Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Кому належать хороші рабочіеместа?


Таблиця 20-9 показує величину оплати відмінності-них професій, а також частку, яку в кожній зних занімает.та чи інша група населення. Оче-
ТАБЛИЦЯ 20-8. Середній рівень тижневої зарплатипо статтю та расою (індекс, білі чоловіки=100)
Чоловіки Жінки Білі 100 66 Чорні 75 60 Іспаномовні 71 56 Джерело Statistical Abstract of the United States, 1986, Table 713.
368 Частина 4: Ринки факторів виробництва і розподіл доходів
ТАБЛИЦЯ 20-9. Деякі професії: відносний рівень зарплати і розподіл зайнятих по группамнаселенія
Відсоток серед зайнятих представників різних груп
Професія Відносна зарплата * всіх жінок чорних іспаноязьгчних Менеджери 100 10,7 7, 9 5,4 5,8 Фахівці 93 12,7 14,0 8,7 6,0 Оператори, збирачі, різноробочі 61 16,0 9,7 24,1 25,0 Допоміжні служби 57 16,3 29,7 16, 8 15,4 Обслуговуючий персонал 45 13,7 18,9 24,5 25,0 * Показник середньої тижневої зарплати зайнятих повний робочий день, індекс для менеджерів взятий за 100.
Джерело Handbook of Labor Statistics, 1985, Table 17: Statistical Abstract of the United States, 1986, Table 704. Дані відносяться до 1983
видно, що основною причиною диспропорції воплатіть праці в табл. 20-8 є відмінності в со-ставі осіб, що мають дану професію. Жінки, чорні та іспаномовні частіше, ніж у середньому, име-ют погано оплачувану роботу. Наприклад, в тойчас як менеджерами працюють 10,7% всіх зайнятих, серед чорних лише 5,4% виконують цю робо-ту. Аналогічно жінки, чорні й іспаноязичниечаще інших виконують роботу обслужівающегоперсонала, яка оплачується в середньому в 2 разахуже, ніж управлінський працю. Єдине нео-жида виняток - досить велика доляженщін серед категорії «фахівців» (profes-sionals). Однак такий розподіл видається че-ресчур широким, оскільки в цю групу билавключена як категорія лікарів (на 16% состоящаяіз жінок), так і вихователів дитячих садків, се-ред яких жінки складають 98%
Кращі робочі місця не тільки добре оплачуються, але і вимагають більш важкої праці. До томуже менеджери і фахівці, як правило, болеестабільни у своїх уподобаннях до робочого ме-сту. У той час як у середньому в 1983 р. норма без безробіттю становила 9,6%, серед цих «елітарних» професій безробітних було лише 3,3% Ця ціфратакже допомагає краще зрозуміти, чому безработіцасреді чорних (21,0% в 1983 г .) та іспаномовних (16,3%) зазвичай значно вище середнього показу-теля для економіки.

Чому більший відсоток білих володіє гарні-ми професіями? Чому білі жінки імеютпреімущество перед чорними в отриманні рабочіхмест керуючих? Три типу дискримінації, про-шлой і справжньої, сприяли створенню етіхдіспропорцій.
Забобони. Найбільш очевидним источни-ком дискримінації є забобони: расо-ші (расизм) або по підлозі (сексизм). Якщо белиймужчіна при наймі на хороше робоче місце дол-
дружин віддати перевагу одному з двох претендувати-дента рівної кваліфікації, один з яких бе-лий чоловік, а інший - чорна жінка, скореевсего буде найнятий перший. Цей вибір може відпрацьовано-жати як особисті забобони людини, приймається-ющего рішення, так і забобони клієнтів, атакож інших працівників. Поки білі мужчіниконтроліруют процес найму на більшість робо-чих місць і поки вони воліють працювати з бе-лимі чоловіками або бути керованими ними, жінки, чорні та іспаномовні не займуть тудолю хороших робочих місць, на яку вони пре-Тенді.
СТАТИСТИЧНА ДИСКРИМІНАЦІЯ. Пред-покладемо, що роботодавець вибирає між двумявипускнікамі одного і того ж коледжу, закон-чівшіх його з однаковими оцінками. Один зних білий, другий - чорний, але нікого, ні самогонанімателя, ні його клієнтів, ані решту робіт-ників, не турбує питання, хто буде найнятий білий чорний. Дискримінація проте сущест-яття і в цьому випадку, навіть без всяких предрассуд-ков, якщо тільки роботодавець вважає, що чорні всреднем мають гірші здібностями до праці, ніж білі. Таким чином, колір шкіри передає до-полнительную інформацію, і роботодавець виберетбелого претендента, оскільки, враховуючи колір кожіпоследнего, вважає його працю більш виробник-ним.
