Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

БАЗИСНІ ПОКАЗНИКИ

показники, економічні величини, прийняті в якості основи, бази порівняння, зіставлення з іншими показниками. Базисні показники необхідні при аналізі, економічних дослідженнях, визначенні відносних значень економічних величин.
Наприклад, при вивченні стану економіки в даному році як базисних даних можна прийняти значення аналогічних показників минулого року або в інших країнах, а також середньосвітові показники. Рік, прийнятий за основу при порівнянні показників різних років, називають базисним роком.
При визначенні якості товарів за допомогою їх порівняння показниками базисного якості можуть бути прийняті показники стандартів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " БАЗИСНІ ПОКАЗНИКИ "
 1. 7. Індексний метод
  базисні, що показують зміна явища щодо базисного періоду, і ланцюгові, що характеризують зміну явища щодо попереднього періоду. Наприклад, аналізується зміна обсягу товарної продукції (Т) за чотири місяці - Т1, Т2, Т3, Беручи в якості базисного періоду один місяць, отримуємо для кожного 1 го місяця базисний I баз=Тi / Т1 і ланцюговий індекс I ціп=Тi / Тi -1: I
 2. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на виробництво фактично випущеної в звітному періоді продукції, розраховані за плановою собівартістю або собівартістю базисного періоду. Фактична сума економії (перевитрати), отримана в
 3. ІНДЕКС ЦІН
  базисному періоді, і зведений індекс, рівний відношенню вартості групи товарів, проданих у звітному періоді, обчисленої у фактичних цінах і цінах базисного
 4. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  базисні абсолютні прирости, що характеризують збільшення або зниження показника чисельності населення в кожному наступному періоді в порівнянні з базисним рівнем S0:? N=Sn - S0, де S0 - базисний рівень чисельності населення; - чисельність населення в наступному в порівнянні з базисним рівнем періоді; 2) ланцюгові абсолютні прирости, що характеризують збільшення або зниження
 5. Зведений індекс ЦІН
  базисному періоді, і зведений індекс, рівний відношенню вартості групи товарів, проданих у звітному періоді, обчисленої у фактичних цінах і цінах базисного
 6. Базисні зовнішньоторговельні ціни
  Базисні зовнішньоторговельні ціни - ціни, найбільш точно відображають рівні і динаміку світових цін на період, що передує
 7. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і ув'язки. При базисному методі істотну роль відіграють вибір бази для порівняння і мета аналізу. Аналіз виконання плану здійснюється
 8. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  базисному періодах;? З1,? З0 - середня величина товарних запасів у звітному і базисному періодах; 2) індекс часу звернення: {foto151} Для оцінки змін показників швидкості і часу звернення за сукупністю товарів використовуються відповідно індекси середньої швидкості і середнього часу обігу. Індекс середньої швидкості товарообігу (індекс швидкості товарообігу змінного
 9. Ціна базисна
  базисна - ціна товару стандартної якості, виходячи з якої встановлюється ціна на товар більш високого або більш низького
 10. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
  базисному періодах відповідно; T1, T0 - витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно; 2) метод, при якому зіставляються зворотні показники рівня продуктивності праці: {foto85} де t1, t0 - трудомісткість у звітному і базисному періодах відповідно; 3)
 11. ІНДЕКСИ фрахтовий
  базисного періоду або до фіксованих ставок, прийнятим за 100%. Використовуються при фрахтуванні судів, а також для оцінки кон'юнктури фрахтового
 12. § 3. Індексний метод У статистиці зовнішньої торгівлі
  базисний і ланцюговий. Індекси, що характеризують зміну досліджуваного явища за певний період у порівнянні з будь-яким періодом, прийнятим за 100, називаються базисними. Індекси, що характеризують зміна досліджуваного періоду в порівнянні з попереднім періодом, прийнятим за 100, називаються ланцюговими. Основними індексами, використовуваними в митній статистиці зовнішньої торгівлі, є: індекси
 13. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  базисному періоді і а1 у звітному періоді; 2) середня фактична тривалість робочого дня b0 у базисному періоді і b1 у звітному періоді; 3) середня фактична тривалість робочого періоду в днях С0 в базисному періоді і с1 у звітному періоді; 4) частка робітників у загальній чисельності працюючих d0 у базисному періоді і d1 у звітному періоді. Нехай W0 - це середньомісячна вироблення
 14. Дефлятор ВНП
  базисного: номінальний ВНП Дефлятор ВНП=реальний ВНП Дефлятор ВНП є важливим показником, що характеризує динаміку життєвого рівня
 15. 2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і
  базисним. Таким чином, використання цін базисного періоду дозволить нам виробляти кількісні порівняння обсягів продукції різних років. У нашому прикладі ми виберемо як базисного 200! р. і, множачи його ціни на відповідні обсяги випуску гамбургерів і хотдогов, визначимо значення реального ВВП 2001, 2002 і 2003 рр.. У результаті ми виявимо реальний ріст ВВП з $ 200 в 2001 р. до $
 16. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  базисному періодах, ОФО - сума основних фондів у звітному періоді, УОФб - питома вага основних фондів у базисному періоді в загальній вартості застосованих ресурсів. б) по оборотних коштів де? Т2 - сума приросту (зниження) товарообороту за рахунок ефективності використання оборотних коштів, Фо.об. і Фб.об. - Фондовіддача по оборотних коштів у звітному і базисному періодах, ОБО - сума
 17. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції в звітному і базисному періодах. Відносний приріст витрат на виробництво за рахунок двох факторів характеризує індекс витрат на виробництво: {foto193} Абсолютний приріст витрат на виробництво за рахунок двох факторів характеризує різницю:? Czq=z1q1 - z0q0. Відносний приріст витрат на виробництво за рахунок зміни
 18. Дефлятор ВНП та індекс цін
  базисного року, помножене на 100%. Розрізняють такі основні види індексів цін: - індекс споживчих цін; - індекс оптових цін; 't \ - індекс цін - неявний дефлятор ВНП;, ь - індекс експортних та імпортних цін. Найбільш часто використовується показник рівня цін - індекс споживчих цін - це відношення ціни споживчого кошика в поточному році до її ціни в базисному році.
 19. § 10.5. Показники використання оборотних коштів
  базисний планований 1 Обсяг будівельно-монтажних робіт за рік, млн р.. 100 120 2 Середньорічний залишок оборотних коштів, млн р.. 25 27 березня Коефіцієнт оборотності (ст. 1/ст.2) 4.0 4.45 4 Тривалість одного обороту, дн. (360/ст. 1) 90 81 5 Прискорення оборотності, дн. (90 дн. - 81 дн.) - 9 червня Те ж,% (4.45 / 4) 100 - 100=((90 - 81) / 81) 100 - 100
© 2014-2022  epi.cc.ua