Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Індексний метод У статистиці зовнішньої торгівлі

У зовнішньоторговельній статистиці індекси використовуються для вивчення динаміки товарообігу, фізичного обсягу експорту та імпорту, руху цін на товари, при визначенні «умов торгівлі», товарної структури зовнішньої торгівлі. Індексні показники дозволяють встановити і виміряти зв'язок між окремими факторами і виявити їх роль у загальній динаміці експорту й імпорту.
Вихідними величинами для таких підрахунків служать дані про ціни, кількості товарів, їх реальної вартості і оцінках в порівнянних цінах.
Важливе значення для обчислення індексів має вибір періоду, у порівнянні з яким досліджується зміна досліджуваного явища. Існує два способи обчислення індексу - базисний і ланцюговий.
Індекси, що характеризують зміну досліджуваного явища за певний період у порівнянні з будь-яким періодом, прийнятим за 100, називаються базисними.
Індекси, що характеризують зміна досліджуваного періоду в порівнянні з попереднім періодом, прийнятим за 100, називаються ланцюговими.
Основними індексами, використовуваними в митній статистиці зовнішньої торгівлі, є: індекси середніх цін, фізичного обсягу, вартості та умов торгівлі.

Кожен індекс має свої складові елементи: індексовані величини, тобто порівнювані, і ваги, службовці соизмерителями. Для розрахунку фізичного обсягу зовнішньої торгівлі індексованими величинами є кількість товару, а їх вагами служать ціни; для розрахунку індексу цін індексуються ціни, а в якості ваг використовується кількість товарів.
У митній статистиці зовнішньої торгівлі Росії, як і в міжнародній практиці, індекси розраховуються за такими формулами:
індекс середніх цін (формула Пааше):


індекс фізичного обсягу (формула Ласпейреса):


де p1, p0 - ціна товару в досліджуваний і базисний період;
q1, q0 - кількість товару в досліджуваний і базисний період.
Одним з найважливіших показників, що використовуються при аналізі тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі, є індекс «умов торгівлі», який визначається як відношення індексів середніх цін експорту до індексу середніх цін імпорту:


де Ipe - індекс середніх цін експорту;
Ipi - індекс середніх цін імпорту.

Якщо цей показник менше 1, то умови торгівлі в досліджуваному періоді вважаються несприятливими порівняно з базисним періодом, якщо більше 1 - сприятливими.
Необхідно відзначити, що повне уявлення про фактори, що впливають на розвиток експорту та імпорту країни, можна отримати тільки шляхом комплексного вивчення показників зовнішньої торгівлі як в поточних, так і в порівнянних цінах, що дозволяє визначити зміну кількісних обсягів експорту та імпорту країни, цін на вивозяться і ввозяться товари і сформовані для країни умови торгівлі порівняно з базисним періодом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. індексного методу У статистиці зовнішньої торгівлі "
 1. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  методи обчислення яких визначено Методологією митної статистики зовнішньої торгівлі Російської Федерації, що забезпечує порівнянність даних як між країнами, так і по роках. У збірці і бюлетенях наводяться короткі методологічні пояснення до опублікованими показниками і окремих таблиць. Починаючи з 1994 р. в періодичних публікаціях з митної статистики зовнішньої торгівлі
 2. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 3. Контрольні питання і завдання
  методу регулювання зовнішньої торгівлі. Як класифікуються мита? 10. На основі Закону РФ «Про митний тариф» охарактеризуйте зовнішньоторговельну тарифну систему Росії. 11. Які існують нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі? 12. На основі Федерального закону «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» розгляньте основні методи регулювання
 4. Види цін.
  Статистикою в одну товарну позицію включають однорідні, але різні за своїми характеристиками товари. На базі зовнішньої торгівлі розраховуються публікуються в національних статистиках і в статистиці міжнародних організацій індекси середніх фактичних цін, або індекси питомих цін. Світові ціни по ряду сировинних товарів характеризуються різноманітністю і множинністю. Це пояснюється тим, що в
 5. 31. Методи оцінки при витратному підході
  індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних скоригованих укрупнених показників витрат на створення аналогів. Суть методу полягає в тому, що для об'єкта, який буде оцінюватися, підбирають об'єкт-аналог, який буде дуже схожий з оцінюваним практично за всіма характеристиками, що використовуються, і
 6. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  методології - це визначення змісту статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки
 7. § 4. ІНДЕКСИ ЦІН В СТАТИСТИКОЮ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  індексного методу в статистиці зовнішньої торгівлі / / Питання статистики. 1996. № 7. С.
 8. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  індексний метод і
 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  методи державного регулювання. Абсолютна перевага - вигоди, що випливають з різної величини витрат на виробництво в країнах учасницях зовнішньої торгівлі. Щодо переваг - вигоди, пов'язані з относітеной різницею у витратах на виробництво, в країнах учасницях зовнішньої торгівлі. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА - основні (земля, капітал, праця) елементи, що визначають
 10. § 6. ТОРГІВЛЯ
  метод натуральних показників, використовуваний для обчислення індексів фізичного обсягу продукції промисловості. 2. Перерахуйте основні елементи продукції промисловості. 3. У чому полягає метод валового обороту, використовуваний при обчисленні продукції сільського господарства? 4. Чим відрізняються капітальні вкладення в статистиці капітального будівництва від валового нагромадження основного
 11. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 12. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  методи освіти державних фінансових ресурсів і напрямки їх використання в інтересах суспільства і особливо соціально слабко захищених категорій населення. Основним завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету складаються в
 13. Висновки
  методів. На практиці ці методи зводяться до стягування державою митних зборів з експортно-імпортних операцій. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі включають імпортні та експортні квоти (контингенти), "добровільні" обмеження експорту, демпінг, торгове ембарго і ряд інших
© 2014-2022  epi.cc.ua