Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Фактори споживчого попиту

. Структура і масштаби особистого споживання визначаються рівнем багатства і доходів населення. Для економіки функція споживання - З виглядає:
C=? W +? Y,
де? W - гранична схильність до споживання за національною
багатства;
? Y - гранична схильність до споживання по доходу.
У короткостроковому періоді загальна економічна обстановка грає ключову роль у розвитку споживчих ринків. У довгостроковому плані на нього більший вплив роблять зміни в структурі населення і робочої сили, яка визначається віком і пристроєм життя, структурою домашніх господарств, міграцією населення. Найбільший вплив на споживчий попит чинить населення у віці 25-45 років. У цей період життя людей формуються домашні господарства і досягаються високі доходи.
1. Основна маса найманої робочої сили в індустріальних країнах складається з кваліфікованої робочої сили, оплата якої досить висока. Так, в 1995 р. вартість робочої сили в обробній промисловості Німеччини перевищувала 28 дол на годину, у Швейцарії - 25, Японії - 22, в США, Франції - 18, в Італії - 17 дол на годину. Номінальна заробітна плата становить 72-76% доходів у Британії, США і Канаді, 63-64% - у Німеччині, Швеції, де посібники та соціальні виплати становлять 16-29%.
Заробітна плата в значній мірі визначає обсяг усього споживчого попиту. У багатьох країнах у 90-ті роки відбулося уповільнення зростання реальної заробітної плати, що не могло не позначитися на темпах споживчого попиту (табл. 18.2).
2. Зміни в динаміці заробітної плати призвели до помітних структурних зрушень у розподілі доходів населення. Незважаючи на значне підвищення рівня добробуту населення в другій половині минув століття, розриви в доходах між різними верствами населення залишалися великими. У другій половині 90-х років вони коливалися в межах 4,5-9 разів між 20% найбагатших і найбідніших людей. У розпорядженні 20% найбагатших людей зосереджується від 35 до 50% усіх доходів. Найбільше нерівність у доходах відзначається в США і Британії, а найбільша ступінь рівності - у Швеції.
Таблиця 18.2
Динаміка реальної погодинної заробітної плати робітників
обробної промисловості (1985 р.=100)
Країни 1979 1990 1995 Країни ОЕСР, всього 93,8 100,9 94,7 США 104,1 93,8 92,1 Японія 93,5 112,3 118,5 ЄС 91,0 107,4 112,7
І с т о ч н і до: Економічний стан капіталістичних країн і країн.
Огляд за 1989 - початок 1990 р. - М., 1990. - С. 20; Main Economic Indicators.
На відміну від 50-60-х років остання чверть століття характеризувалася збільшенням розривів у розподілі доходів між різними верствами населення промислово розвинених країн. Стала переважати тенденція, коли багаті ставали багатшими, а бідні - щодо біднішими. Так, коефіцієнт Джині у розподілі доходів сімей в США склав 0,408. Поряд з вищевідзначене тенденцією практично у всіх країнах досить ясно позначилося уповільнення зростання доходів.
Посилення нерівності пояснюється багатьма факторами, і в першу чергу неоконсервативної політикою урядів західних країн, яка призвела до зміни структури ринку праці та системи оподаткування. Зміна податкових систем зробило прямий і непрямий або динамічний вплив на розподіл доходів. Загальне зниження рівня оподаткування супроводжувалося великою зменшенням ставок оподаткування високих доходів, ніж доходів інших груп населення. Непрямий вплив було пов'язано з інфляційними тенденціями. У цей період відбулися зрушення у віковій структурі сімей. Частка сімей з главами у віці до 44 років і вище 64 років зросла по відношенню до групи в 45-64 роки, які отримують більш високі доходи.
Посилення нерівності у розподілі доходів загострило проблеми бідності в промислово розвинених країнах. У кожній країні межа бідності різна, вона залежить від рівня розвитку продуктивних сил в країні і визначається на основі усереднених даних про життєво необхідних потреби стосовно до «стандартної сім'ї». У США ця риса була визначена в 60-х роках як сума, необхідна для покупки певного набору продуктів харчування для сім'ї з чотирьох осіб і помножена на три. Дана формула грунтується на припущенні, що витрати на продуктову корзину в сімейному бюджеті бідних не повинна бути менше 30% всіх їх витрат. При визначенні бідності сімей з іншим чисельним складом враховуються-відповідні коефіцієнти. У 2000 р. в США межа бідності стандартної міської родини з чотирьох осіб перевищувала 15 тис. дол доходу на рік. В інших країнах рівень бідності визначається половиною середнього доходу в країні.
Бідними є 70-90% нижньої за доходами квинтиля населення. Це в основному багатодітні і старенькі сім'ї. Один із шляхів, що ведуть до бідності, - безробіття. Армія незаможних поповнюється за рахунок некваліфікованих робітників, нижчого прошарку службовців.

За даними національних статистик, найбільший рівень бідності відзначається в США і Канаді, а найменший - у Скандинавських країнах. Але якщо оцінювати рівень бідності за середнім доходом на базі купівельної спроможності валют, то в США до бідних буде ставитися 18,4%, у Німеччині - 18,6, у Франції - 20, Британії - 30,4, в Італії - 35,2 % населення. Збільшення частки бідних стримує зростання споживчого попиту. Незаможні верстви населення основну частину одержуваних ними коштів витрачають на предмети першої необхідності, які мають слабку еластичністю не тільки до зростання цін, а й до можливостей їх заміщення.
