Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Інфляція в США в період з 1960 р.


Повоєнні темпи інфляції в СоедіненнихШтатах почали перевищувати рівень 2-3% на рік толь-ко в кінці 1960-х років. Треба відзначити, що суще-ственная інфляція в період другої світової вої-ни і війни в Кореї була звичайним явищем. Од-нако в наступний період, в 1950-і роки, темпиінфляціі були низькими і до початку 1960-х годовсоставлялі лише близько 1% в год2. Однак у 60-ті го-ди темпи інфляції неухильно зростали, досяг-
2 При аналізі розрахунків, що показують зниження темпів інфляції, ча-сто стверджується, що покращена якість товарів (яка не можетбить адекватно відображена при розрахунку індексу цін) насправді озна-чає, що реальна вартість життя знижується, а значить, має местодефляція.
Нув до початку 70-х років двозначної цифри. Нако-нец, до середини 80-х років інфляцію вдалося вновьзагнать в рамки 5%-х темпів. Чи означає це, чтовсе повернулося на круги своя, або ж ця перемога є при-ляется тимчасовою, і інфляція знову може вскорестать проблемою номер один? Ми не маємо твердо-го відповіді на це питання, але розгляд в етойглаве витоків інфляції допомагає зрозуміти, як і по-чому інфляція може виникнути знову.
На рис 33-2 представлені показники інфляції безробіття в Сполучених Штатах з 1961 р.
ввиде послідовності петель, або спіралі. Миіспользуем цей малюнок, щоб узагальнити аспектиінфляціонного досвіду Сполучених Штатів, в осо-сті зв'язку між інфляцією та безробіттям, яку розглянемо докладніше позже3. Першою від-
3 Цей малюнок може також служити ілюстрацією існування раз-особистих підходів до виміру інфляції. Зауважимо, що на рис 33-2 го-довие темпи інфляції не перевищують рівня 10%, тоді як на перед-дущем рис 33-1 протягом двох періодів - в 1974 р. і в 1979-1981 рр.. - Темпи інфляції були вищими 10%. Це відмінність виникла в результатетого, що темпи інфляції на рис 33-1 вимірюються за допомогою індексапотребітельскіх цін, а на рис 33-2 - за допомогою дефлятора вип. По-ведення ж цих двох показників може, звичайно, бути кілька разів-особистим в силу причин, коротко розглянутих у гл. 2 і 24

ДОЛЯ безробітних,% РІС. 33-2. Інфляція і безробіття в Сполучених Штатах, 1961-1987. (Джерело Data Resources, Inc.)
Лічітельной рисою, яку слід відзначити, яв-ляется наявність відрізків часу, протягом кото-яких скорочення безробіття супроводжується збіль-шення інфляції. Таке відбувалося, наприклад, в 1961-1969 рр..
І 1976-1979 рр.. Це цілком відпо-ствует поширеній в 60-х роках представле-нию про інфляцію як альтернативі безработіце.Второй момент стосується горизонтальних відрізків Впериод 1969-1971 рр.., 1974-1975 рр.. і 1979-1981 РР.В ці періоди робилися безуспішні по-тортури знизити інфляцію за допомогою рестрикції-ційної грошової політики. Протягом кожного ізетіх періодів зростання інфляції припинявся, зате підскакував рівень безробіття. Третій мо-мент - це те, що в середньому за 1961-1982 рр.. ви-росла як інфляція, так і безробіття. І наконецпоследняя відмінна риса: з середіни1980-х років темпи інфляції знову почали сни-жатися, а безробіття, все ще висока по стандар-там 1960-х років, знаходиться недалеко від отметкіполной зайнятості. Чи є це новою модельюінфляціі, що залишається низькою навіть при наближенні до повної зайнятості в економіці? Або жетемпи інфляції незабаром знову збільшаться, як етоуже бувало в 1972-1974 рр.. і в 1976-1979 рр..? Обра-тімся тепер до більш докладного вивчення недав-нього досвіду та перспектив розвитку інфляції в еко-номіці Сполучених Штатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Інфляція в США в період з 1960 р. "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників . Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує
 2. 5. Кредитна експансія
  інфляціоністского погляду на історію послідовні, коли зі своїх зрозуміло, вкрай помилкових і суперечливих догматів роблять висновок, що кредитна експансія є економічною панацеєю. Але ті, хто не заперечує, що кредитна експансія є причиною буму, тобто необхідною умовою депресії, суперечать своєї власної доктрині, борючись з пропозиціями приборкати кредитну експансію.
