Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Дефлятор ВВП

Надалі валовий внутрішній продукт (ВВП) буде розглянуто всебічно. Тут лише зауважимо, що він являє собою суму вартостей кінцевих благ, вироблених національною економікою за один рік. Валовий внутрішній продукт, виражений у цінах поточного (досліджуваного) року, називається номінальним ВВП. Реальний ВВП являє собою продукт нації, вироблений в цьому ж році, але розрахований в постійних, незмінних цінах, за основу яких приймаються ціни певного (базового) року.
Для вимірювання рівня цін в економіці в цілому використовується такий показник, як дефлятор ВВП, що є відношенням номінального ВВП до реального ВВП, виражене у відсотках:


де ДВВП - дефлятор ВВП; ВВПн - валовий внутрішній продукт, виражений у цінах поточного року, або номінальний; ВВПр - валовий внутрішній продукт, виражений у цінах базового року, або реальний.
У зв'язку з тим, що ВВП розраховується на основі усіх вироблених у національній економіці товарів і послуг, він найбільш повно відображає динаміку загального рівня цін в економіці і в меншій мірі підходить для вимірювання рівня вартості життя.
У той же час для вимірювання інфляції досить часто використовується темп зростання дефлятора ВВП, який ще називають нормою інфляції:


де Ін - норма інфляції; - дефлятор ВВП в досліджуваному періоді; - дефлятор ВВП у базовому році.
Таким чином, темп інфляції може вимірюватися в рамках національної економіки в цілому за допомогою темпу зростання дефлятора ВВП і на рівні повсякденних потреб населення - за допомогою темпу приросту середнього рівня споживчих цін.
Відзначаючи велику практичну значущість використання індексів інфляції, в той же час необхідно пам'ятати про певні вади й викривлення, пов'язаних із застосуванням даних показників. Насамперед ці індекси можуть відображати зростання цін, обумовлений підвищенням якісних і технічних параметрів продукції, що випускається, отже, ніяк не пов'язаний з інфляцією. Тому індекси інфляції можуть містити неінфляційного складову, що явно веде до спотворення оцінки рівня інфляції в бік його завищення. Правда, в цьому відношенні є протидіюча сила, яка пов'язана із зростанням цін під слушним приводом підвищення якості пропонованих товарів і послуг.
Мова йде про частої практиці завищення цін на ті чи інші блага в порівнянні з поліпшенням їх якісних характеристик.
Наступне зауваження відноситься до ступеня агрегування того чи іншого показника. Найвищим рівнем агрегування володіє дефлятор ВВП, так як він охоплює практично всю гаму вироблених у країні продуктів. Якщо в національній економіці відбудуться помітні структурні зрушення у відносно короткий період часу, то, спираючись на показники дефлятора ВВП і темпів його зміни, можна отримати досить перекручену картину має місце інфляції. У зв'язку з цим треба пам'ятати, що з ростом агрегування того чи іншого показника, з одного боку, використовується все більший обсяг інформації, а з іншого боку, відбувається наростання спотворень в ньому при її використанні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дефлятор ВВП "
 1. дефлятор ВВП
  дефлятора ВВП в чисельнику і знаменнику враховуються ціни п'яти ринкових кошиків:? споживча РК (споживчі товари);? РК капітальних благ (інвестиційних товарів);? РК держзакупівель товарів і послуг;? експортна РК;? імпортна РК. У зв'язку з дефлятором розрізняють ВВП номінальний і реальний. Обидва є грошовими показниками, але номінальний розраховується в поточних цінах
 2. Дефлятор ВНП та індекс цін
  дефлятором ВНП: Номінальний ВНП Дефлятор ВНП=- Реальний ВНП 2. Показники функціонування національної економіки 305 Дефлятор ВНП вимірює інтенсивність інфляції або зворотного процесу - дефляції. Якщо величина індексу цін більше 1, то сталося дефлювання ВНП, якщо індекс цін менше 1, то сталося Інфлювання. Дефлятор ВНП враховує ціни всіх товарів і послуг,
 3. Рекомендації нашої Комісії дають БТС воістину історичний шанс поліп-шити стан справ у вітчизняній
