвідченого спостерігача, практично з першого дня ескалації напруженості, становище європейців, і в першу чергу найбільш потужних і тому самостійних в економічному відношенні країн континентальної Європи - Німеччини і Франції - було найвищою мірою неоднозначним. З одного боку, цілий ряд вельми значущих чинників начебто не дозволяє європейцям
 10. 12.3.4. Програма-мінімум: дозвіл нафтової кризи
    прозорості та недосконалості інформаційних потоків. Учасник ринку, що володіє в силу свого економічного або політичного впливу можливістю реалізовувати критично значимі для відповідного ринку фактори і тим самим прямо впливати на його стан, займає на цьому ринку особливе становище і є, таким чином, його особливим учасником. Слід зазначити, що особливий учасник ринку
© 2014-2022  epi.cc.ua