 3. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  інфляцією (дуже високі відсотки Федеральної резервної системи). Якби треба було виділити причини спаду 1990-1991 рр.., То ми зосередили б наш аналіз на попередньому крах цін на нерухомість і сталося від цього зменшенні багатства (а отже, і купівельної спроможності). Додатково до екзогенних шоків стимулюючого або пригнічувала характеру, до ділових циклам веде внутрішня
 4. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  інфляцію рівень безробіття (NAIRU). Щоб краще зрозуміти суть явища структурного безробіття, звернемося ще раз до графіка економічного зростання і економічного циклу (рис. 5.2). Кожна точка на тренді, изображающем економічне зростання, відповідає величині потенційного ВВП, або стану повної зайнятості ресурсів (точки В і С), а кожна точка на кривій, що відображає економічний цикл,
 5. Концепції державного бюджету
  інфляцію. Таким чином, теоретична неспроможність подібного підходу до регулювання бюджету достатньо очевидна. 2. Концепція державного бюджету, збалансованого на циклічній основі, полягає в тому, що мати збалансований бюджет щорічно необов'язково. Важливо, щоб бюджет був збалансований в цілому протягом економічного циклу: бюджетний надлишок, що збільшується в
 6. За межею рівня бідності знаходилося 14,5% населення США.
  Інфляції) виріс більш ніж на 50%. Так як межа бідності - швидше абсолютний, ніж відносний показник, у міру того як слідом-ствие економічного зростання змінювалися пропорції розподілу доходів, над межею бідності піднімалися все більше
 7. На ваш погляд, легше чи важче пенсіонерам вирішувати проблеми здоров'я? Кредитор і позичальник домовилися, що
  інфляції? в. У 1970-х рр.. рівень інфляції виявився вище, ніж очікувався на початку десятиліття. Як це позначилося на становищі власників нерухо-мості, що оформили заставні на свою соб-відальність (тобто взяли позичку під заставу нерухомості) під фіксований відсоток в 1960-х рр..? Як це вплинуло на становище банків, які видали позики? Реальна економіка в довгостроковому періоді
 8. Зрозуміло, не можна заперечувати її внесок у зростання економіки і продуктивності праці, однак статистичні
  інфляції, і зокрема тому, що еф- фект впровадження комп'ютерів не був уч-тен належним чином. У результаті зростання цін на деякі товари пояснювався ін-фляции, хоча насправді він був ви-кликаний використанням у процесі його з-товлення нової обчислювальної тех-ніки. Але цим фактом дається й інше пояснення: комп'ютери відносяться до винаходів, які, подібно лампі
 9. Джерело: U.
  Інфляції. Джерело: US Department of Commerce; розрахунки автора 554 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Новини ПОПРАВКА Про збалансує-ванность БЮДЖЕТУ В останні роки деякі члени Конгресу США неодноразово виступу-Чи з пропозицією про прийняття конституційну поправки, яка требова-ла б обов'язковою збалансованості бюджету. Однак президент
 10. Навпаки, пропозиція грошей і номінальний ВВП за аналізований період зросли більш
  інфляції: 1. Швидкість обігу грошей зберігає відносну стабільність у часі. 2. Так як швидкість обігу грошей стабільна, зміна Центральним банком кількості грошей (M) викликає пропорційне зміна номінальної вартості виробленої продукції (P х У). лава 28. Інфляція: причини і витрати 613 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua