Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Дефлятор ВНП

Знаючи номінальний і реальний ВНП, можна розрахувати дефлятор ВНП1, який визначається як відношення номінального ВНП до реального чи зміна цін продукції звітного року до базисного:
номінальний ВНП
Дефлятор ВНП=
реальний ВНП
Дефлятор ВНП є важливим показником, що характеризує динаміку життєвого рівня населення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дефлятор ВНП "
 1. дефлятор ВВП
  При розрахунку дефлятора ВВП в чисельнику і знаменнику враховуються ціни п'яти ринкових кошиків:? споживча РК (споживчі товари);? РК капітальних благ (інвестиційних товарів);? РК держзакупівель товарів і послуг;? експортна РК;? імпортна РК. У зв'язку з дефлятором розрізняють ВВП номінальний і реальний. Обидва є грошовими показниками, але номінальний розраховується в
 2. Дефлятор ВНП та індекс цін
  Інфляція і дефляція ускладнюють розрахунок ВНП, так як даний показник характеризує грошове, тимчасове і кількісний стан виробництва. Первинними даними для розрахунку ВНП є обсяги продажів, але останні залежать як від кількості проданих виробів, так і від рівня цін на них. ВНП, розрахований за діючими цінами, називається номінальним ВНП, а скоригований на зміну цін, або
 3. Дефлятор ВВП
  Надалі валовий внутрішній продукт (ВВП) буде розглянуто всебічно. Тут лише зауважимо, що він являє собою суму вартостей кінцевих благ, вироблених національною економікою за один рік. Валовий внутрішній продукт, виражений у цінах поточного (досліджуваного) року, називається номінальним ВВП. Реальний ВВП являє собою продукт нації, вироблений в цьому ж році, але
 4. Рекомендації нашої Комісії дають БТС воістину історичний шанс поліп-шити стан справ у вітчизняній
  Рекомендації нашої Комісії дають БТС воістину історичний шанс поліп-шити стан справ у вітчизняній ста-Тістик цін, а президенту і Конгресу - можливість оперувати достовірною інформацією. Джерело: * The Wall Street Journal », December 5, 1996. Частина 8. Макроекономічні показники автомобіля або знижується питома витрата палива, співробітники Бюро вводять у свої розрахунки
 5. 1.5. Макроекономічні показники рівня цін
  Щоб врахувати вплив цін, розраховуються індекси цін. Вони призначені для визначення середнього зміни цін в економіці. Всі індекси цін описують зміна вартості репрезентативного набору (кошика) товарів, зважене за кількістю кожного товару. Види індексів цін: - індекс оптових цін (на всі товари, що реалізуються великими партіями); - індекс цін виробників (оптових цін на товари
 6. Терміни і поняття
  Інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Дефлятор ВВП Індекс цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 7. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним чином: Дефлятор ВВП=(Номінальний ВВП / Реальний ВВП) х 100 Формула ясно показує , чому дефлятор ВВП відображає саме цінові варіації. Це відбувається тому, що будь-яка зміна вартості товарів і послуг без зміни їх обсягів виробництва впливає тільки на
 8. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  ВВП як грошовий показник залежить від змін купівельної спроможності грошей. Отже, інфляції або дефляції - зміни загального рівня цін. На відміну від ціни окремого товару, загальний рівень цін вимірюється за допомогою цінових індексів. Принципова модель цінового індексу: Існує безліч цінових індексів, найбільш загальним з них є дефлятор
 9. Ключові терміни
  Валовий національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 10. 2. Форми інфляції. Вимірювання інфляції
  Інфляція може виявлятися в різних формах. В економічній літературі даються різні класифікації інфляції в залежності від тих чи інших ознак, за якими характеризується інфляція. 1. За формою прояву різниться: - відкрита інфляція; - прихована інфляція (в тому числі, пригнічена інфляція). При відкритої інфляції спостерігається дійсне підвищення загального рівня цін і можна
 11. Ви-число значення номінального і реального ВВП, а також дефлятора ВВП для кожного року (іс-товуйте 2001 р. в якості
