Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Людський капітал


Поняття людського капіталу було введено дляоб'ясненія того, чому освіту і досвід впливав-ють на оплату праці, а також того, що определяетуровень освіти, одержуваного людьми.
It

1 Ці дані (істочнік. Statistical Abstract of the United States, 1986, Table 713) прізедени для медіани заробітної плати. Медіанний уро-вень зарплати якої-небудь групи означає такий рівень заробітків, при якому половина групи заробляє більше, а половина-менше цього рівня. Взагалі медианой будь-якого безлічі чисел є-ється елемент цієї множини, який ділив його на дві рівні половини, числа в одній з яких більше, а в іншій - менше медіани. К1985 р. відмінність в заробітках між робітниками, що перебувають і відбутися у-ящімі в профспілках, скоротилося до 16% (Statistical Abstract, 1987, Table 693).
2 Це зіставлення, засноване на даних Бюро цензів США (см.Current Population Reports: Money Incomes of Households, Families, andPersons in the United States: 1984, Table 34), оперує середнім уровнемзарплати. Цей показник для якої-небудь групи дорівнює сумі заро-ков членів групи, розділеної на кількість її членів.
1,

Аспірантура
Законченноевисшее
Незакінчена вища (дворічний коледж) Середня школа
Початкова школа
Вік
РІС 17-1. Криві залежностей доходів від віку чоловіків, з різним освітнім рівнем, США, 1984 р.
Цифри вказують середній дохід у Сполучених Штатах для різного віку і тривалості навчання. Кожен образователь-вий рівень представлений окремою кривої. Доходи підвищуються в міру зростання рівня освіти і, до певної межі,-віку (Джерело US Bureau of Census . Current Population Reports, Series P-60, Money Incomes of Household, families, and Persons inthe United States: 1984, Table 34.)
Про Людський капітал є міра крик-щенной в людині здатності приносити до-хід. Людський капітал включає вроджений-ві здібності і талант, а також освітньої-ня і придбану кваліфікацію.
Зазвичай коли ми говоримо про капітал, ми подра-зумевает активи (обладнання, будинки, примушує -лені будівлі), що володіють двома ознаками: вони є результатом інвестицій і генерує-ють протягом певного періоду време-ні потік доходу. Подібним чином человеческійкапітал створюється тоді, коли людина (можливо, за допомогою своїх батьків) інвестує в самогосебя, оплачуючи освіту і придбання ква-ліфікації. Інвестиції в людський капітал современем окупаються, даючи віддачу у вигляді більшевисоку заробітної плати або здатності ви-конувати роботу, що приносить більшу задоволений-ня.
У цьому параграфі ми використовуємо поняття челове-чеського капіталу для аналізу впливу вищого про-
разованія3 на рівень доходів. Потім у п. 2 ми рас-дивимося економіку інвестицій у вищу освітньої-ня, а також обговоримо питання проізводственногообученія і заробітної плати в спорті і сценічної -ському мистецтві. Аналіз, проведений в цих двухпараграфах, припускає, що відмінності в заро-бітної плати повністю залежать від відмінностей у вироб-водительности різних типів праці Це відповідними-ет теорії, викладеної в гол. 16, згідно которойтруд отримує як дохід свій предельнийпродукт.

Графіки залежності доходовот освіти та віку
Спочатку відзначимо, що працівники з більш високімуровнем освіти мають в середньому і більше ви-сокіе доходи. На рис. 17 - 1 видно, як величина до-
* Тут і далі термін «вища освіта» використовується як си-ноніма поняття «освіта на рівні коледжу» (college education). (Прим. пер.)
ходів змінюється залежно від віку і обра-тання. На малюнку зображені криві залежностей середніх доходів від віку чоловіків в 1984 р.
Про Крива залежності доходів від возрастапоказивает взаємозв'язок між доходом і віз-ростили окремої людини або групи людей.
Кожна з кривих показує, яка була в 1984 г.велічіна доходів чоловіків різного віку з дан-ним рівнем освіти. Малюнок іллюстріруетдва ключових факту Під -перше, за винятком са-екпортувати молодих, працівники заробляють в среднемтем більше, чим вище їх освітній уровень.Во-друге, ступінь крутизни кривих найбільш ви-соку для молодих людей, особливо на графи-ках, що відповідають більш високому рівню обра- тання. З віком залежності набувають по-логій вид, а деякі навіть зменшуються при наближенні до пенсійного возрасту4.
