Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Розподіл світових доходів


Як показує табл. 39-1, у світі существуетогромное нерівність у рівні доходів. Всі стра-ни поділяються на три групи: країни з низьким рівнем ньому доходів, наприклад Китай і Індія; країни зі. середнім рівнем доходів, зокрема Єгипет, Тур-ція, Мексика, Корея; багаті, або промишленноразвітих, країни, такі, як Сполучені Штатиі Німеччина. У 1984 р. в країнах з низьким уровнемдоходов жили 2,4 млрд. чоловік. Відповідно зданими Міро'вого банку, наведеними в табл.39-1, середньорічний дохід на людину в цих стра-нах становив лише 260 дол У той же час середовищ-ний дохід у промислово розвинених країнах біль ніж в 40 разів перевищував цей рівень. Навіть у стра-нах із середнім рівнем доходів багато людей на-
ТАБЛИЦЯ 39-1. Розподіл доходів в світі
Середній Частка
Населення, дохід світових
млрд. чол. в дол 1984 доходів,% Країни з низьким рівнем доходів 2,4 260 Країни із середнім рівнем доходів 1Д 1250 Промислово розвинені країни 0,7 11430 5,9
14,2
79,9 Джерело: World Bank, World Development Report, 1986.
Ходятся значно нижче тієї межі, яку вбогатих країнах прийнято вважати рівнем бідно-сті.
Ми, зрозуміло, віддаємо собі звіт в тому, що дан-ні про доходи в різних країнах не можна простосравнівать між собой1. Найбільш аккуратниемеждународние порівняння реальних доходів билівиполнени професорами Університету Пенсільва-ванні Аланом Хестоном, Ирвингом Кревісом і Ро-Бертом Саммерсом (Alan Heston, Irving Kravis andRobert Summers) 2. При розрахунку ВВП в разлічнихстранах вони використовували єдиний набір міровихцен3. Ці порівняння показали, що широко використовують-емие дані Світового банку, наведені в табл39-1, систематично перебільшують різницю між-ду бідними і багатими.
Наприклад, дані світової-го банку показують, що дохід на душу населення Вінд становить менше 2% рівня США, однакоСаммерс. і Хестон вважають, що дохід на душу насе-лення в Індії перевищує 6% рівня США. Етакорректіровка (більш ніж у 3 рази) вельми сущест-Венна, а й уточнені оцінки підтверджують впе-чатляющій висновок: більшість людей у світі жи-вуть в такій бідності, яку люди в країнах зверхньо рівнем доходів не можуть собі навіть перед-ставити.
Бідність у світі може вимірюватися і з помощьюдругіх показників, відмінних від показника уровнядоходов. У табл 39-2 наводяться середня тривалість життя, доступність медичної допо-щі і дані про освіту для країн, класифікації-товки за рівнем доходів. Країни з низьким
1 Порівняння такого типу були предметом нашого обговорення в гол. 34-35.
2 Див, наприклад: Summers and Heston, «Improved InternationalComparisons of Real Product and Its Composition, 1950-80», The Review ofIncome and Wealth, June 1984.
3 За методикою Світового банку величина ВНП в різних країнах при-водиться до доларової оцінці з використанням обмінних курсів валют.Кроме усього іншого, це означає, що значні коливання курсовспособни привести до істотних змін опеньок величини відно- вальну доходів у різних країнах.
ТАБЛИЦЯ 39-2. Показники добробуту в світі
Країни Країни Країни
з низьким з середнім з високим
рівнем рівнем рівнем
доходів доходів доходів
Рівень грамотності
серед дорослих 51 72 99
Відсоток учнів
середньої школи
серед осіб школьноговозраста 31 47 85
Очікувана
(при народженні)
тривалість
життя 60 61 76
Кількість жителів
на одного лікаря 5375 4764 554
Джерело: World Bank, World Development Report, 1986.

Рівнем доходів знаходяться у важкому положенііпо всіма цими показниками.
ПРОГРЕС У 1960-1935 рр.. Який би поганий нібила ситуація в країнах з низьким рівнем доходів, тим не менш починаючи з 1960 р. ця ситуація поліп-шалась. У табл 39-3 показано зростання тривало-сті життя у всіх країнах. Це зростання найбільш за-Метение в країнах з низьким рівнем доходів, що яв-ляется вірною ознакою підвищення качестважізні в цих країнах за останні 20 років.
Як випливає з табл 39-3, доходи на душу населення-ня в середньому зросли у всіх групах країн. До-ходи на душу населення в країнах з низьким рівнем ньому доходів росли трохи швидше, ніж в богатихстранах. Проте абсолютний розрив междубогатимі і бідними націями продовжує увеличи-тися. Чим це можна пояснити? Причина полягаєв тому, що сума в 3% від невеликої величини середовищ-
ТАБЛИЦЯ 39-3. Світовий розвиток в 1960-1984 рр..
