Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Рівна оплата за рівну працю?

Нагадаємо, що другим видом дискримінації яв-ляется нерівність в оплаті за ідентичний працю. Ес-ли б дискримінація була відсутня, логічно булоб припустити, що всі люди, будь вони чоловік-ми або жінками, білими, чорними або іспано-мовний, отримують рівну плату за один і той жевід праці, який вони виконують. Це, однак, трапляється далеко не завжди, і факт діскрімінаціізачастую буває важко довести через відмінності вназваніях професій і посад, не завжди відпрацьовано-жающих якісні відмінності виконуваного тру-так. Така професійна дискримінація, в част-ності, має місце, коли жінка, работающаясекретарем в автоматизованому офісі і виконан-няющая великий обсяг роботи з програмування-нию на комп'ютерах, отримує менше, ніж мужчи-на, що числиться програмістом
Оскільки сам факт дискримінації в цьому слу-чаї довести набагато важче, безсумнівно, цей еевід є переважаючим Недавнє досліджень-ня показало, що при рівному досвіді, образователь-ном рівні і тому ж обсязі обов'язків зарабо-ток жінок майже на 30% нижче заробітку чоловік-чін12. Проблема рівної оплати жіночої праці по-лучила особливе суспільне звучання у вигляді теорії, відомої під назвою теорії сравнітельнойценності1 ^.
Керолін Шо Белл сформулювала еесуть таким чином
12 Marianne A. Ferber, Carole A Green, and Joe L Spaeth, «Work Power andEarnings of Women and Men», American Economic Review, May 1986.
13 Для обговорення проблеми порівняльної цінності ознайомтеся з со-триманням «круглого столу» в журналі Contemporary PoUcy Issues, April1986, і Monthly Labor Review, December 1986.
26 *
«білі комірці» «сині комірці» сфера послуг Відносна зарплата не белихв% від рівня зарплати білих 19671982 5,49,1 12,513,1 25Д19, 7 69,980,5 Джерело Handbook of labor Statistics, 1980, Table 60; 1983, Table 16; 1985, Table 41.
Зарплата чоловіків вище; зарплата за професіями спреобладаніем чоловіків перевершує рівень зарплатипо професіями, де зайняті переважно жінки; дружин-Київщини більшою мірою сконцентровані в «дружин-ських» спеціальностях, ніж чоловіки - в «чоловічих », рівень оплати розрізняється навіть після внесення всехвозможних коригувань, пов'язаних зі способностя-ми, досвідом, стажем, віком, освітнім рівнем ньому і всім іншим, що тільки можна оцінити"
Всі ці факти породили пропозиції про прінятііспеціального законодавства, яке требовалоби призначення зарплати не на основі умов, дик-туемие поточним станом ринку праці, а наоснове об'єктивної класифікації характерістікданной професії і вимог, що пред'являються кзанятим на цій роботі.
Звичайний аргумент - цей, що шкільні вчителі, основну масу которихсоставляют жінки, не повинні отримувати меньшеавтомеханіков, серед яких переважають мужчи-ни, тільки на тій підставі, що жінки тради-ційно приречені «природою і суспільством» на уз-кий коло професій.
