Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

введенням

Сучасне світове господарство (світова економіка) являє собою закономірно розвивається і усложняющуюся систему взаємодії національних економік різних країн світу, яка проявляється в різноманітних формах їх міжнародних економічних відносин на основі міжнародного поділу праці.
Останні десятиліття на рубежі XX-XXI ст. ознаменувалися масштабними економічними, політичними і соціальними процесами, які надали і продовжують надавати вплив на світове господарство, його якісні характеристики.
Суспільно-політичні та економічні процеси обумовлюють істотні зрушення у світовому господарстві, формуючи різноманітні і різноманітні ступіні і шляхи його розвитку.
Змінюється не тільки світ, але і його розуміння: нині вже досить складно провести чітку межу, яка зовсім недавно ділила його на дві протилежні системи. У світі, особливо в Європі, відбулися такі кардинальні зміни в розстановці сил і переоцінка цінностей, що положення і стереотипи щодо проблем світового господарства, міжнародного поділу праці та міжнародних економічних відносин, що формувалися в Росії і за кордоном десятиліттями, аж до 90-х років XX в., зжили себе.
У сучасний період недостатньо розуміння неможливості жити в умовах конфронтації - потрібно конструктивне творче мислення, що відповідає новим реаліям.
Дана обставина набуває особливої актуальності для російської економічної науки, якій належить сформувати нове економічне мислення практично у всіх категорій населення, вирватися з обіймів догматизму і схоластики, забезпечити широкий вихід на стовпову дорогу світової економічної думки.
Світове господарство - закономірний результат розвитку інтернаціоналізації господарського життя, яка на рубежі XX-XXI ст. охопила не тільки сферу обміну, а й сферу виробництва. Друга половина XX в. стала періодом розвитку нових тенденцій в області інтернаціоналізації виробництва - переходом до міжнародного усуспільнення виробництва, який отримав назву інтеграційного процесу, тобто процесу господарсько-політичного об'єднання країн і більш глибокого їхнього включення у світову економіку. Потреби динамічного включення національних економічних систем у світове господарство являють собою в сучасних умовах свого роду глобальну закономірність, яка є проявом загальних глобальних тенденцій, властивих сучасній світовій економічній системі.

У нових умовах посилення відкритості російської економіки і визнання міжнародною спільнотою Росії як країни з ринковою економікою поступово починають усуватися багато перешкод для активного і масштабного залучення нашої країни в інтеграційні процеси. У зв'язку з цим зростає інтерес до вивчення теорії та практики ринкових відносин, основ конкурентної економіки, формам і методам роботи корпорацій у сфері зовнішньоекономічних зв'язків, поза якими неможлива нормальна економічна життя будь-якого суспільства.
Зараз ці проблеми вже перестали бути предметом вивчення вузького кола фахівців. Практичне визнання тези про те, що національна економіка - це частина світового господарства, призвело до перегляду багатьох положень самого предмета, що вивчається в рамках курсу світової економіки і міжнародних економічних відносин. Вихід на зовнішній ринок російських підприємств, входження іноземних фірм в формується національний ринок товарів і послуг відразу виявили безліч проблем, що раніше не зустрічалися в господарській практиці. Стало ясно, що і в Росії, і в інших країнах СНД не вистачає фахівців, що володіють необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками для роботи в умовах ринку, і тим більше міжнародного.
Дисципліна «Світова економіка» є фундаментальним курсом для економістів-міжнародників і обов'язковим розділом знань практично для всіх інших економічних спеціальностей. Необхідно підкреслити, що відповідно до нового Державного стандарту спеціальність «Світова економіка» включає в себе цикл з 10 спеціальних дисциплін (СД. 01 - СД. 10).
Так, змістовна частина спеціальної дисципліни «СД. 01. Світова економіка »визначена таким чином: становлення та сутність світового господарства; тенденції розвитку світової економіки; інтернаціоналізація і глобалізація світогосподарських зв'язків; природно-ресурсний потенціал світового господарства; типи відтворення населення; використання трудових ресурсів; галузева структура світового господарства; економічний потенціал і рівень соціально- економічного розвитку; класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку; подолання розриву в рівнях розвитку; місце Росії у світовому господарстві. Це положення і визначило структуру цього навчального посібника і логіку викладу матеріалу.

