Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Міжнародні зіставлення ВВП

З метою забезпечення міжнародної порівнянності макроекономічних показників, що характеризують рівень розвитку економіки, з кінця 60-х рр.. XX в. статистичним відділом ООН у співпраці з іншими міжнародними організаціями, Національними статистичними службами та дослідницькими організаціями був розроблений Проект (з 1989 р. Програма) міжнародних зіставлень (ПМС ООН), який заснований на розрахунку паритетів купівельної спроможності (ПКС) національних валют.
Основними показниками, що розраховуються в рамках міжнародних зіставлень, є:
- паритети купівельної спроможності (ПКС), що представляють кількість одиниць валют, необхідне для покупки повного стандартного набору товарів і послуг, який можна купити за одну грошову одиницю базової країни (або одну одиницю спільної валютної групи країн).
Наприклад, для покупки в США умовної кошика товарів необхідно мати 100 дол Для покупки тієї ж кошика в 1999 р. в Росії з урахуванням купівельної здатності російської валюти 541 р.;
- індекси фізичного обсягу ВВП та фізичного обсягу ВВП на душу населення. При цьому номінальні вартісні показники в національній валюті перераховуються за допомогою паритетів купівельної спроможності в реальні величини. Ставлення ВВП на душу населення сопоставляемой країни до ВВП на душу населення базисної країни (групи країн) називається індексом фізичного обсягу ВВП на душу населення;
1 Дефлятор - індекс цін, який використовується при перерахунку вартісних показників / / Статистичний словник.
М., 1989. С. 109.
- порівнянний рівень цін - розраховується як відношення ППС до валового курсу. Різниця між ППС і валютним курсом використовується як критерій виявлення "дорожчих" або "дешевших" країн в порівнянні з іншою країною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародні зіставлення ВВП "
 1. Г Л А В А 19 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародний обмін товарами, послугами та факторами виробництва викликають необхідність зіставлення їх національної та зарубіжної вартості, обміну національних валют, ведуть до виникнення міжнародних валютних відносин, аналізу яких і присвячена дана
 2. Нові товари та долгосрочниесопоставленія
  зіставлення робляться за допомогою ланцюгового сої-динения ряду погодових зіставлень. При порівнянні сьогоднішнього реального ВНП среальним ВНП попереднього року великих важко-стей не виникає. Якщо був винайдений якийсь новийтовар, то зазвичай ми можемо приблизно вичис-лити, скільки він коштує в порівнянні з товаром, ко-торий він замінює, тому що обидва вони будуть про-даватися на ринку в один і той
 3. § 3. ДЕЯКІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ
  міжнародних зіставлень, є визначення відносних рівнів економічного розвитку країн (ВВП в розрахунку на душу населення), рівнів кінцевого споживання, структури використання ВВП на різні цілі, рівнів продуктивності праці. У табл. 9.1 наведені результати зіставлення ВВП і його компонентів ряду найбільш розвинених капіталістичних країн за даними за 1996 р. Зіставлення
 4. 5. Національний дохід. ППС
  міжнародних зіставлень і інших цілей зручніше мати інтегральний показник масштабів і рівня розвитку економіки. Таку роль зазвичай грає грошовий показник, виражений у доларах, - ВВП або ВНП. Для міжнародних зіставлень ВВП перераховують в одну валюту, зазвичай - у долари США. При цьому виникає цілий ряд проблем. По-перше, виявляється, що відносні показники тієї або іншої
 5. Ціноутворююча функція
  зіставлення витрат виробників і корисності (цінності) даного блага для споживачів. Таким чином, в процесі ринкового обміну ціна встановлюється шляхом зіставлення витрат (витрат) і корисності обмінюваних
 6. 3. Максимізація прибутку на основі зіставлення валових показників
  зіставлення валового доходу і валових витрат. На характер порівняльного аналізу накладає відбиток неоднорідність витрат: постійних і змінних. Специфіка сумарних постійних витрат полягає в тому, що фірма несе витрати незалежно від обсягів виробництва, навіть якщо останні дорівнюють нулю. Саме у зв'язку з цим перед підприємством виникає проблема не тільки отримання прибутку, але
 7. Питання 24. Показники використання робочого часу
  міжнародних порівняннях використання робочого часу; 4) показники структури максимально можливого фонду робочого часу. Розмір показники структури максимально можливого фонду часу. Розмір цього фонду приймають за 100% і визначають, скільки відсотків становить: а) відпрацьований час; б) час, не використане з поважних, в тому числі по конкретних, причин; в)
 8. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 9. § 2. ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
  порівняннях, що забезпечує основу для обчислення індексів цін на будівельну продукцію. Ці індекси застосовуються потім для переоцінки продукції в порівнянні ціни. Вельми складно вирішити також проблеми зіставлення неринкових послуг, що надаються органами державного управління та некомерційними організаціями, обслуговуючими домашні господарства. Ці проблеми пов'язані з тим, що неринкові
 10. Ліквідність
  зіставлення. Це зіставлення наводить на думку, що в міру переходу від готівки до інших платіжних засобів, завершуючи його речами, процес перетворення наявних благ в інші блага поступово ускладнюється і супроводжується наростанням витрат. З метою розмежування здібностей наявних благ трансформуватися в інші блага вводиться поняття ліквідність, яке виражає собою ту чи
 11. Цінність праці
  зіставлення різних видів праці шляхом прирівнювання витрат і допускається їх соизмерение на підставі цінності. Незважаючи на кілька спрощену трактування витрат праці в порівнянні з марксової концепцією, проте не можна не погодитися з істотними недоліками і обмеженнями такої категорії, як витрати праці у фізіологічному їх утриманні. Проте перехід від аналізу і зіставлення
 12. Рівновага на ринку факторів виробництва
  зіставленням цін на фактори виробництва, які для товаровиробника трансформуються в граничні витрати ресурсів, і граничного доходу, одержуваного від кожного фактора виробництва. Здійснюючи зіставлення цін на фактори виробництва і граничний продукт (дохід), одержуваний від їх використання, підприємство має можливість нарощувати використання одних з них і скорочувати інші.
© 2014-2022  epi.cc.ua