Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В РІЗНИХ ГРУПАХ СТРА

У 60-70-ті роки XX в. у світовому сільському господарстві (спочатку в найбільш розвинених капіталістичних країнах, насамперед у США) розпочався технологічний зсув, який отримав назву «агропромислова інтеграція».
Агропромислова інтеграція є новою формою об'єднання підприємств, відмінної від об'єднань у промисловості та сфері послуг, її головна особливість полягає в її міжгалузевому характері, в тому, що вона означає організоване і комерційне об'єднання підприємств двох істотно відрізняються галузей економіки - промисловості та сільського господарства.
До певної міри агропромислова інтеграція долає специфічний характер сільськогосподарського виробництва (схильність природно-кліматичних чинників, труднощі попереднього планування, прогнозування ваги і обсягу вироблених овочів, фруктів і інших сільгосппродуктів), включаючи сільське господарство в загальний процес промислового виробництва. Інтеграція відображає реально сталу в суспільстві взаємозалежність сільськогосподарського і промислового виробництва і в той же час ще більше підсилює цю взаємозалежність, створюючи економічний, комерційний механізм, стабільно забезпечує промисловість сільськогосподарською сировиною.
Агропромислова інтеграція логічно й історично веде до створення агропромислового комплексу (АПК). АПК - це досить загальне поняття, під яким мається на увазі склалася в суспільному виробництві єдина система сільськогосподарських і промислових підприємств і галузей, спаяних інтеграційними, тобто тісними, стабільними, довготривалими виробничими і комерційними зв'язками, які базуються на відносинах власності або договірних, типу контрактації, і які охоплюють всю агропромислову ланцюг: виробництво важливих засобів виробництва для сільського господарства, їх транспортування, виробництво вихідних сільгосппродуктів, їх зберігання, транспортування, переробку та збут готових продуктів або виробів.
У складі АПК виділяються три сфери:
1. галузі промисловості, що поставляють засоби виробництва для сільського господарства та пов'язаних з ним галузей, а також здійснюють виробничо-технічне обслуговування сільського господарства;
2. власне сільське господарство;
3. галузі, зайняті переробкою і доведенням сільськогосподарської продукції до споживача (заготівля, переробка, зберігання, транспортування, реалізація).
Ряд галузей промисловості цілком (або майже цілком) обслуговують потреби АПК (виробництво сільгоспмашин, добрив, обладнання для тваринництва і кормовиробництва і т.д.). Інші галузі лише частково зайняті задоволенням потреб АПК.
Вони включаються у функціональну структуру АПК лише в тій мірі, в якій їх продукція йде на потреби АПК.
Становлення АПК - новий етап розвитку суспільного виробництва, що має своєю основою розвиток продуктивних сил землеробства, «промислову революцію» у сільському господарстві, яке в цьому сенсі як би наздогнало промисловість. Коли говорять, що продуктивні сили сільського господарства «наздогнали» або «зрівнялися» з продуктивними силами промисловості, то це зовсім не означає, що технічний і технологічний рівень мільйонів селянських господарств досяг рівня, що існує в промисловості. На жаль, у світі, і насамперед у країнах, що розвиваються, все ще широко поширені мотики, дерев'яні плуги та інші знаряддя та інвентар, що прийшли в наш час із глибини століть і далеко не відповідають сучасним промисловим продуктивним силам. Але людство створило нові речові засоби виробництва для сільського господарства, близькі за своїми параметрами (продуктивність, енергоємність, економія живої праці і т.д.) до засобів виробництва промисловості, технологічний рівень світового сільського господарства наблизився до технологічного рівня промисловості. У розвинених державах вони вже переважають в сільському господарстві, в світі, що розвивається поширюються анклавами, острівцями, охоплюючи землеробство найбільш економічно і соціально розвинених регіонів і країн.
Процес розвитку агропромислової інтеграції та формування АПК далеко просунувся в промислово розвинених країнах, насамперед у США. У незмірно меншому ступені він спостерігається в світі, що розвивається, де поряд із загальними тенденціями і формами його прояви з'являються специфічні риси і форми, пов'язані зі значним відставанням агропромислової сфери звільнилися країн і їх економічної залежності від Заходу.
У більшості країн, що розвиваються важливу роль в цьому відіграють ТНК, які виконують функцію інтеграторів. Це пов'язано з багатьма факторами, в тому числі з тим обставиною, що, створюючи свої переробні підприємства в країнах, що розвиваються, ТНК приносять з собою ті форми і методи діяльності, які склалися в державах їхнього базування. У той же час в деяких країнах агропромислова інтеграція визначається специфічними умовами сільськогосподарського або промислового виробництва, існуючими в самих країнах, що розвиваються. Наприклад, обмеженість виробництва сировини в ряді цих країн змушує ТНК шукати такі форми його отримання, які б гарантували їм безперебійність постачання, навіть якщо це послужить причиною його недостачі на місцевому ринку.
