Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Деякі недоліки кривої Філіпса


У 1969 р. прийшла до влади адміністрація пре-зидента Ніксона заявила, що існуючі темпиінфляціі є занадто високими і должнибить скорочені. Фіскально-грошова політікабила посилена. Можливе збільшення безработ-ці вже більше не турбувало адміністрацію, таккак в економіці Сполучених Штатів наблюдаласьсверхзанятость.
Розглянемо поведінку економіки при двіженіівніз по кривій Філіпса. Рис. 33-2 відображає по-слідства скорочення сукупного попиту в етотперіод. Рестрикционная фіскально-грошова полі-тика, що проводиться адміністрацією Ніксона, приве-ла до різкого зростання рівня безробіття, але факти-но не скоротили темпи інфляції. Це визвалоглубокое розчарування у тих, хто щиро вірив, що можна повернути розвиток економіки і простоспустіться вниз по кривій Філіпса, скорочуючи прицьому інфляцію за рахунок деякого зростання безробіттю-тіци. Однак насправді замість цього в 1969-1971 рр.. виникла стагфляція.
Про Стагфляція - це період, протягом ко-торого спад економічної активності, ілістагнація, супроводжується інфляцією.
Як можна пояснити провал політики, спрямований-ної на скорочення інфляції, в 1969-1971 рр..? За-що тягнулася в часі інфляція призводить до того, що люди починають чекати її продовження і вдальнейшем. В результаті подібних інфляціоннихожіданій передбачуваний рівень інфляції включається в розмір зарплати та інших платежів, фік-сіруемих контрактами. А так як рівень зарплатипродолжает в силу цього рости ще більше, всеограніченія в фіскально-грошової політики віз-діють в основному на випуск продукції і без безробіттю і в значно меншій мірі - назміна рівня інфляції.
Потрібно довольнодлітельний період високої норми безробіття, щоб викликати бажані зміни в структурі заро-бітної плати і зниження темпів інфляції.
Угоди про заробітну плату приймаються надлітельний період, принаймні на рік, але ча-ще - на три роки, Ставки зарплати погоджують-ся обома сторонами і відображають темпи інфляції, очікувані протягом терміну дії контракту Та-
ким чином, якщо працівник зайнятий у відповідності сдолгосрочним контрактом, його минулі представле-ня про можливий рівень інфляції впливають на те-кущую величину заробітної плати. Якщо два годаназад він був упевнений, що рівень інфляції сегоднябудет високим, то і зарплата, встановлена тоді, повинна зростати відповідно. Це одна причина то-го, чому вплив інфляційних очікувань мо-же коригувати реакцію економіки (в приватно-сти, рівня зарплати) на вживані заходи еко-номічного політики: рівень зарплати сьогодні ча-стичного залежить від того, якими представлялісьсегодняшніе темпи інфляції кілька років тому.
Існує й інша причина значущості інфля-ційних очікувань для економіки країни. Те, щовідбувається із заробітною платою сьогодні, залежить нетільки від сучасної ситуації, а й від того, що всоответствии з уявленнями фірм і праців-ників може трапитися з політикою і совокупнимспросом в майбутньому Якщо якась фірма і її праців-ники укладають сьогодні контракт, которийфіксірует розміри заробітної плати на наступних щие 3 роки, то вони передусім постараються визна--ділити, які фактори впливатимуть на темпи ін-фляции протягом цього періоду.
Припустимо, що уряд оголошує се-придатні про початок проведення нової жорсткої антіінф-ляційними політики, як це трапляється час отвремені, зазвичай на початку терміну роботи нової ад-міністрації.
Якщо всі повірять в те, що правитель-ство дійсно буде проводити таку політи-ку, скорочуючи темп зростання грошової маси і ужесто-чаю фіскальні заходи, то пов'язані з цим сподівання-ня пониження майбутніх темпів інфляції могутотразіться на укладаються сьогодні угодах озаработной платі. Але, з іншого боку, люди зна-ють, що і в минулому багато уряду даваліподобние обіцянки, проте зазвичай прекращаліпроведеніе антиінфляційних заходів, як тільки врезультаті цих заходів виникав істотний уро-вень безробіття. Тому малоймовірно, чтобикто-небудь погодився на скорочення темпів майбут-нього зростання своєї заробітної плати протягом перед-стоять декількох років.