  дефлятором ВВП, що дорівнює відношенню номінального і реального валового внутрішнього продукту. Оскільки номінальний ВВП вимірюється в цінах поточного року, а реальний - у цінах базисного року, дефлятор ВВП фактично відображає ставлення рівнів цін поточного і базисного років. Для спостереження за станом цін економісти використовують обидва ці показу-теля, в цілому однаково відображають загальну
 4. 1.5. Макроекономічні показники рівня цін
  дефлятор ВВП (індекс цін на всі товари і послуги, які купує кінцевими споживачами). Дефлятор ВВП дозволяє перерахувати номінальний ВВП, тобто ВВП у поточних цінах, у реальний ВВП, тобто ВВП в постійних (порівнянних) цінах, очищений від впливу зміни цін: {foto10} Дефлятор ВВП (розраховується як індекс Пааше) складається як середньозважена оцінка зміни вартості набору товарів
 5. Терміни і поняття
  Інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Дефлятор ВВП Індекс цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 6. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним чином: Дефлятор ВВП=(Номінальний ВВП / Реальний ВВП) х 100 Формула ясно показує, чому дефлятор ВВП відображає саме цінові варіації. Це відбувається тому, що будь-яка зміна вартості товарів і послуг без зміни їх обсягів виробництва впливає тільки на показник номі-
 7. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  дефлятор
 8. Ключові терміни
  Валовий національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 9. 2. Форми інфляції. Вимірювання інфляції
  дефлятор ВВП (DP). 3. Рівень або темп інфляції за рік П: - дефлятор досліджуваного року; - дефлятор попереднього року Рівень або темп інфляції визначаються як відношення різниці дефлятора (індексу цін) досліджуваного року і дефлятора (індексу цін) попереднього року до дефлятора (індексу цін) попереднього року. Темп інфляції розраховується або в десяткових дробах, або в
 10. Ви-число значення номінального і реального ВВП, а також дефлятора ВВП для кожного року (іс-товуйте 2001 р. в якості
  дефлятора ВВП для кожного року (іс-товуйте 2001 р. в якості базисного). На скільки відсотків зріс за рік кожен з по-казателей? Чому для держави бажано мати ви-сокий ВВП? Наведіть приклад події, ви-звавшего зростання ВВП, але що мав небажані наслідки для суспільства. Завдання для самостійної роботи На які зі складових ВВП вплинуть (якщо вплинуть)
 11. По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку
  дефлятора ВВП. Крім того, на відміну від ІСЦ, що розраховується на основі фіксованого набору товарів і послуг, дефлятор ВВП визначається з урахуванням усього спектра виробленої продукції, а значить, в ньому автоматично враховуються всі зміни її асортименту. Купівельна спроможність грошей з часом змінюється. Для визначення поточного еквівалента вартості товару його ціну на рік
 12. 2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і
  дефлятора ВВП для гіпотетичної економіки, вироб-дящей тільки гам-бургери і хотдоги. Щоб обчислити загальну величину витрат на придбання продукції, необ-хідно знайти суму добутків кількості продукції кожного виду на відповідний показник її одиничної вартості. Так , якщо в 2001 р. було вироб-ведено 100 хотдогов і 50 гамбургерів, проданих відповідно по
 13. Величина агрегованого обсягувиробництва в натуральному вираженні
  дефлятор ВНП Номінальний Реальний ВНП, ВНП ВНП Дефлятор я поточних дол в долл.1982 р. 1982=100 Роки 1972 1213 2609 46,5 1980 2732 3187 85,7 1982 3166 3166 100, 0 1984 3765 3490 107, 9 1986 4209 3677 114, 5 Джерело: Economic Deport of the President, 1987, Tables BI - B-3. альний ВНП є показником агрегірованногоуровня виробництва в економіці в
 14. 3.2. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  дефлятором ВВП. Він включає не тільки ціни споживчих товарів і послуг, але й ціни інвестиційних товарів, а також товарів, що купуються урядом і товарів і послуг, куплених і проданих на світовому ринку. Дефлятор ВВП розраховується за методом Пааше і має такий вираз: ? P1 x Q1 IP=, де? P0 x Q1 IP - індекс Пааше;
© 2014-2022  epi.cc.ua