Головним напрямком міжнародної агропромислової інтеграції в нинішніх умовах стає рішення найбільшої глобальної проблеми сучасності - проблеми задоволення зростаючих потреб населення земної кулі в продуктах харчування.

Фактор інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в останні десятиліття продовжував залишатися визначальним у відношенні масштабів валової продукції зерна в групі промислово розвинених країн. Зернові господарства, як і сільське господарство в цілому, по суті, перетворилися на складову частину агропромислового комплексу, в якому безпосередню сільськогосподарське виробництво тісно об'єднано з переробкою, зберіганням і кінцевою реалізацією продукції, а також із забезпеченням фермерського господарства засобами виробництва. Інтенсивний шлях розвитку виробництва зерна в світі переважатиме й надалі, бо тільки цей шлях може привести до пом'якшення кризових явищ у постачанні продовольством постійно зростаючого населення планети.
Разом з тим у багатьох країнах, що розвиваються збереглися архаїчні форми землеробства та землекористування, затримувалося проведення прогресивних аграрних реформ. Крім того, виробництво сільськогосподарських культур в багатьох з них, особливо в країнах Африки, залишається сильно залежним від умов погоди, що надає в окремі роки буквально «спустошуюче» вплив на врожай зернових. Розвиток зернового виробництва в групі країн стає все більш залежним від інтенсивного фактора, великих капітальних вкладень у сільське господарство, інфраструктуру, супутні галузі промисловості, а також від проведення великомасштабних меліоративних робіт.
При значному зростанні валової продукції зерна в цілому в промислово розвинених країнах і державах, що розвиваються в останні два десятиліття продовжувала заглиблюватися диспропорція в зерновому господарстві, що виражається в зростаючому і різноспрямованому розриві між виробництвом і споживанням в кожній з цих груп країн.
У промислово розвинених країнах відбувалася подальша концентрація «надлишків» зерна, оскільки виробництво перевищувало витрата зерна, включаючи використання його на кормові цілі. У країнах, навпаки, у зв'язку з збільшуються продовольчими потребами зростав дефіцит зерна, середньодушове виробництво тут збільшувалася незначно, а в ряді регіонів продовжувало знижуватися, при тому що фізичний його обсяг залишався досить невисоким - 230 кг в середньому до початку 90-х років при 720 кг в групі розвинених країн (при цьому в промислово розвинених країнах, і насамперед у США, вживалися заходи з обмеження виробництва).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В РІЗНИХ ГРУПАХ стра "
 1. § 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ. МІСЦЕ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  агропромислового комплексу, тобто галузей, спеціалізованих на первинній обробці сезонного сільськогосподарської сировини та ряд інших галузей добувної та обробної промисловості. За способом обробки сировини і напівпродуктів, тобто залежно від застосовуваної технології і відповідно використовуваної системи машин і апаратів промисловість ділиться на галузі з переважанням
 2. Хто з ким торгує?
  Його лише 10% світового експорту. B-третє, в центрі торгівлі перебувають промишленноразвітих країни. Це підтверджується тим, що го-раздо більший обсяг експорту з слаборазвітихстран припадає на промислово розвинуті стра-ни, ніж на будь-яку іншу групу країн. Наприклад, експорт із слаборозвинених країн у розвинені странидостігает 15% всього обсягу торгівлі, тоді як ек-спорт в інші слаборозвинені
 3. Виробництво і його сектори
  агропромисловий і т.д . В економічній теорії досить поширене розподіл економіки на сектори: первинний, вторинний і третинний. Первинний сектор включає сільське і лісове господарство, полювання і рибальство; вторинний - промисловість і будівництво. До третинного сектору відносять виробництво послуг (торгівлю, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, науку, культуру, побутові та
 4. III.2.3. Світовий агропромисловий комплекс і світова продовольча проблема
  агропромислова система - це глобальний, багатофункціональний, багатогалузевий комплекс, що поєднує в собі виробництво сировини, готової продукції та доведення її до споживача. Сучасний агропромисловий комплекс (АПК) формується за участю всіх груп країн і держав: розвинених, що розвиваються, в тому числі НІС і постсоціалістичних. Головні ланки їх взаємодії - сільськогосподарська
 5. § 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА-сировинної бази окремих галузей промисловості
  агропромисловий комплекс в цілому не виконали поставлені завдання. Починаючи з 60-х років були здійснені величезні вкладення в сільське господарство і агропромисловий комплекс. Однак практикувалася в цьому секторі економіки модель господарювання не забезпечив належної віддачі від вкладених коштів. За даними Російської Академії сільськогосподарських наук за тридцять років (1956 - 1985 рр.).
