Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Зрозуміло, не можна заперечувати її внесок у зростання економіки і продуктивності праці, однак статистичні

Зрозуміло, не можна заперечувати її внесок у зростання економіки і продуктивності праці, однак статистичні отче-ти не дають підстав вважати застосування обчислювальної техніки каталізатором промислового зростання, що спостерігалося в 1950-1960 рр.. Якщо ми приходимо до висновку, що ком-п'ютери дійсно не виправдали віз-лага на них надій, визнання дан-ного факту дозволяє пояснити і іншу загадку, над якою останні 20 років ло-мают голови багато політиків і економі-сти: чому період бурхливого розвитку но-вих технологій і підвищеною біржової активності припав саме на роки повільного, порівняно з минулими року-ми, розвитку економіки? Звичайно, одним з пояснень може служити призна-ня можливості статистичних помилок.
До такого висновку прийшла група еконо-мистов в представленому на минулому не-ділі доповіді Конгресу США. За їх мені-нию, економічне зростання було досить активним, але його показник виявився за-Ніжен внаслідок переоцінки темпів інфляції, і зокрема тому, що еф-фект впровадження комп'ютерів не був уч-тен належним чином. У результаті зростання цін на деякі товари пояснювався ін-фляции, хоча насправді він був ви-кликаний використанням у процесі його з-товлення нової обчислювальної тех-ніки. Але цим фактом дається й інше пояснення: комп'ютери відносяться до винаходів, які, подібно лампі розжарювання, покращують умови наше-го існування, не надаючи при цьому адекватного впливу на показники ро-ста національного добробуту.
Дру-шими словами, економічний ефект від впровадження ламп розжарювання, дозволивши-ший підприємствам працювати і в нічний час, а студентам присвячувати більше часу заняттям, виявився менш за-Метн на загальному тлі поліпшення ус-ловий життя, пов'язаних з широким поширеності електрики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зрозуміло, не можна заперечувати її внесок у зростання економіки і продуктивності праці, однак статистичні "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  зрозуміло, рухомі егоїзмом, а не альтруїзмом, зробили все, щоб викорінити це зло. Причиною цього зла був економічний порядок докапіталістичної епохи, порядок старих добрих днів. У порівнянні з тодішніми умовами існування вищих класів і з нинішніми умовами життя промислових мас в перші десятиліття промислової революції рівень життя фабричних робітників був страхітливо низький.
 2. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  зрозуміло про визнання лідируючої ролі інвестицій у розвитку циклічно го процесу. Загальний зміст міркувань Туган-Барановського зводився до ледве дме. При збільшенні частки прибутку, що спрямовується на виро <ництво, дійсно зменшується споживання капіталістів, по збільшується попит на засоби виробництва і на робочу сич \ Відповідним чином змінюються і пропорції виробляй ва:
 3. Відмінні риси російської школи економічної думки
  заперечують їх приналежності до тієї чи іншої національної школі. Зрозуміло, мова йде про дослідників, що живуть не тільки в даній країні. Однак коло поставлених життям проблем, пошук рішень і можливих альтернатив об'єднують професійних дослідників навколо розробки актуальних питань. Вони в сукупності, як кажуть, «за великим рахунком» і формують національну економічну школу.
 4. 6. Монопольні ціни
  зрозуміло, з підприємцями в ролі власників цих товарів і факторів виробництва. У певних умовах їм буде краще обмежити пропозицію і продати товар за вищою ціною за одиницю. Ціни, обумовлені таким чином, монопольні ціни, вони є порушенням панування споживачів і демократії ринку. Особливі умови та обставини, що вимагаються для виникнення
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  не можна прийняти всерйоз. Чим бідніша одержувач банкноти і чим менше він знайомий з банківською справою, тим швидше він її витратить і тим швидше вона повернеться через роздрібну та оптову торгівлю в емітував її банк або людям, обізнаним у банківській справі. Банк може легко збільшити число людей, готових отримати позики, які з'являються в результаті кредитної експансії і видаються заступниками грошей.
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  зрозуміло, марно сьогодні. Якби все сталося саме так, то реальні ціни і реальні ставки заробітної плати, отримані власниками нерозпроданих запасів і безробітними, впали б пропорційно цінам інших товарів і послуг до тієї величини, коли вони зможуть знайти покупців і роботодавців. На розвиток буму не робить істотного впливу наявність перед його початком незавантажених
 7. 3. Нерівність
  зрозуміло, не означає схвалення теорій, які намагаються описати відсоток як винагороду стриманості. У світі реальній дійсності не існує ніяких містичних винагороджується або карають сил. Чим насправді є первинний відсоток, було показано вище, в главі XIX. Але проти претензійних насмішок Лассаля (Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch in Gesammelte Reden und
 8. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  не можна з'ясувати основні щаблі , визначити основні етапи у розвитку людського суспільства. 1 К-Маркс. Капітал, т. I, стор 8. 93 Значить, найбільша заслуга Маркса полягає в тому, що він створив вчення про суспільно-економічних форма-ціях. Але для того щоб характеризувати окремі гро-но-економічні формації, потрібно було мати уявлення про виробничі
 9. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  не можна продавати, оскільки його не існує до моменту купівлі-продажу. Адже праця - це процес свідомої, цілеспрямованої діяльності людей, в ході якої вони змінюють зовнішню природу. На ринку робітник може продати лише здатність до праці - певну сукупність своїх фізичних, розумових, і організаторських здібностей, або робочу силу. Праця є функцією товару робоча
 10. 4. Виробництво
  не можна достатньою мірою логічно підкріпити, містичного досвіду та особистої обізнаності про надприродні явища. У цьому сенсі до нього можна застосувати епітети атеїстичний і агностичний, що часто мають іронічний відтінок або невірно розуміються. Було б, однак, серйозною помилкою робити висновок, що науки про людську діяльність і установки, що випливають з їх навчань, лібералізм
© 2014-2022  epi.cc.ua