З усього цього випливає найважливіше питання: почім-му взагалі більш освічені повинні получатьболее високу плату? Існують по меншій ме-ре два можливі відповіді перше, ймовірно, етіданние просто відображають той факт, що в цілому улюдей з великими здібностями вище і уровеньобразованія. По-друге, можливо, школа виробок-ють спеціальні навички, такі, як читання, лист, витяг квадратного кореня, а такжеформірует звичку до праці, яка впоследствііоказивается корисною на виробництві.
Було зроблено безліч спроб виявити, чи існує така різниця в доходах (при одина-ковом рівні здібностей), яка могла бибить вменена виключно освіти. Сопо-уявлення доходів окремих людей з одінаковимікоеффіціентамі інтелектуального розвитку (IQ), але з різним рівнем освіти показало, що по-височини освітнього рівня веде до збільшен-нію доходов5. Це, однак, не доводить того, чтоуровень освіти впливає на проізводітельность.Дело в тому, що IQ не може виміряти всіх аспек-тів здібностей, які впливають на продуктивність праці Деякі люди, скажімо, простоусерднее працюють, а показник IQ це не враховуються
4 Це явище вимагає роз'яснення. Графік показує доходи людей раз-особистих віків в 1984 р. З нього не видно, як доходи одного і тогож людини змінюються з віком. Для того щоб дізнатися про це, намнужно визначити, скільки заробляв людина в різні періоди своейжізні. На таких графіках зазвичай видно, що до відходу людини на пенсію його доходи з віком збільшуються. Причина різниці междукрівимі, зображеними на рис 17-1, та графіком залежності доходаот віку для даної людини полягає в тому, що в середньому каждоепоколеніе заробляє більше попереднього. Таким чином, поколе-ня, яке надходить до коледжу в кінці 80-х років, матиме графік сболее високим рівнем доходів у будь-якому своєму віці, ніж мало по-коліна 70-х років.
5 Доходи залежать, звичайно, не тільки від здібностей та освіти.
Обя-ково слід враховувати і сімейні традиції.
ет. Таким чином, визначити залежність доходовот освіти при однаковому рівні здібностей досить важко, оскільки важко врахувати всеаспекти здібностей.
Освіта: формальна ознака реальне свидетельствопрофессиональной підготовки?
Виходячи з цих спостережень, деякі економі-сти висували тезу про тому, що роботодавці готовиплатіть більше освіченим працівникам толькопотому, що наявність освіти служить прізнакомспособностей, які важко або неможливо з-міряти непосредственно6. Логіка тут полягає вте, що саме навчання в коледжі і здача екзаменовкак би «сигналізують» фірмам, що студенти спо-собни добре робити деякі речі, які мо-жуть виявитися корисними в роботі, наприклад умеютвовремя приходити на роботу і добиватися поставлених цілей. Подібним же чином хороші від-мітки вказують на прагнення до конкурентнойборьбе, а позакласна діяльність свідчите здатності співпрацювати з іншими. Дипломи, позначки та громадська діяльність є ін-формацією для фірм, які заощаджують свій час іденьгі, які вони були б змушені тратітьна оцінювання кандидатів. Що стосується студентів, то навчання в коледжі має для них прямойсмисл, оскільки фірми охоче платять надбавку кзарплате випускників коледжів.
Звідси випливає цікавий висновок. Студенти (ііх батьки) мають можливість проізводітьогромние інвестиції в освіту, а нанімателімогут платити освіченим людям більше, навітьякщо освіту насправді не повышаетпроизводительность. Така позиція раціональналішь в тій мірі, в якій освіта виявляетсячерез відмінності в продуктивності , тобто дає мож-ливість зрозуміти, чи збільшує воно виробляй-ність. Якщо для окремої людини витрати наобразованіе можуть бути раціональними, для загально-ства в цілому вони мають сенс тільки в тому випадку, якщо утворення дійсно підвищує вироб-тивність. В іншому випадку суспільство можетсекономіть свої кошти, відшукавши більш дешевийспособ відбору тих, чия кваліфікація знайде спросна ринку
Наявні свідчення говорять про те, що ті-зис про освіту тільки як про якийсь «сигналі» помилковий: вища освіта і справді по-вишает продуктивність. Однак через те, що
6 Основне джерело Michael Spence, Market Signaling: Informationaltransfer in Hiring and Related Screening Processes, Harvard University Press, Cambridge, Mass , 1974.