Цей тип дискримінації має наслідки, схо-жиє з результатами самореалізуемості предсказанія.Еслі доступ до хороших робочих місць в значній мірі базується на спадкових при-знаках, таких, як стать, колір шкіри і сімейне окру-ються, скривджені групи мають гораздоменьшіе стимули вкладати у свій образованіеілі вдосконалювати свої трудові навички. Тагруппа населення, чиї якості заздалегідь оценіваютсяніже, відрізняється меншим прагненням до Самос-
лення і, таким чином, стає насамом справі менш кваліфікованої, а її частка вразлічних професіях, перетворюється на достаточноточний показник фактичної продуктивності.
ДОСТУП ДО ОСВІТИ. Третій шлях, посредс-твом якого створюються диспропорції в економіч-ському статус і розподілі хороших робочих місць, - це нерівний доступ до якісного освітньої-нію, в тому числі професійною. Таблиця 20-10іллюстрірует значний масштаб історіческісложівшіхся відмінностей в освітньому уровне10.
Тридцять років тому середній чорний работнікімел в якості освіти лише початкову шко-лу, тоді як середній білий працівник - среднююшколу.
У 1959 р. частка закінчили школу средічерних працівників становила лише 48% показателябелих (25,5% проти 52,6%).
З тих пір частка закінчили школу серед Черниха іспаномовних росла набагато швидше, ніж средібелих. У 1984 р. ця частка для чорних становила уже84% рівня білих. Однак іспаномовні до сихпор сильно відстають у цьому відношенні. До того ж, оскільки бідні громади можуть дозволити собі з-тримати тільки бідні школи, якість освітньої-ня, яке отримують чорні та іспаномовні, ві-димо, гірше того, що отримують белие11. Більше того, на рівні коледжів скоротити розрив у який-лібозначітельной мірі так і не вдалося. У 1959 р. до-ля чорних працівників з дипломом коледжу складала 40% показника білих; До 1984 р. ця норма віз-росла лише до 54%, а для іспаномовних працівни-ків склала 38%.
ВИТРАТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ. Дискримінація при наймі на роботу обходиться дорого з еконо-мічної точки зору. Очевидні витрати тих, проти кого вона спрямована; їхні грошові доходиніже рівня, на якому вони могли б находіться.Ето також може завдавати шкоди тим, хто дискриміна-мінує: якщо забобони роботодавця приво-дять до найму зовсім не найпродуктивніших пра-цівників, його прибуток буде нижче. Нарешті, диск-рімінація приносить шкоду і економіці в целомОна перешкоджає ефективному розміщенню праціїх позбавляє представників дискримінованих группстімулов до самовдосконалення, що в результа-
10 Хоча традиційно число років, витрачених на освіту працюючої-ми чоловіками, в середньому вище показника працюючих жінок, сте-пень відмінностей між усіма чоловіками і всіма жінками значно менше тієї, що показана в табл. 20-10.
11 Є деякі свідчення того, що поліпшило в останні 20років якість освіти серед чорних сприяло сокращеніюразніци між рівнем зарплати тих чорних і білих, які імеютравное число років утворення. Див статті Джона Ейкін і Ірва Гар-Фінкеля, Файніса Уелча, Чарльза Линка, Едварда Ретледжа і КеннетаЛьюіса в журналі American Economic Review, March 1980.
ТАБЛИЦЯ 20-10. Відсоток працівників, які закінчили
школу і коледж
Школа Коледж Рік Білі Чорні Іспано-мовні Білі Чорні Іспано-мовні 1959 52,6 25,5 NA 10,3 4 , 1 NA 1974 70,9 45,5 44,7 15,7 9,3 5,7 1984 81,6 71,6 552 21,6 11,6 8,3 NA означає відсутність даних.
Джерело Handbook of Labor Statistics, 1985, Table 61.
