Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Крива Філіпса та досвід 1960-х років


У 1960-ті роки макроекономічна політика билаоснована на представленні, що існує визна-ленний компроміс між інфляцією і безробіттю-тіцей. Ця альтернативна залежність, яка на-ни опиняються кривої Філіпса, показана на рис 33-3.
Про Крива Філіпса показує обратнуювзаімозавісімость між темпами інфляції нормою безробіття. Чим вище темпи інф-ляції, тим нижча частка безробітних.
Ця крива була запропонована в 1950-х роках в Вели-кобрітаніі професором А.В. Філіпсом4. У гол 31ми бачили, як в економіці при наявності сверхза-нятости тиск на ринку праці викликає ростзарплати і цін. Зниження частки безробітних со-провождается зростанням інфляції. І навпаки, прівипуске продукції нижче потенційного рівня іспаде на ринку праці буде спостерігатися тенденціяк дефляції. Крива Філіпса відображає цю взаємозв'язки-в'язь, показуючи одночасно темпи інфляції ИНОРМА безробіття. Спрямованість кривої означаючи-ет, що, чим нижче рівень безробіття, тим вишетемпи інфляції. Таким чином, в цій кривій в
4 Спочатку крива Філіпса ставилася до взаємозв'язку між темпу-ми зростання заробітної плати і рівнем безробіття; пізніше це названіебило поширене також на всі криві, які стосуються інфляції ібезработіце

ДОЛЯ безробітних,%
РІС.
33-3. Крива Філіпса. Крива Філіпса представляє з-бій компроміс між інфляцією та безробіттям. Державні діячі можуть знизити рівень безробіття, расшіряясовокупний попит Але виникає при цьому напруженість наринках праці та товарів буде сприяти підвищенню заро-бітної плати і зростання цін, а отже, і зростання інфляції
графічному вигляді підсумовується дію динамічн-ських сил, існуючих в економіці і подробнопроанализированных в гол. 31.
У 60-х роках крива Філіпса рассматріваласькак набір фактично існуючих альтернатив-них комбінацій інфляції і безробіття, міжякими державні діячі можуть делатьвибор. Уявімо два можливих варіанти ситуа-ції: один - у вигляді точки А (з високою нормойбезработіци в 6% та інфляцією лише в 2%) і дру-гой - у вигляді точки В (з безробіттям в 4%, але бо-леї значними темпами інфляції). Політик, який починає з точки А, але турбується про те, як би зробити, щоб не було такого високого рів-ня безробіття, може вибирати шляхи його скоро-ня, скажімо до 4%, в обмін на зростання рівня інфля-ції до 4 % або більше.
При цьому він буде двігатьсяот точки А до В уздовж кривої Філіпса.
Історія інфляції і безробіття 1960-х років, здавалося б, підтверджує точку зору на крівуюФіліпса як представляє компроміс междуетімі двома феноменами. Так, в 1961 р. економіч-ська ситуація була схожа з описаною в точці А спрімерно 7% безробіття і менш ніж 2% інфля-ції. Протягом наступних 8 років грошова і фі-скельна політика, стимулировавшая економіч-ський зростання, скоротила безробіття ціною деякого
збільшення темпів інфляції. На рис. 33-2 ви мо-жете бачити, що ця політика була дуже успешнойс точки зору боротьби з безробіттям, яка к1966 р. впала нижче 4% і залишалася на цьому уровневплоть до 1969 р. На ринку праці зберігалося на-пряжение, і в економіці мала місце сітуаціясверхзанятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крива Філіпса та досвід 1960-х років "
 1. § 3. СТАБІЛЬНІСТЬ І НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ
  крива Філіпса відображає взаємозв'язок інфляції і безробіття тільки в короткостроковому періоді. Якщо взяти тривалі періоди (5-10 років), то при високому рівні безробіття ціни продовжують підвищуватися. Так була справа в США в 70-і і 80-і роки. Те, що крива Філіпса не «спрацьовує" в довгостроковому періоді, пояснюється наступними обставинами. У другій половині XX в. заробітна плата, а тим