 6. Аграрний сектор
  агропромислового комплексу »дано розпорядження про видачу товарного кредиту для села, скасованого на російському рівні; вийшло розпорядження, що дозволяє АТ« Хімпром »поставку сільгосппідприємствам засобів захисту рослин на 1,5 млрд руб. в рахунок зменшення наданої податкової відстрочки. 26 травня 1997 Президент Чувашії Н. Федоров підписав указ «Про додаткові заходи щодо стабілізації
 7. Висновок
  агропромислового виробництва в напрямку-леніі подальшої адаптації підприємств до ринкових умов. 2. Освоєння швидко окупаються і ресурсозберігаючих технологій та про-ізводств. 3. Розгляд існуючих великомасштабних сільськогосподарських підприємств, створених на базі колгоспів і радгоспів на основі привати-зації землі та майна у приватну (часткову і сумісну) власність, в
 8. Запитання до теми
  тенденції в розвитку галузевої структури країн, що розвиваються. 8. Які основні риси інституційної структури господарства розвиваються
 9. Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
  розвиток Росії в 1830-1860 рр.. Передумови і умо-ви промислового перевороту . Основні проблеми та протиріччя індустріального розвитку в кріпосницьких умовах. Методи стиму-лювання сировинного та сільськогосподарського експорту. Причини від-ставання Росії. Структурна криза 1850-1860 рр.. Економічні реформи 1860-1870 рр.. та їх вплив на економічний розвиток
 10. § 3. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ І В ПЕРСПЕКТИВІ
  агропромислового комплексу до рівня, що дозволяє постачання населення добротними базовими вітчизняними продуктами харчування за фізіологічними нормами споживання . Досягнення продовольчої безпеки країни. 7. Пропорційний розвиток машинобудівного комплексу - основного конструктора матеріально-технічної бази інших галузей народного господарства і промисловості. Глибокі
 11. Стра-ни, напрямні в інвестиції невелику частку ВВП, відповідно мають низькі показники зростання. К
  тенденція? Чи дозволить нова, більш висока норма заощаджень зберегти досягнутий зростання ВВП або з часом його темпи бу-дуть сповільнюватися? Згідно з традиційними взглядамна процес виробництва, одна з основних характеристик капіталу - його спадна
 12. 2.2 Предмет економічної теорії
  агропромисловий комплекс, військово-промисловий комплекс, регіональна економіка та ін.) У макроекономіці досліджується економіка країни в цілому. Об'єктами макроекономіки є дохід і багатство суспільства, темпи та фактори економічного зростання і т. п. Макроаналіз націлений на вирішення народногосподарських проблем: боротьбу з інфляцією, безробіттям, стимулювання ділової активності і т. д.
 13. § 1 . ПОНЯТТЯ ГАЛУЗІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
  агропромисловий комплекс. Третій - одиничний етап, або скоріше вид поділу праці - відбувається на самому підприємстві з потенційною можливістю появи нових виробництв, які в перспективі можуть за деяких умов сформувати галузь. Виникнувши, галузь може функціонувати автономно, самостійно з наявністю організаційно-управлінських структур, у складі більш складних
 14. Марія може прочитати за одну годину 20 сторінок підручника з економічної теорії або 50 стра- ниць підручника з соціології. Кожен
    сторінок підручника з економічної теорії або 50 стра-ниць підручника з соціології. Кожен день вона займається по 5 годин. а. Накресліть графік кордону виробничих можливостей Марії в читанні навчально-ков з економіки та соціології. б. Які витрати упущеної можливості для Марії прочитання 100 сторінок підручника соціології? 3. Американські і японські робітники можуть вироб-водити
 15. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
    комплексів, у виникненні та діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК). Це процес інтернаціоналізації, що реалізовується на рівні приватних фірм. Другим наслідком міжнародного поділу праці став процес об'єднання го-сударств в міжнародні економічні союзи - економічна інтеграція. Це вищий етап інтернаціоналізації господарського життя, зближення національних економік. МРТ
 16. 1. Розподіл світових доходів
    егодовой дохід на людину в цих стра-нах становив лише 260 дол У той же час середовищ-ний дохід у промислово розвинених країнах біль ніж в 40 разів перевищував цей рівень. Навіть у стра-нах із середнім рівнем доходів багато людей на-ТАБЛИЦЯ 39-1. Розподіл доходів в світі Середній Частка Населення, дохід світових млрд. чол. в дол 1984 доходів,% Країни з низьким рівнем
© 2014-2022  epi.cc.ua