Ті призводить до зниження ефективності виробниц-ства, а також його обсягів. Навіть залишаючи сторонеморальние міркування, ми можемо привести рядсільних чисто економічних аргументів протівдіскрімінаціі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кому належать хороші рабочіеместа? "
 1. Глава 5
  кому він і дав перший рада купувати. Дилетант, що обожнює давати непрошені поради, схильний вважати, що у відповідь він отримує право на тіло і душу облагодіяного їм, навіть не знаючи, який вийшов з усього цього толк. - Так, містер Харвуд, вони все ще у мене. Зрозуміло! - З почуттям вдячності виголосив Індик. Елмер був такий люб'язний, що не забув про старого шкарбуна. - Ну, а тепер час
 2. Резюме
  кому не загрожує голод, але хто «бідний серед бога-тих». 11. Близько 14% населення США проживають в умовах аб-солютной бідності. Цей показник різко знизився втеченіе 60-х років, але потім виріс в період з конца70-х років до 1983 г, коли почав знову зменшуватися, що було викликано підйомом американської економіки. 12. Лише невелика частина тих, хто стає бідним вданий момент, залишається бідним
 3. 8. Концептуалізація і розуміння
  кому свідченням точно так само, як сучасні історики відносяться до вищезгаданого китайському свідченням. Ні по одному з подій історії християнства неможливо згода між тими, для кого Євангеліє це Священне писання, і тими, в чиїх очах це людські документи. Католицькі та протестантські історики розходяться з багатьох питань, тому що грунтуються на різних теологічних
 4. 7. Індивід в суспільстві
  комусь було б краще в умовах несуспільний стану людства, що хтось страждає від самого існування суспільства, є абсурдним. Завдяки більш високій продуктивності суспільної співпраці людський вид розмножився до ступеня, у багато разів перевершує рівень виживання, який пропонували умови, що панували в епохи з зародковим рівнем поділу праці.
 5. 15. Химера неринкових цін
  комусь підрахувати правильну ціну, що відрізняється від тієї, яка встановилася на ринку в результаті взаємодії покупців і продавців. В основі багатьох спроб визначення неринкових цін знаходиться плутане і суперечливе поняття реальних витрат. Якщо витрати були б реальністю, тобто величиною, що не залежить від особистих суб'єктивних оцінок, і об'єктивно помітними і вимірними, то
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  кому не подобаються тяготи періоду післякризової адаптації, повинні вчасно утриматися від кредитної експансії. Втручання в процес післякризової адаптації допомогою нової кредитної експансії не принесе ніякої користі. У кращому випадку воно перерве, порушить і продовжить зцілювальний хід депресії, якщо тільки не викличе новий бум з усіма його неминучими наслідками. Навіть у відсутність
 7. 1. Загальні зауваження, що стосуються теорії ренти
  кому краще вдається передбачити ці зміни в часі і вибрати відповідний курс дій. Той, кому не вдається пристосувати свої підприємницькі починання до майбутнього стану ринку, карається збитками. Основним недоліком рикардианской теорії було те, що вона була теорією розподілу сукупного продукту об'єднаних зусиль всієї нації. Подібно всім іншим представникам
 8. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  кому платять певну ставку на годину, на день, на тиждень або на рік, проваджені не своїм власним егоїстичним інтересом, коли вони працюють ефективно. Чи не високі ідеали і не почуття обов'язку утримують робочого, праця якого оплачується згідно з відпрацьованим часом, від недбалості та дозвільного хитання по цеху, а досить реальні аргументи. Той, хто працює більше і краще, отримує більш
 9. 2. Інтервенція
  кому продавати. Кожного робочого він призначає на посаду і встановлює йому заробітну плату. Він постановляє, кому і на яких умовах капіталісти повинні довіряти свої кошти. Ринковий обмін всього лише імітація. Всі ставки заробітної плати, ціни і процентні ставки встановлюються державою; вони є ставками заробітної плати, цінами і процентними ставками тільки зовні, а фактично
 10. 6. Пряме втручання держави в споживання
  кому вигідні їх вирішення. У багатьох сферах управління інтервенціоністськими заходами фаворитизму просто-напросто неможливо уникнути. Візьміть, наприклад, випадок експортних та імпортних ліцензій. Така ліцензія має для її одержувача певну грошову цінність. Кому держава повинна надати ліцензію, а кому в ній відмовити? Не існує ніякого нейтрального або об'єктивного
© 2014-2022  epi.cc.ua