 2. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  крива пропозиції зміщується вгору і вліво. Стало бути, даний рівень виробництва може бути забезпечений при більш високій ціні (це - результат збільшення витрат виробництва). Що стосується кривої потенційного випуску продукції (Вп), то вона характеризує таку позначку висоти рівня виробництва, до якої економіка повинна весь час рухатися. Таким умовою служить макроекономічна
 3. Резюме
  1960-х і1970-х років показує, що рухатися вгору по кривій Філіпса до ситуації з низькою, безробіттям гораз-до легше , ніж спускатися вниз, по шляху зниження ін-фляции, оскільки останнє завжди містить рісквисокой безробіття. 5. Оскільки інфляція повільно реагує на скоро-чення сукупного попиту, державні діячі всвоей політиці стикаються з проблемою вибору. Як-що вони йдуть
 4. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  опиткі рефляція, коли інші цього не роблять, попросту призводять до проблем з платіжним балансом. Проблеми ці полягають у тому, що імпорт зростає швидше за експорт; що вартість валюти падає, прискорюючи інфляцію через підвищення імпортних цін; що слабо збільшується внутрішня зайнятість через непомірні витрат на імпорт. Всі ці спроби завершуються зрештою швидким відступом до суворої
 5. Теорія політичної ренти
  крива D являє собою графік ринкового попиту на розглянуте благо) Ситуація ще більш ускладнюється, коли незабаром заходи державної економічної політики, що створюють політичну ренту для одних економічних суб'єктів, обуслоілівают виникнення негативної політичної ренти для інших. Наприклад, введення імпортного тарифу на вугілля підвищує доходи національних виробників
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  крива пропозиції. Ці організації маніпулюють (управляють) законом попиту: за своїм уподобанням впливають на ціну й обсяг попиту в своїх інтересах. Панівні на ринку фірми використовують в якості свого основного інструменту маніпулювання монопольну ціну. Монопольна ціна - особливий вид ринкової ціни, яка встановлюється на рівні вище або нижче суспільної вартості або
 7. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  1960 таких допомоги в натуральній формі практично не було, то вже в 1984 р. на них було витратило 66 млрд. дол, або 1,7% ВНП. В цілому виплати за системою соціального забезпечення в США знижують цифру, що характеризує бідність, приблизно вдвічі. Що стосується західноєвропейських країн, то в багатьох з них державні соціальні програми мають більший розмах, ніж у Сполучених Штатах.
 8. Рішення індивідуумів про предложеніітруда
  крива пропозиції робочоїсили спрямована вгору, однак при високому уровнезарплати крива починає відхилятися «назад», всторону нуля. Якщо рівень реальної зарплати вишеточкі WA, то працівник прагне до сокращеніюсвоего робочого дня. Крива, зображена на ріс16-Ib, називається зворотною кривої предложеніярабочей сили. Яка ж з цих двох кривих відповідних дійсності більшою мірою?
 9. 1. Людський капітал
  досвід впливав-ють на оплату праці, а також того, що определяетуровень освіти, одержуваного людьми. It 1 Ці дані (істочнік. Statistical Abstract of the United States, 1986, Table 713) прізедени для медіани заробітної плати. Медіанний уро-вень зарплати якої-небудь групи означає такий рівень заробітків, при якому половина групи заробляє більше, а половина-менше цього
 10. Додаток II. Зовнішня торгівля і механізм визначення рівня доходів
  кріваячістою експорту показує різницю між експор-том та імпортом, або величину торгового балансапрі кожному даному рівні доходів. У міру ростауровня доходів активне сальдо торгового балансасокращается і поступово переходить в дефіцит Внешнеторговийдефіціт (Ь) Доходи виття імпорту являє собою граничну схильність до імпорту товарів. Про Гранична схильність до
© 2014-2022  epi.cc.ua