Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Стра-ни, напрямні в інвестиції невелику частку ВВП, відповідно мають низькі показники зростання. К

Стра-ни, напрямні в інвестиції невелику частку ВВП, відповідно мають низькі показники зростання. До останніх відносяться, наприклад, Руанда і Бангладеш. Цей висновок підтверджується і більш широкими дослідженнями. Однак отримані результати допускають і інше тлумачення. Як ми дізналися з лріложенія до гол. 2, з наявності зв'язку між двома змінними не можна зробити од-нозначно висновок про те, що зміна однієї з них є причиною, а не слід-наслідком зміни іншої. Тому цілком коректним є допущення про те, що основний чинник збільшення інвестицій - економічне зростання (або обидва ці лроцесса обумовлені змінами якоїсь третьої, відсутньої в нашому ана-"ШЗС змінної).
Але оскільки накопичення капіталу явно і безпосередньо впли-чет на зростання продуктивності праці, більшість економістів схильні вважати, що саме збільшення інвестицій - основна умова економічного зростання. Убуваючий прибутковість і ефект «швидкого старту» Припустимо, що уряд якоїсь держави під впливом ^ економістів, здохновленних висновками попереднього параграфа, вирішив збільшити норму Ощад-жений, тобто частку ВВП, що спрямовується на заощадження. У чому виразиться результат такої політики? Очевидно, що при зростанні заощаджень відбувається обмеження ресурсів, що спрямовуються на виробництво споживчих товарів, і збільшується частка ресурсів, що спрямовуються на виробництво капітальних товарів.
У підсумку відвели-чення капіталу призведе до підвищення продуктивності праці і темпів зростання ВВП. Але як довго збережеться ця тенденція? Чи дозволить нова, більш висока норма заощаджень зберегти досягнутий зростання ВВП або з часом його темпи бу-дуть сповільнюватися? Згідно з традиційними взглядамна процес виробництва, одна з основних характеристик капіталу - його спадна прибутковість.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стра-ни, напрямні в інвестиції невелику частку ВВП, відповідно мають низькі показники зростання. К "
 1. 6. Монопольні ціни
  странения в наші дні прикладом здатністю захисних мит при особливих обставинах породжувати монопольну ціну. Нехай Атлантида обкладає митом t імпорт кожної одиниці товару p, ціна якого на світовому ринку дорівнює s. Якщо в Атлантиді внутрішнє споживання р за ціною s + t становить а, а внутрішнє виробництво р одно b, і b менше а, то витрати граничного оператора складають s + t.
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  країн залежно від досягну-того рівня розвитку у світове господарство, їх інтеграція і взаємодію, розмивання меж між національними комплексами, образо-вання єдиного економічного простору . Фактори глобалізації: постійне збільшення загальної кількості держав; суперечливі наслідки НТР; виникнення регіональних об'єднань; розрив у рівні розвитку країн.
 3. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  країнами, який здійснюється через специфічну форму економічних відносин - всесвітню торгівлю. При цьому в якості покупців і продавців можуть виступати окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні підприємства, державні установи. Міру участі національного господарства в міжнародному поділі праці характеризує індекс товарності (Ті) , який показує частку
 4. Сукупний попит
  дивного сектора) на кінцеві товари і послуги. Компонентами сукупного попиту виступають: 1) попит домогосподарств, тобто споживчий попит (С); 2) попит фірм, тобто інвестиційний попит (I), 3) попит з боку держави, тобто державні закупівлі товарів і послуг (G); 4) попит іноземного сектора, тобто чистий експорт (Xn). Тому формула сукупного попиту така: AD=C + I + G
 5. Переваги й витрати економічного зростання
  країні збільшує зростання більшою мірою, ніж таке ж збільшення капіталу в багатій країні, тобто країни з низьким рівнем розвитку мають передумови для більш швидкого економічного зростання. Це явище носить назву «ефекту швидкого старту». У розвинених країнах технічна оснащеність виробництва дуже висока. Внаслідок цього навіть значний приріст капіталу, що припадає на одного
 6. Це означає, що рівні додаткові вкладення капіталу призводять до що знижується приросту випуску про-дукції. Іншими словами,
  країни з низьким рівнем розвитку мають передумови для більш швидкого економічного зростання. Такий результат впливу початкових умов на темпи подальшого розвитку іноді Убуваючий прибутковість - властивість капіталу, що виявляється в тому, що добавоч-ні рівні вкладення капіталу супроводжуєтьсядається даються зменшенням приросту випуску продукції. 524 Частина 9. Реальна економіка а
 7. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  страх бухгалтерського обліку, інші піддаються вибірковій перевірці - перевіряється частина первинних документів у кожному проверяемом місяці або за кілька місяців, що перевіряється. За сформованою в нашій країні практиці контрольно-ревізійної роботи суцільним перевіркам піддаються касові та банківські операції. До решти операціями цей метод застосовується у разі виявлення при проведенні
 8. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  країнах через державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18% національного доходу. У другій половині XX в. бюджет перетворився на потужний регулятор макроекономіки. Про це свідчить той факт, що через бюджет нині перерозподіляється в західних державах від 1/3 до 1/2 ВНП. Рівень податків і державних витрат дозволяє бюджету відігравати провідну роль у забезпеченні економічного
 9. Розвиток економіки
  країн у період 1965-1984 рр.. наведено в табл. 40-3. Що ж послужило причиною уповільнення еконо-мічного зростання в СРСР? Одним з факторів є-ється зниження темпів приросту сукупної рабо-чий сили. В 80-х роках чисельність зайнятих зростала всреднем лише на 0,5% на рік; населення СоветскогоСоюза також збільшується повільними темпамі.Во- другий, переміщення населення з сільського госпо-дарства в
 10. Глосарій
  країни, незалежно від їх місцезнаходження. Номінальний ВНП з-міряє вартість продукції в цінах періоду виробництва; реальний ВНП вимірює вартість продукції, іспользуяфіксірованний набір цін (ціни базового року). Тим самимреальний ВНП являє собою показник совокупноговипуска продукції, вільний від впливу інфляції. ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. Gross investment Сумарна ве-личина випуску
© 2014-2022  epi.cc.ua