Критики теорії порівняльної цінності Вира-жають сумнів у можливості «об'єктивної» клас-сификации професій. (Чи дійсно учітьпервоклассніков важче, ніж налагодити «Порше»?) Вони також зауважують, що, якщо рівень заробітноїплати НЕ БУДЕ еластичний від попиту та пропозиції , в одних галузях економіки різко зросте безра-ботіца, в інших же виникне нестача робочої си-ли. Нарешті, критики кажуть, що обмеження ввиборе жінками роботи повинні устранятьсянапрямую, а не за допомогою деформування суще-ствующей структури заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Рівна оплата за рівну працю ? "
 1. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  рівна оплата за рівну працю. Свою силу на ринку праці проявляє і монополія. Насамперед монополісти засобів виробництва - роботодавці намагаються диктувати працівникам свої умови оплати праці. Вони зацікавлені в безробіттю, що ослаблює протиборчу силу і дає можливість знижувати заробітки. У свою чергу, організація працівників у вільні, незалежні професійні спілки
 2. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  рівна плата за рівну кваліфікацію і рівну працю), попросту не існують. Наприклад, лише близько 10% дисперсії індивідуальних заробітків можна пояснити відмінностями в шкільному навчанні (27). Серед людей не спостерігається настільки нерівномірного розподілу талантів, як розподіл заробітків. Щоб прийти до їх фактичному розподілу, треба допустити вельми аномальне розподіл
 3. Пролетарська політична економія
  рівна плата за рівну працю, загальна і повна зайнятість , ведення господарства за єдиним планом. З ім'ям К. Маркса пов'язана спроба людей побудувати суспільство без приватної власності на засоби виробництва, спираючись на економіку державного типу, регульовану з центру. Головна праця Маркса - «Капітал», т. 1 (1867), який зробив його одним з найбільших економістів світу. Ф. Енгельс назвав
 4. АЛЬТЕРНАТИВНА ОПЛАТА ПРАЦІ МОЛОДІ
  рівна 134 дол в тиждень при 40-годинному ра-бочей тижня, звичайно ж , не є надмірною. Однак майже всі економісти згодні з тим, що існування закону про мінімум заробітноїплати насправді завдає шкоди некоториміз тих, кому він покликаний був помочь6. Вони докази-вають, що встановлений законом мінімум оплатипраці змушує підприємства переплачувати неква-ліфікованих або
 5. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  оплатив торговим профіцитом із Сполученими Штатами в 20 мільярдів долларов2. Припустимо тепер, що Сполучені Штати пішли б порадою всієї решти світу і збалансували б свій зовнішньоторговельний оборот. Яким би методом ні користуватися (падаючий долар, регульована торгівля, стимуляція заощаджень), американський торговий дефіцит зникне тільки у випадку, якщо Америка буде менше
 6. Валовий внутрішній продукт
  рівна 55 дол, у другому - вартість проміжної продукції (30 дол), в третьому - сума доданих вартостей (25 дол.) Таким чином, додана вартість - це чистий внесок кожного виробника (фірми) в національний обсяг виробництва. Сума доданих вартостей (25 дол) дорівнює вартості кінцевої продукції, тобто тієї суми, яку заплатив кінцевий споживач (25 дол.) Тому
 7. Глосарій
  рівна нижчі витрати, вкладеним у виробництво власником фірми Про Облігації - боргові зобов'язання, що випускаються зазвичай великими партіями Обмін - процес руху товарів і послуг від одного учасника економічної діяльності до іншого; система економічних відносин в ринковій економіці Оборотний капітал - та частина капіталу, яка переносить свою вартість на виготовляється
 8. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  рівна середня прибуток. Цей прибуток є елементом середніх ринкових цін, або цін виробництва. Отже, внаслідок міжгалузевої конкуренції єдина ринкова, або суспільна вартість перетворюється на ціну виробництва, навколо якої коливаються ринкові ціни. У сучасних умовах переважна частка міжгалузевого переливання капіталу відбувається в рамках багатогалузевих концернів і конгломератів.
 9. 1. Функціональне распределеніедохода
  оплату праці, які якраз і образуюттрудовой дохід. Навпаки, якщо попит еластичний, збільшення пропозиції праці призведе до ростутрудового доходу. Що ж визначає еластичність попиту на працю? Один з важливих факторів - це та ступінь, в ко-торою праця і капітал здатні замінювати один Друган виробництві Нижня межа такого заміщення випливає з того факту, що існуючі техноло-гии
 10. Оподаткування, ефективність і втрати
  оплата заработ менше, люди віддадуть перевагу замінити работудосугом? Крива D являє сукупний попит натрудившись, а крива 5 - пропозиція праці. Як і в гл.16, крива попиту на працю спрямована вниз, потомучто, коли реальна заробітна плата зменшується, фірми прагнуть замінити капітал працею, викорис-чаплі для цього більш трудомісткі проізводственниепроцесси. Крива пропозиції праці
© 2014-2022  epi.cc.ua