Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНДОСАМЕНТ

(від німець. Indossament)
передавальний напис, що вчиняється зазвичай на зворотному боці цінного паперу (векселя, чека, коносамента тощо) і яка свідчить про передачу прав по цьому документу від однієї особи (індосанта) іншій особі (індосату).
Розрізняють такі види індосаменту: бланковий (ордерний) - індосамент на пред'явника, тобто без зазначення особи, на користь якої переведений документ; іменний (повний) - індосамент, що містить вказівку особи, на користь якої перекладається документ; обмежений - документ (вексель) з написом, яка виключає передачу його іншій особі; дружній - індосамент, який виконує гарантійну функцію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНДОСАМЕНТ "
 1. Індосамент
  Індосамент - передавальний підпис (з супровідним написом або без неї) на зворотному боці документа. Здійснюючий індосамент - індосант - гарантує тим самим виконання в строк певних операцій по даному документу. Індосування розрахункового документа являє собою акт переуступки права власності на документ і покриваються їм товарно-матеріальні цінності або грошові
 2. Нотифікація
  Нотифікація - повідомлення векселедержателя індосаменту, векселедавця або аваліста про неакцепт , або несплаті,
 3. Векселі
  Вексель - цінний папір, складена у суворо визначеній формі, що засвідчує грошове боргове зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити після настання строку, зазначеного у векселі , певну суму векселедержателю (власнику векселя, кредитору). Вексель може бути простим і переказним. Простий вексель є іменним цінним папером, у ньому вказується найменування не тільки
 4. 36. Наскрізний, морський і ордерний коносаменти
  Наскрізний коносамент-це навантажувальний документ, який підтверджує, що особа, виписував документ, зобов'язується поставити прийнятий товар правомочному власнику коносамента в тому випадку, коли транспортування від місця навантаження до місця призначення виробляється з використанням декількох транспортних засобів (змішані перевезення). Морський коносамент є документом на пред'явника, тобто
 5. 38. ЕВОЛЮЦІЯ І ВИДИ ГРОШЕЙ
  Гроші в своєму розвитку виступали в двох видах: дійсні гроші і знаки вартості (замінники, заступники). Дійсні гроші - гроші, номінальна (позначена на них) вартість яких відповідає їх реальній вартості, тобто вартості металу, з якого вони виготовлені. Перші монети з'явилися майже 26 століть тому в Стародавньому Китаї та Стародавньому Лидийском державі. У Київській
 6. Порядок визнання доходів і витрат
  Датою отримання доходів визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, отримання іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав, а також погашення заборгованості (оплати) платнику податку іншим способом (касовий метод). При використанні покупцем у розрахунках за придбані їм товари (роботи, послуги), майнові права векселя датою отримання
 7. Кредит: в яких напрямках він розвивається?
  Почнемо, як завжди, з визначення основного поняття. Кредит (від лат. Creditum - позика) - тимчасове надання у борг товарів і грошей на умовах повернення через певний час боргу та сплати винагороди - відсотка. Історично первинною формою кредитних відносин було лихварство - видача грошей у борг з умовою сплати позичальником високих відсотків при погашенні боргу. Грошові
 8. 5.3. Гроші як категорія товарного виробництва: походження, сутність і функції
  Гроші - предмет постійного інтересу вчених. У різних народів в якості грошей застосовувалися особливо популярні обмінні предмети, цінність яких вважалася постійною. Ними були сокири, рибальські гачки, тканини, різні шкіри, хутра, ножі, мечі, списи, стріли, черепашки і т. д. Така різноманітність дало привід деяким економістам заявити: «Гроші - це все те, що приймається в обмін на товари і
 9. 2.12.4 Фінансовий ринок
  Ринкова економіка являє систему функціональних ринків, основні з яких? споживчий, робочої сили, фінансовий, рухомості і нерухомості, ринки інтелектуальної власності та інформаційних послуг. Речовий капітал вважають реальним, а фінансовий, часом, фіктивним. Зазвичай же фіктивним капіталом називають цінні папери. Ринки --- + ---
 10. Види грошей
  Основними видами грошей є товарні і символічні гроші. Гроші виникли з потреб товарного обміну, в міру розвитку і ускладнення якого з'явилася необхідність виділення товару, що виконує функцію загального еквівалента, що вимірює цінність усіх інших товарів. У різних країнах цю роль виконували різні товари: сіль, худобу, чай, хутро, шкіра (у Росії, наприклад, першими
 11. 13.1. Кредит: сутність, функції і види
  Невід'ємна частина ринкового господарства - ринок позикових капіталів. Позичковий капітал - це грошові кошти, віддані в позику його власником на час на умовах повернення і за плату у вигляді відсотка. Формою руху позичкового капіталу є кредит (від лат. кредити - позика, борг). У процесі економічної діяльності у господарюючих суб'єктів утворюються тимчасово вільні грошові
 12. Порядок визначення та визнання доходів і витрат
  При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі доходи: - доходи від реалізації , які визначаються відповідно до статті 249 НК; - позареалізаційні доходи, які визначаються відповідно до статті 250 НК. При визначенні об'єкта оподаткування не враховуються доходи, зазначені у статті 251 НК, а також доходи у вигляді отриманих дивідендів, якщо їх оподаткування вироблено
 13. 3.2. Особливості еволюції форм господарювання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  У розвитку феодалізму у різних народів були значні особливості, які визначалися конкретними історичними умовами життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів,
 14. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  У розвитку феодалізму у різних народів були значні особливості, які визначалися конкретними історичними умо-виями життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів,
 15. 28.5. Види боргових зобов'язань Російської Федерації
  Державні позики Емісія державних боргових зобов'язань Російської Федерації стала здійснюватися з 1990 р. 1. Державний Російський республіканський внутрішній 5%-ний позику 1990 р. був випущений відповідно до Постанови РМ УРСР № 62 від 20 лютого 1990 Ці цінні папери були випущені гідністю 5000, 10 000, 25 000 і 100 000 руб. Термін дії - 16 років з 1 січня
 16. 6.2. Спрощена система оподаткування
  Перехід до спрощеної системи оподаткування на відміну від єдиного податку на поставлений дохід є для організацій і індивідуальних підприємців справою добровільним. Повернення платника податків до загального режиму оподаткування також є добровільним. У разі переходу на цю систему організації замість податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального
 17. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  | Державні цінні папери. Особливістю російського фондового ринку є домінування державних цінних паперів - державних короткострокових зобов'язань (ДКО), облігацій федеральної позики (ОФП), облігацій державної ощадної позики (ОГСЗ), облігацій внутрішньої позики (ОВВЗ) та ін Випуск державних боргових зобов'язань направ-льон на вирішення двох
 18. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  | Державні цінні папери. Особливістю російського фондового ринку є домінування державних цінних паперів - державних короткострокових зобов'язань (ДКО), облігацій федеральної позики (ОФП), облігацій державної ощадної позики (ОГСЗ), облігацій внутрішньої позики (ОВВЗ) та ін Випуск державних боргових зобов'язань направ-льон на рішення
 19. 5.7. Банківські послуги у зовнішній торгівлі
  Банківські послуги у зовнішній торгівлі можуть бути класифіковані наступним чином: а) при обміні товарами: - отримання і надання банківської інформації; - публікація отриманої інформації - надання гарантій; - відкриття документарних акредитивів; - стягнення платежів по поставках товарів (документарне інкасо); - отримання акцептів, дисконтування і
© 2014-2022  epi.cc.ua