Урок початку 1970-х років полягає в тому, що кри-вая Філіпса є не цілком надійною модельюкомпромісса між інфляцією і безработіцей.Легко рухатися вгору по кривій Філіпса, скор-щая безробіття і поступово нарощуючи масшта- б інфляції. Але при скороченні совокупногоспроса безробіття знову дуже швидко повертає-ся до попереднього рівня. У той же час від високіхтемпов інфляції позбутися вкрай важко, в осо-сті для уряду, не схильну йти надлітельное і значне за масштабами скорочений-
ня попиту, оскільки виникає в результатеетого високе безробіття може погіршити перс- пектіви його переобрання на новий термін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Деякі недоліки кривої Філіпса"
 1. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  деяких західних країн (у% від ВНП) Види податків США ФРН Англія Японія Франція Всі податки У тому числі: 29 38 39 27 45 Прибутковий податок 10 11 10 6 липня Податок на корпорації 2 лютого 4 2 червня Внески на соціальне страхування робітників і службовців підприємців 3 5 6 7 3 4 3 4 6 13 Акцизи 2 березня 4 травня 4 податки на предмети споживання 2 червня 6 - 9 Прямі податки на особисті доходи громадян і на
 2. 8. Концептуалізація і розуміння
  деяких випадках виявилася б можливою. Але істина полягає у відсутності постійних співвідношень. Всупереч постійним заклинанням неосвічених позитивістів економічна теорія не є відсталою наукою через те, що не носить кількісного характеру. Вона не є кількісною і не виробляє вимірювань, оскільки відсутні константи. Статистичні цифри, які відносяться до економічних
 3. 5. Конкуренція
  деяких країнах вони досягли своєї мети. Але в іншому світі їм вдалося лише обмежити конкуренцію в ряді галузей економіки, збільшивши кількість конкуруючих гравців в інших галузях. У наші дні сили, націлені на обмеження конкуренції, відіграють велику роль. Важливе завдання новітньої історії вивчити їх. Економічної теорії немає потреби посилатися конкретно на них. Те, що існують
 4. Глава 5
  деяких дуже розумно розрахованих усреднений. Мені говорили, що він вигравав завжди, поки світова війна не зім'яла все і не зробила всі минулі спостереження марними. Я чув, що він і його послідовники втратили мільйони, перш ніж змирилися з поразкою. Але навіть світова війна не може перешкодити ринку акцій бути бичачим, коли є відповідні умови, і бути ведмежим при іншій
 5. Критерії оцінки добробуту
  деяким людям користь (за їх власними оцінками), є поліпшенням. У 30-ті роки М. Калдор і Дж. Хікс висунули інший критерій: добробут підвищується, якщо ті, хто виграє, оцінюють свої доходи вище збитків потерпілих. За критерієм Калдора (рис. 11.4) рух від А до Е'цьому випадку є поліпшенням, тому що в точці Е можна так перерозподілити багатство, що в результаті
 6. Податкова система
  деякі податки в багатьох країнах розраховуються пропорційно. 2. Необхідно докладати всіх зусиль, щоб оподаткування доходів носило одноразовий характер. Багаторазове оподаткування доходу чи капіталу неприпустиме. Прикладом здійснення цього принципу є заміна в розвинених країнах податку з обороту, де обкладання обороту відбувалося за наростаючою кривою, на ПДВ, де новостворений
 7. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  деякі товари та послуги (зброя, наркотики, алкоголь, тютюн і ін) породжують адміністративну монополію. При недоцільності для суспільства конкуренції, коли виробництво продукції, послуг силами однієї фірми обходиться дешевше, ніж декількох (наприклад, діяльність комунальних служб щодо забезпечення населення водопроводом, газопостачанням, освітленням і т. д.). У цьому випадку виникає
 8. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  деякими оцінками, на
 9. 3. Крива Лаффера та її обгрунтування
  деякого від-I "1ка-а саме при ставці податків, рівний нулю, і при ставці, рав-imii I, обсяг надходжень також дорівнює нулю, то всередині відрізка (при i I *) функція X (t) досягає максимуму (точка Л). Іншими словами, | | деякій області значень ставок податків (в інтервалі від 0 до {*) і \ збільшення веде до зростання обсягу податкових надходжень (Л "), і ця | '> батіг податкових ставок називається
 10. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про предмет економічної науки. Вперше він був визначений А. Смітом як вивчення природи і причин багатства народів. При цьому багатство розумілося не тільки і не стільки як накопичений запас, скільки як дохід в його динаміці. Говорячи сучасною мовою, Сміт бачив завдання своєї науки у визначенні
© 2014-2022  epi.cc.ua