природні здібності насилу піддаються вимірюванні, дуже складно визначити точні межі, в яких освіта може підвищити виробляй-ність. Ніхто не думає, що в коледжі студен-ти не вивчають нічого корисного , хоча б тому, що такі курси, як бухгалтерський облік і комп'ю-Терно програмування, безпосередньо связа-ни з виробництвом. З іншого боку, важко по-вірити, що наявність освіти не розглядає-ся наймачами в якості «сигналу». Разумнопредположіть, що освіта сприяє роступроізводітельності і знаходить у ньому своє отраж-ня Надалі ми й будемо виходити з етогопредположенія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Людський капітал"
 1. 4.6. Додаткова інформація
  людський мозок без навантаження старіє значно швидше. Висновок: вигідно займатися підвищенням освіти та самоосвіти (вивчення професійної та загальноосвітньої літератури). Освіта - це інвестиції в людський капітал. За даними статистики, щороку, витрачений на навчання, підвищує зарплату працівника в середньому на 10%. Освіта не тільки підвищує продуктивність
 2. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  людський капітал. По-третє, норма прибутку всюди вважається однаковою. Передбачається, що всі види промисловості мають однакову норму прибутку з людського або фізичного капіталу. Вважають, що всі фірми і всі галузі платять робітникові одне і те ж за його згоду віддати годину свого часу. Внаслідок цього необхідність змінити місце або характер роботи не змінює або майже не змінює
 3. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  людських мізків, і у нього є потрібне для цього знання. Ясно також, що при сучасних технологіях комунікації нема чого концентрувати інтелект в одну масу. Для ефективності індустріального капіталізму головну роль грала економія, обумовлена масштабом виробництва, але якщо навіть є достатньо грошей, щоб найняти велику кількість інтелекту в одному місці, від цього не відбудеться
 4. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  людський капітал, інфраструктуру , наукові дослідження і розробки, що дозволить йому процвітати, або ж він, на зразок іспанських християн, захоче збагатитися на короткий час, відмовившись зробити соціальні інвестиції, від яких залежить його довготривалий успіх? Внутрішнє протиріччя між тим, що потрібно, і тим, що робиться , найочевидніше проявляється у зверненні капіталізму з його
 5. ВИСНОВОК
  людського капіталу і штучних інтелектуальних галузей промисловості. В епоху штучних інтелектуальних галузей виграють ті, хто навчиться грати в нову гру , з новими правилами, що вимагає нових стратегій. Завтрашні переможці матимуть властивості, дуже несхожі на властивості нинішніх переможців. Технологія та ідеологія потрясають основи капіталізму двадцять першого століття.
 6. Економічне зростання
  людський капітал - знання і трудові навички, які отримують робочі в процесі навчання (у школі, коледжі, університеті, на курсах професійної підготовки та підвищення кваліфікації) і в процесі трудової діяльності. Людський капітал, як і фізичний капітал, також є результатом виробничих процесів і підвищує можливості суспільства виробляти нові товари та послуги;
 7. 1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
  людської діяльності. До цієї групи елементів (факторів) виробництва відносять і природні багатства, поклади копалин, які застосовні у виробничому процесі. У цю категорію включаються орні землі, ліси і т.д. Капітал як фактор виробництва виступає у вигляді сукупності благ, використовуваних у виробництві товарів і послуг. Це інструменти, машини, обладнання, складські
 8. Терміни і поняття
  людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества); дрібна, середня і велика. Витрати виробництва: суспільство і підприємство,
 9. Зовнішні ефекти
  людський капітал, як правило, нижче оптимальних для суспільства. Ринкова рівновага Е встановлюється в точці перетину граничних приватних вигод і граничних соціальних витрат: МРВ=MSC На графіку крива пропозиції дорівнює динаміці MSC - ^ граничних суспільних витрат; крива попиту D } - динаміці МРВ - граничних приватних вигод (marginal private benefits); крива попиту D2 - MSB -
 10. Визначення економічного зростання
    людського капіталу; 3) високі темпи структурної трансформації економіки. Вона включала в себе переміщення робочої сили з сільського господарства у промисловість, а останнім часом - з індустрії в сферу послуг; {зростання середніх розмірів підприємств від сімейного та індивідуального | виробництва до транснаціональних корпорацій; розвиток процесу [урбанізації та багато іншого; 4) високі
© 2014-2022  epi.cc.ua