Темп приросту Очікувана (при народженні) душового тривалість життя BHII в 1965-1984 рр.. 1960 1984 Країни з рівнем доходів: низьким 2,8 42 60 середнім 3,1 53 61 високим 2,4 70 76 Джерело: World Bank, World Development Report, 1986.
Нього доходу в бідних країнах (260 дол) меньшесумми в 2% від набагато більшої величини, а імен-но від 11430 дол, складових середній дохід вбогатих країнах. Таким чином, якщо в беднихстранах темпи економічного зростання будуть лішьнемногім вище, ніж у країнах з високим уровнемдоходов, абсолютний розрив буде рости і далі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Розподіл світових доходів "
 1. Міждержавні рівні доходів
  розподілі доходів за групами світового населення. Верхні п'ять децилів підвищили свою частку в доходах, головним чином, завдяки швидкому зростанню доходів у КНР та Індії, враховуючи їх місце у світовому населенні. У міру того як КНР переходила з перших децили в більш високу, темпи зростання доходів у першій децили вповільнювалися. На початку 90-х років ця дециль визначалася населенням Тропічної Африки і
 2. Економічна безпека
  розподілу світового доходу. Нерівномірність розвитку різних країн і нерівноцінний інтерес до їх участі в міжнародних економічних відносинах роблять позиції сторін нерівними, створюють можливість тиску і навіть економічного шантажу. Нерідко так складаються відносини «бідних» і «багатих» країн у міжнародних торгово-економічних і валютно-фінансових зв'язках. Все це передбачає
 3. 6. Монопольні ціни
  розподіл квот між партнерами. Мистецтво створення картелів полягає в умінні домовитися про квоти. Як тільки його члени не готові далі дотримуватися угод про квоти, картель розпадається. Просто розмови між власниками ресурсу m про бажаність більш високих цін безглузді. Як правило, причиною можливої появи монопольних цін виступає економічна політика
 4. 6. Вплив минулого на діяльність
  рмувати одним махом. Як би не була сильна схильність до нововведень, вона обмежується дією сил, які змушують людей не відхилятися занадто необачно від курсу, обраного їх попередниками. Все матеріальне багатство являє собою сухий залишок минулої діяльності і втілено в конкретних капітальних благах обмеженою адаптованості. Накопичені капітальні блага орієнтують
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  розподілу запасу, що не надається збільшенню. Завдяки більш високій продуктивності праці, яка виконується в умовах поділу завдань, запас благ багаторазово збільшується. Узяв гору над усіма іншими спільний інтерес збереження та подальша інтенсифікація суспільного співробітництва бере гору і згладжує всі основні протиріччя. Місце біологічної конкуренції займає
 6. Коментарі
  розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та
 7. ЕПОХА кусочной РІВНОВАГИ
  розподіл доходів і багатства - тепер змінюється дощенту. Програвших в економічній битві розкидає соціальний вулкан під назвою «релігійний фундаменталізм». Економічне землетрус коливає економіку Мексики. Економіка Китаю зростає, економіка Японії падає. Драматично сповільнюється світове зростання. Падає реальна заробітна плата більшості американців. Європа нездатна
 8. МАЙЖЕ ВСЮДИ виникає нерівність
  розподіл заробітків у той час, з чималим трудом намагалися пояснити, чому за настільки помітних змінах в економічному житті розподіл заробітків залишалося незмінним. Але раптом в 1968 р. нерівність почало зростати, подібно раптового зсуву зазвичай нерухомого льодовика (2). Протягом двох наступних десятиліть ця тенденція до нерівності настільки поширилася і посилилася,
 9. КИТАЙ
  розподіл. В даний час ці витрати настільки високі, що часто поглинають більшу частину вартості продукції фермера. У багатьох випадках вони так високі, що для фермера навіть не окупається відправка його врожаю на продаж. Він змушений в такому випадку залишатися в замкнутій селянської економіці, не пов'язаної з грошовим господарством. Швидкий темп зростання в останні два десятиліття швидше
 10. РУХ
  розподілом по штатах - в тому числі 25% жителів Каліфорнії були уродженцями нашої країни (14). Всередині третього світу мільйони людей переміщаються з кілька бідніших країн у кілька більш багаті - більше 2 мільйонів на рік в одній тільки Азії (15). Вдобавок у світі є 23 мільйони біженців. Всього є близько 100 мільйонів осіб, що живуть поза країн, де вони народилися (16). Те, що відбувається
© 2014-2022  epi.cc.ua