  Ви-число значення номінального і реального ВВП, а також дефлятора ВВП для кожного року (іс-товуйте 2001 р. в якості базисного). На скільки відсотків зріс за рік кожен з по-казателей? Чому для держави бажано мати ви-сокий ВВП ? Наведіть приклад події, ви-звавшего зростання ВВП, але що мав небажані наслідки для суспільства. Завдання для самостійної роботи
 12. По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку
  По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку нових, більш досконалих товарів. По-третє, він неадекватно відбиває з-трансформаційних змін в якості товарів і послуг. У силу цих причин значення річної інфляції, рас-лічений за допомогою ІСЦ, виявляється зави-шенним приблизно на 1%. Дефлятор ВВП також вимірює загальний рівень цін в економіці,
 13. 2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і
  2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і номінального ВВП, а також дефлятора ВВП для гіпотетичної економіки, вироб-дящей тільки гам-бургери і хотдоги. Щоб обчислити загальну величину витрат на придбання продукції, необ-хідно знайти суму добутків кількості продукції кожного виду на відповідний показник її
 14. Величина агрегованого обсягувиробництва в натуральному вираженні
  Оскільки загальна вартість виробництва, або но-мінальної ВНП, може змінюватися як вследствіеізмененій цін, так і внаслідок змін кількостей, то ВНП не є зручним показником з вимірювання загального фізичного обсягу товарів іпослуг. Наприклад, номінальний ВНП збільшився б, якби виросли всі ціни навіть при неізменномоб'еме виробництва кожного товару. Щоб отримати міру фізичного обсягу
 15. 3.2. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  ВВП - це грошовий показник, він вимірює ринкову вартість товарів і послуг, отже, його величина залежить від цін на товари і послуги. Визначення ВВП в кожному конкретному році важливо не тільки для обчислення поточного обсягу національного виробництва, але і його масштабів в динаміці. А так як рівень цін по роках може істотно змінюватися, то ВВП необхідно «очистити» від фактора цін. В
 16. В якості іншого прикладу розглянемо ситуацію, коли шведська компанія Volvo збільшує ціни на свої
  В якості іншого прикладу розглянемо ситуацію, коли шведська компанія Volvo збільшує ціни на свої автомобілі. Так як ця продукція не є частиною ВВП США, але набувається американськими покупцями, а машини - типовий товар зі споживчого кошика, ІСЦ зросте, а дефлятор ВВП залишиться без змін. Перша відмінність проявляється особливо яскраво при зміні цін на нафту. Хоча
 17. 4. Вимірювання інфляції
  Отже, інфляція - це зростання цін на товари та фактори виробництва. Однак інфляція не означає підвищення цін в рівній пропорції і одночасно на всі блага. Зростає загальний рівень цін, тоді як для кожної товарної групи може бути характерною специфічна динаміка цін. Тому для вимірювання інфляції або визначення її відсутності використовуються індекси цін. Для вимірювання відкритої інфляції використовується
 18. Контрольні питання
  1. Що таке система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок ? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)?
 19. Тренувальні завдання до теми 8
  1. Припустимо, що в 1-ом (базисному) році номінальний ВНП склав 500 д. е. Через 6 років дефлятор ВНП збільшився в 2 рази, а реальний ВНП зріс на 40%. Чому буде дорівнює номінальний ВНП через 6 років? 2. Визначте ВНП за наступними даними (у трл. руб.): експорт - 22, 7; особисті витрати громадян - 3110, 3; імпорт - 14, 4; зарплата - 275, 6; державні закупівлі - 90, 2; податки з громадян - 20, 4;
 20. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Все основні показники в системі національних рахунків відображають результати економічної діяльності за рік, тобто виражені в цінах даного року (в поточних цінах) і тому є номінальними. Номінальні показники не дозволяють проводити як міждержавні порівняння, так і порівняння рівня економічного розвитку в різні періоди часу. Такі порівняння можна робити тільки за допомогою
© 2014-2022  epi.cc.ua