3. Зміни в особистому багатстві (житло, акції, облігації) більшою мірою впливають на споживчі витрати, ніж зміни в доходах. Так, у Британії протягом 1982 - 1995 рр.. збільшення особистого багатства на 3% і більше призводило до збільшення споживчих витрат на 2,5%. Відносно розподілу багатства в промислово розвинених країнах відзначалися неоднозначні зміни. Вони відбулися в основному в рамках 10% найбагатших домашніх господарств. Так, за даними Федеральної резервної системи США, в 1992 р. 1% найбагатших домашніх господарств володів 30,4% чистого національного багатства країни. Незначне збільшення багатства переважної частини населення стало однією з причин повільних темпів зростання споживчого попиту і відповідно - збільшення ВВП.
4. Істотну роль у формуванні попиту відіграє споживчий кредит. Суперечності між пропозицією і попитом викликали збільшення продажів в розстрочку. Часткове перерозподіл грошових фондів дозволяє створити додатковий платоспроможний попит населення, що сприяє прискоренню реалізації продукції і скорочення термінів поновлення асортименту споживчих товарів і послуг. Без споживчого кредиту збут певної частини суспільного продукту був би неможливий. Зростання споживчого кредиту має певні межі. Заборгованість домашніх господарств США за 80-90-ті роки зросла з 72 до 100%, у Британії особиста заборгованість по відношенню до валового особистого доходу за 1980-1995 рр.. зросла з 50 більше ніж до 100%. Зростання особистої заборгованості сам по собі стає чинником, що стримує зростання споживання, тому що веде до зростання платежів з обслуговування боргу (17% доходу домашніх господарств у США).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори споживчого попиту "
 1. Фактори споживчого попиту
  попиту в руках вузького шару населення. У 90-ті роки імущі верхи, складові 10% населення, отримували майже стільки ж національного доходу, скільки 60% жителів нижчих соціальних груп. В останні десятиліття відбулися певні зміни в розподілі між різними групами населення, проте немає явних ознак істотного скорочення розриву в рівнях доходів. Величезні розриви в
 2. 3. Людська праця як засіб
  фактора виробництва, який він прагнув би використовувати повністю. Будь-яка можливість найменшого збільшення добробуту вважалася б достатнім стимулом для роботи, якщо в дану мить не знайшлося б більш вигідного використання даної кількості праці. У нашому світі стан речей інше. Витрати праці вважаються в тягар. Не працювати вважається більш привабливим, ніж працювати.
 3. 4. Стабілізація
  факторів, що стосуються деяких індивідів і груп людей, завжди врівноважуються протилежними змінами у інших індивідів чи груп людей і тому не роблять впливу на сукупний попит і сукупну пропозицію. Проте думка, що в подібному світі купівельна спроможність грошей може змінюватися, суперечлива. Як буде показано нижче, зміни в купівельній спроможності грошей в різний
 4. 3. Чистий ринкова економіка
  фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати дію ринкової системи, не заважає її функціонуванню та захищає від посягань з боку інших людей. Ринок свободі; втручання факторів, чужих ринку з його цінами, ставками заробітної плати, ставками відсотка, відсутня. Відштовхуючись від цих припущень, економічна наука намагається
 5. 4. Суверенітет споживачів
  фактори виробництва. Вони визначають доходи всіх суб'єктів ринкової економіки. Споживачі, а не підприємці, в кінцевому рахунку, платять платню, зароблене будь-яким працівником, будь то чарівна кінозірка або прибиральниця. Витрачання споживачем кожного цента визначає напрямок усього виробничого процесу і деталі організації всієї ділової активності. Такий стан справ називають
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  фактори виробництва за умови, що вони адаптованість [Проблема адаптованості капітальних благ обговорюється нижче, див. с. 470472.], З однієї сфери виробництва, щоб використовувати їх в іншій сфері, або направивши кошти, що відновлюють витрачені в ході виробничого процесу капітальні блага, на розширення певних галузей промисловості за рахунок інших галузей. У розвивається
 7. 3. Ціни на товари вищих порядків
  фактори виробництва обумовлені цінами на споживчі товари. Оцінка вартості факторів виробництва здійснюється щодо цін на продукцію, з цієї оцінки вартості виникають ціни. З благ першого порядку на блага вищих порядків переносяться не оцінки цінності, а оцінки вартості. Ціни споживчих товарів стають причиною діяльності, що призводить до встановлення цін на
 8. 4. Облік витрат виробництва
  факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим рівнем задоволення споживачів. Неприбутковість проекту внаслідок того, що витрати
 9. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  факторів виробництва без посилань на економічний розрахунок у грошовому вимірі. Таке дослідження ніколи не вийде за рамки вже наявного знання, що полягає в тому, що будь-який підприємець прагне виробляти такі вироби, продаж яких принесе йому виручку, яку він цінує вище, ніж весь комплекс благ, витрачених на їх виробництво. Однак якщо не існує непрямого обміну і
 10. 6. Монопольні ціни
  фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців і
© 2014-2022  epi.cc.ua