Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ПРО АВТОРІВ


Стенлі Фішер (Stanley Fischer) (праворуч). Навчався Лондонській економічній школі (LondonSchool of Economics). Ступінь доктора (PkD.) напів-чіл в Массачусетському технологічному інституті (MIT). Викладав в Університеті Чикаго в той вре-мя, коли Рулі Дорнбуш був студентом цього уні-верситету З цього моменту зав'язалися їх прове-ренная роками дружба і співпраця. З 1973 р.Викладає в MIT, протягом цього періоду про-водить кілька семестрів в Єврейському універси-тітки в Єрусалимі (Hebrew University in Jerusa-lem). Основною сферою його дослідницької діяль-ності є теорія грошей, макроекономічної чна політика, а також проблеми еко-кого росту і розвитку. Має великі публіка-ції в цих областях і бере дієву навчаючи-стіе в різного роду наукових симпозіумах. Редак-тор щорічника NBER Macroeconomic Annual, з-даваемого з ініціативи Національного бюроекономіческіх досліджень (National Bureau ofEconomic Research) з метою подолати суті ющий розрив між макроекономічної теори-їй і практикою.

Рудигер Дорнбуш (Rudiger Dornbusch) (у цент-ре). Навчався у Швейцарії, отримав ступінь докто-ра в Університеті Чикаго. Викладав в універси-тетах Чикаго і Рочестера З 1975 р. викладає вMIT. Фахівець у галузі міжнародної еконо-міки, головним чином в її макроэкономическихаспектах. Сферою його особливих исследовательскихинтересов є проблеми динаміки обмін-них курсів валют, галопуючої інфляції і ги-
перінфляціі, а також проблеми зовнішнього долга.Многократно бував з візитами і лекціями в Єв-ропе та Латинській Америці, де почерпнув бога-тий досвід в області політики стабілізації. При-глашался для викладання в Бразилію і Арген-тину. У число його праць входять, зокрема, «Отк-ритая економіка: макроекономічний аспект» і, в співавторстві зі Стенлі Фішером, «макроекономічна міка». Досвід Рудигера Дорнбуша в сфері форми-вання державної політики визначає егоактівное участь у міжнародних конференціяхі попередньому аналізі документів перед іхрассмотреніем в Конгресі СШЛ Регулярно пуб-радіє передові статті на теми поточної полі-тики в американських і зарубіжних виданнях.

Річард Шмалензи (Richard Schmalensee) (ліворуч). Народився в Белльовілле, штат Іллінойс (Belleville, Illinois). Закінчила там же школу. Потім навчався вMIT, де отримав ступінь доктора Викладав вУніверсітете Каліфорнії в Сан-Дієго. З 1977 р.-професор MIT. Запрошувався для роботи в Уні-верситет Лувен у Бельгії. Головною сферою його іс-слідчих інтересів є мікроеконо-міка, особливо недосконала конкуренція, регулювання і антимонопольна політика Егомногочісленние публікації включають, в приватно-сти: «Економіку рекламної справи», «Контроль заестественнимі монополіями», «Керівництво попромишленной організації» (в якості соредак-тора). Постійно проводить консультації з пи-тань економічного регулювання і антітрес-товський практики.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПРО АВТОРІВ "
 1. Передмова
  автору, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли єдиним жанром для економістів стали журнальні статті, згодом об'єднуються в збірки статей даного автора по різних приводів. Тут Мизесу вдалося те, що не вдавалося багатьом його попередникам - великим економістам, - написати
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  автори, відштовхуючись від епістемологічної системи, для якої праксеологічне мислення було чуже, і виходячи з логіки, що визнає науковими крім формальної логіки і математики лише емпіричні природничі науки та історію , намагалися заперечувати цінність і корисність економічної теорії. Історизм прагнув замінити її економічною історією; позитивізм рекомендував як неї ілюзорну
 3. 6. Інша Я
  авторів не вимагають докопуватися до істинного, об'єктивного і абсолютного сенсу життя та історії [Про філософію історії cм.: Mises. Theory and History. New Haven, 1957. P. 159 ff.]. Вегетативний людина Деякі філософи проповідують повну відмову від будь-якої діяльності в якості кінцевого результату поведінки. Вони дивляться на життя як на абсолютне зло, повне болю, страждань і мук, і
 4. 3. Апріорі і реальність
  автори рекомендують конвенціоналізм Пуанкаре [Пуанкаре А. Наука і гіпотеза / / Пуанкаре А. Про науку. М.: Наука, 1990. С. 49.]. Вони розглядають посилки економічних міркувань як лінгвістичні або постульовані конвенції [Kaufman F. Methodology of the Social Sciences. London, 1944. P. 4647.]. Інші воліють неохоче погодитися з ідеями, висунутими Ейнштейном. Він ставив наступне питання:
 5. 7. Предмет і особливий метод історії
  автори, які вважають історичні події арсеналом засобів для ведення партійних сутичок, не є істориками, а пропагандистами і апологетами. Вони прагнуть не придбати знання, а виправдати програму своїх партій. Такі вчені б'ються за метафізичні, релігійні, національні, політичні та соціальні доктрини. Вони незаконно використовують звання історії для своїх робіт як виверт з метою
 6. 8. Концептуалізація і розуміння
  автора. Факти Великої Французької революції [28] по-різному представляються тими, хто вірить у священні права королів помазаників божих, і тими, хто дотримується інших поглядів. Причина суперечок істориків з цих питань не в їх компетентності, а в способі застосування неісторичних наук до предмета історії. Їх розбіжності подібні розбіжностям лікарів-агностиків, що сперечаються щодо чудес
 7. 1. Бунт проти розуму
  авторів утопій. Вони розробляли проекти земного раю, де мав правити один чистий розум. Ці автори не розуміли: все те, що вони називали абсолютним розумом і очевидною істиною, було їх власною фантазією. Вони безтурботно привласнили собі непогрішність і часто підтримували нетерпимість і жорстоке утиск всіх інакомислячих і єретиків. Автори прагнули до диктатури власної або
 8. 2. Логічний аспект полілогізма
  автора. Спочатку потрібно висунути логічну систему, відмінну від тієї, яку застосував критикований автор. Потім потрібно було б пункт за пунктом проаналізувати спірну теорію і показати, де в ході своїх міркувань вона робить висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до
 9. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  автора економічних робіт вже підійшла до кінця; перший том Капіталу був опублікований за кілька років до цього. Єдина реакція Маркса на граничну теорію цінності полягала в тому, що він відклав публікацію наступних томів своєї основної праці. Вони з'явилися лише після його смерті. Розробляючи свою доктрину ідеології, Маркс цілився виключно в економічну науку і соціальну
 10. 5. Полілогізм і розуміння
  автора [Див с. 57.]. Але якщо історик і політик просякнуті прагненням до істини, вони ніколи не дозволять собі піддатися партійним пристрастям, якщо тільки не довели свою ефективність. Неважливо, чи вважає історик чи політик втручання певного фактора корисним чи шкідливим. Він не може отримувати користь з недооцінки або переоцінки важливості однієї з діючих сил. Лише незграбні уявні
© 2014-2022  epi.cc.ua