У першому розділі розглядаються загальні поняття світового господарства, закономірності та тенденції його розвитку на рубежі XX-XXI ст., Сучасні глобальні проблеми у світовій економіці, а також фактори, що впливають на посилення тенденцій глобалізації в розвитку всесвітнього господарства.
У другому розділі аналізуються основні структурні елементи економічного потенціалу: природно-ресурсний потенціал сучасного світового господарства, людські ресурси у світовій економіці, основні напрямки демографічної політики, трудові ресурси і зайнятість, взаємозв'язок динаміки населення та економічного розвитку в аспекті глобальних проблем світової економіки, науково-технічний і інформаційний потенціал і його роль у розвитку сучасного світового господарства, а також місце і роль Росії у світовій економіці.
У третьому розділі, присвяченому галузевій структурі світового господарства, досліджуються головні напрямки впливу науково-технічного прогресу (НТП) на структурні зміни в світовому господарстві; аналізуються місце і роль сучасної промисловості у світовій економіці, її галузева і територіальна структура, динаміка розвитку промисловості в цілому і основних галузевих комплексів на рубежі XX-XXI ст.; паливно-енергетичного, машинобудівного, агропромислового, транспортного.
Працюючи над навчальним посібником, автор постійно звертався до досвіду розгляду та аналізу проблем, що відносяться до світової економіки, що міститься в роботах навчального характеру як російських, так і зарубіжних учених, про що свідчить перелік літератури, наведений у кінці посібника.
Навчальний посібник підготовлено на базі вже читаного автором курсу «Світова економіка» в Московському державному відкритому університеті (МГОУ). У ньому враховані зауваження та побажання, які висловлювали колеги по кафедрі «Світова економіка і маркетинг» та студенти МГОУ. Проте автор буде вдячний всім читачам, які висловлять зауваження та побажання по даній книзі.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. введення
  введенні розглянуті предмет і метод загальноекономічної теорії, концепція подальшої роботи над підручником. Його не обов'язково вивчати на початку курсу, а треба повертатися до нього в міру осмислення економіки. Введення важливо, насамперед, для
 2. Як впливають податки на поведінку монополіста?
  Запровадження податку. Наскільки він підвищить ціну, можна розрахувати, використовуючи формулу (12.1). Якщо еластичність попиту, приміром, становить -1,5, тоді {foto49} При цьому після введення податку ціна збільшиться на величину, в три рази перевищує розмір податку. Вплив податку на монопольну ціну залежить, таким чином, від еластичності попиту: чим менш еластичний попит, тим більшою мірою
 3. Введення
  Введення
 4. Введення.
  Введення.
 5. Введення
  Введення
 6. № 154. Лютнева буржуазна революція: причини, цілі.
  Введення 8-годинного робочого дня і робочого законодавства; 5. припинення русифікаційний політики, введення більш широкої автономії для національних меншин; 6. припинення
 7. Частина 1 Введення
  Частина 1
 8. РОЗДІЛ 1. Введення.
  РОЗДІЛ 1.
 9. Платники податків
  введений ЕНВД, підприємницьку діяльність, що оподатковується єдиним податком. Платники податків зобов'язані стати на облік у податкових органах за місцем здійснення зазначеної діяльності у строк не пізніше п'яти днів з початку здійснення цієї діяльності і виробляти сплату єдиного податку, введеного в цих муніципальних районах, міських
 10. Розділ I Введення в економіку
  Розділ I Введення в
 11. Лекція 1. Введення в історію економіки
  Лекція 1. Введення в історію
© 2014-2022  epi.cc.ua