Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

Догматизм

метод мислення, що спирається на догми, оперує незмінними поняттями, формулами без урахування конкретних умов, відкидає принцип конкретності істини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Догматизм "
 1. 26. ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В післявоєнний період
  догматизму, відриву від практики. Створення основ системи оптимального функціонування економіки (СОФЕ). Розробка Комплексної програми науково-технічного прогресу. Проблема реалізації теоретичних моделей і
 2. Марксизм
  догматизмі. Не можна не визнати, що марксизм - це суттєвий етап у розвитку економічної теорії. Пол Самуельсон особливо виділяє в історії економічної думки лише трьох видатних мислителів, що зробили визначальний вплив на розвиток економічної теорії: А. Сміта, К. Маркса, Дж. Кейнса. Інший видний американський учений, Дж. Гелбрейт, вважав, що вчення К. Маркса занадто цінне, щоб його
 3. Постановка проблеми
  догматизм і претензії на знання абсолютної істини. Саме це типово для сучасного «мейнстріму». Ш. Жид і Ш. Ріст у висновку до одного з кращих підручників з «Історії економічних вчень», автори якого отримали премію Паризької академії моральних і політичних наук, писали: «Для саморозвитку наука і викладання її найбільше потребують широкої та повній свободі: у свободі користування
 4. Приклад 30. Ще один фактор підриву конкурентоспроможності Європи: моральне розкладання
  догматизмом і небезпечною схильністю до стимулювання зради. Це не дасть їй не тільки вести глобальну експансію, але й стати самостійним суб'єктом світового розвитку. Основними самостійними суб'єктами глобальної конкуренції в осяжній перспективі, скоре всього, будуть США і Китай, який ще зможе вирости до положення наддержави. Євросоюзу само, як і Японії, належить в кращому
 5. Кейнсианство
  догматизмі. Не можна не визнати, що марксизм - це суттєвий етап у розвитку економічної теорії. Пол Самуельсон особливо виділяє в історії економічної думки лише трьох видатних мислителів, що зробили визначальний вплив на розвиток економічної теорії: А. Сміта, К. Маркса, Дж. Кейнса. Інший видний американський учений, Дж. Гелбрейт, вважав, що вчення К. Маркса занадто цінне, щоб його
 6. Методологія аналізу історії
  догматизмом, не змогло, між тим, за десятиліття існування СРСР виявити логіку його історії і справжню соціально-економічну природу радянського ладу. Цілком очевидно, що неможливо домогтися вагомого результату в поясненні історії СРСР, роблячи глав-ний упор на особисті якості або волюнтаристські (нібито) дії його вождів, «тота-літарную природу» більшовизму або особливості
 7. Що заважало самовизначення?
  Догматизм, знизилися моральні якості вченого. 2. Різко посилилася роз'єднаність вітчизняної і західної науки. Своєрідність методологічної культури російської економічної думки, її інші, ніж на Заході, підходи до оцінки фундаментальних проблем, до осмислення шляхів оновлення суспільства завадили усвідомити її місце і роль у світовій науці, оскільки вітчизняна наука виявилася відгородженій
 8. введенням
  догматизму і схоластики, забезпечити широкий вихід на стовпову дорогу світової економічної думки. Світове господарство - закономірний результат розвитку інтернаціоналізації господарського життя, яка на рубежі XX-XXI ст. охопила не тільки сферу обміну, а й сферу виробництва. Друга половина XX в. стала періодом розвитку нових тенденцій в області інтернаціоналізації виробництва - переходом до
 9. 2. Економічна наука і ціннісні судження
  догматизм піддається як раз ця заміна гетерономной доктрин як інтуїтивізму, так і богосотворенних заповідей, автономної, раціоналістичної і Волюнтаристичні етикою. Всі вони засуджують філософію утилітаризму за безжальну суворість опису й аналізу людської природи і кінцевих джерел людської діяльності. Немає потреби небудь додавати до спростування цієї критики, на що
 10. Реформи і реформатори
  догматизм свого підходу до марксистської теорії. Соціал-стическими альтернатива розвитку країни так і не була розроблена. Якщо до цих пір вважалося, що соціальні революції відбуваються, коли виробничі відносини відстають від розвитку продуктивних сил, то своїм примі-ром ми довели, що результатом випередження виробничими відносинами досяг-нутого рівня розвитку продуктивних
 11. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  догматизму і етичних теорій, вільна від оцінок і упереджених ідей і думок, характеризується загальністю і є абсолютно і відверто
 12. Принципи діалектичного синтезу
  догматизмом). Непримиренність обох «партій» по відношенню один до одного була настільки велика, що, здавалося, суперечка йшла не про фізичних проблемах, а про соціальну революцію чи пере-ділі власності. Розкол дотоле єдиного наукового співтовариства став можливий тому, що обидві сторони знаходили підтвердження своєї правоти у навколишньому дійсно-сти, і саме ця обставина визначало гостроту
 13. 3. Обмеження функцій держави
  догматизму необхідно ще раз підкреслити, що єдина мета законів і громадського апарату стримування і примусу полягає в охороні рівного функціонування громадської співпраці. Очевидно, що держава може декретувати максимальні ціни і кидати до в'язниці або стратити тих, хто продає або купує за вищими цінами. Але питання в тому, чи може ця політика домогтися
© 2014-2022  epi.cc.ua