Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Джерело: U.

Джерело: US Department of Treasury; US Department of Commerce. На рис. 25.5 представлена динаміка державного боргу США, Вира-женного у відсотковому відношенні до ВВП. Як видно з наведеного графіка, в 1950-1970-х рр.. спостерігалося неухильне зниження даного показника. Хоча в цей період уряд зводило бюджет з дефіцитом, його величина була незначною і державний борг накопичувався повільніше, ніж зростала американська економіка. Оскільки рівень ВВП може служити приблизи-котельної оцінкою обсягу зібраних податків, показник відношення держав-ного боргу до ВВП вказує на те, що в ці десятиліття економіка США жила, в певному сенсі, за рахунок зароблених «власним тру-дом» коштів. Коли ж на початку 1980-х рр.. почалося стрімке збільшення дефіциту бюджету, зростання державного боргу почав випереджати темпи раз-розвитку економіки. Ці зміни знайшли відображення на рис. 25.5. У табл. 25.1 наведені дані, що відображають вплив цієї політики на різні види заощаджень, розраховані у відсотковому відношенні до рів-1982-1994 ПОКАЗНИК: ПОЗНАЧЕННЯ 1960-1981 Громадські заощадження TG 0,8 -1,6 Приватні заощадження YTC 16,1 15,7 Національні заощадження YCG 16,9 14,0 ЗМІНА -2,4 -0,4 -2,4 Таблиця 25.
1 РІВЕНЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ США Примітка: показники заощаджень розраховані як процентне відношення до рівня номінального ВВП. Значення державних і приватних заощаджень скоррек-тувати з урахуванням інфляції. Джерело: US Department of Commerce; розрахунки автора 554 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Новини ПОПРАВКА Про збалансує-ванность БЮДЖЕТУ В останні роки деякі члени Конгресу США неодноразово виступу-Чи з пропозицією про прийняття конституційну поправки, яка требова-ла б обов'язковою збалансованості бюджету. Однак президент У. Клин-тон висловився проти подібного кроку. У наступній статті ми наводимо мені-ня економіста Роберта Ейснера, віспа-Ріва аргументи прихильників при-йняття поправки. ЗДОРОВИЙ БЮДЖЕТ - ХВОРА ЕКОНОМІКА Роберт Ейснер Разом з нобелівськими лауреатами з економіки Робертом Солоу і Джейм-сом Тобіном я був одним з тих еко-номістів, які виступили з заяв-ленням проти прийняття поправки про обов'язкову збалансованості бюд-жету. Нас підтримали ще 35 извест-них вчених, включаючи сімох Лауреа-тов нобелівської премії з економіки.
На наш погляд, проблема полягає в тому, що прийняття поправки порушить основні принципи тієї ефективної та стійкої економіки, плодами ко-торою ми користувалися стільки років. Будь бухгалтер або добре підго-лення інвестор знає, наскільки важким і заплутаним справою може бути підведення балансу компанії. Чому рівні поточні витрати і знос устаткування, як розраховувати амор-тізаціонние відрахування, як оцінити запаси, коли проводити спеціальні платежі, як бути з пенсійними фон-дами, що робити з відстроченими подат-гами? Коли справа стосується федераль-ного бюджету, проблема стає незмірно складніше. Розглянемо для прикладу угоду, пов'язану з портфельним інвестування-ристанням. Коли звичайний інвестор при-знаходить акції або облігації, він мо-же і не уявляти собі можливі ріскіпотері заощаджень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Джерело: U. "
 1. 1. Праксиология та історія
  джерел. У разі явищ природи пояснення події не повинно суперечити теорії, достатньою мірою підтвердженої експериментами. Для історичних подій такі обмеження відсутні. Коментатори мають можливість прикриватися абсолютно довільними поясненнями. Коли виникала необхідність щось пояснити, розум людини без праці винаходив ad hoc * якусь уявну теорію,
 2. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  джерела моралі та релігії. М.: Канон, 1994. С. 73).] І вельми часто з шокуюче недостатнього знання історії. В очах філософів заняття філософськими питаннями піднесена і благородна професія, якої не повинно зглянутися до переслідують вигоду занять. Професори обурює те, що він витягує дохід з філософствування; його зачіпає те, що він заробляє гроші подібно артисту або
 3. 3. Апріорі і реальність
  джерела, що й людське мислення. Діяльність і мислення є со-рідними і гомогенними; їх можна навіть назвати двома аспектами одного предмета. Мислення шляхом чисто логічного міркування здатне прояснити істотні характерні риси діяльності. Це виступає наслідком того факту, що діяльність є гілкою мислення. Теореми, отримані в результаті правильних
 4. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  джерела. Саме значення, що надається діяльності індивідами і усіма зацікавленими сторонами, визначає її характер. Сенс, надавав діяльності індивідами і усіма зацікавленими сторонами, визначає її характер. Сенс характеризує ту чи іншу діяльність як діяльність індивіда або як діяльність держави або муніципалітету. Злочинця страчує кат, а не держава.
 5. 7. Предмет і особливий метод історії
  Дослідження всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності, є предметом історії. Історики збирають і критично аналізують усі доступні документи. На основі цих доказів вони підходять до виконання своєї істинної завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до
 6. 10. Метод економічної науки
  джерелом занепокоєння. Досвід учить нас, що негативна корисність праці існує. Але він не вчить нас безпосередньо. Не існує явища, що представляє собою негативну корисність праці. Є тільки дані досвіду, що свідчать на основі апріорного знання про те, що люди вважають відпочинок, т . е. відсутність праці, більш бажаним станом, ніж витрати праці. Ми бачимо, що люди
 7. 4. Расистський полілогізм
  джерелом усього людського знання. Вони відповідають структурі реальної дійсності, відкривають цю структуру людському розуму і в цьому сенсі для людини є основоположними онтологічними фактами [Cf. Cohen Morris R. Reason and Nature. New York, 1931. P. 202205; A Preface to Logic. New York, 1944. P. 4244 , 5456, 92, 180 187.]. Ми не знаємо, про що може думати надлюдський
 8. 2. Шкала цінності
  джерелом, з якого ми черпаємо наше знання, що стосується цих шкал, є спостереження за поведінкою людини. Будь-яка дія завжди в точності відповідає цими шкалами цінності або потреб, оскільки ці шкали не що інше, як інструмент пояснення дій людини. Етичні теорії зайняті встановленням шкал цінності, відповідно до яких людина повинна надходити, але не завжди
 9. 3. Людська праця як засіб
  джерелом задоволення і насолоди, істотно відрізняються від праці і роботи. Лише поверхневе відношення до питання може перешкодити усвідомленню цих відмінностей. Недільні прогулянки на човнах по ставку в парку заради розваги лише хіба що з точки зору гідромеханіки можна прирівняти до веслування моряків і рабів на галерах. цінуємо як засіб досягнення мети наспівування арії під час прогулянки
 10. 4. Виробництво
  джерела вони не відбувалися. Розмови багатьох прихильників теократії про те, що лібералізм бореться проти релігії, є спотворенням фактів. Там, де для вирішення мирських проблем використовуються церковні принципи, різні конфесії, віросповідання та секти борються один з одним . Відокремлюючи церква від держави, лібералізм встановлює мир між різними релігійними фракціями і кожної з
© 2014-2022  epi.cc.ua