Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Це означає, що рівні додаткові вкладення капіталу призводять до що знижується приросту випуску про-дукції. Іншими словами,

Це означає, що рівні додаткові вкладення капіталу призводять до що знижується приросту випуску про-дукції. Іншими словами, якщо на одного робітника припадає значне кіль-кість капіталу, що дозволяє виробляти деякий обсяг продукції, даль-дальшої його нарощування супроводжується відносним зменшенням результатів праці. Внаслідок спадної прибутковості зростання норми заощаджень призводить до прискореного економічного зростання лише спочатку. У той час як нова, більш висока норма заощаджень сприяє збільшенню акумульованого капіталу, вигоди, які приносить її приріст, стають все більш незначними, а темпи зростання виробництва знижуються. У довгостроковому періоді більш висока норма заощаджень призводить до більш високого рівня продуктивності праці і доходу, але аж ніяк не до прискореного зростання цих змінних. Проте досягнення подібного стану настає не скоро. Так, згідно з аналізом дан-них про розвиток світової економіки, збільшення норми заощаджень супроводжувалосяється істотним зростанням темпів економічного зростання протягом неяк-ких десятиліть. Аналізуючи зміст феномена спадної прибутковості капіталу, можна зробити ще один важливий висновок: при інших рівних умовах країни з низьким рівнем розвитку мають передумови для більш швидкого економічного зростання. Такий результат впливу початкових умов на темпи подальшого розвитку іноді Убуваючий прибутковість - властивість капіталу, що виявляється в тому, що добавоч-ні рівні вкладення капіталу супроводжуєтьсядається даються зменшенням приросту випуску продукції. 524 Частина 9. Реальна економіка а довгостроковому періоді Ефект «швидкого старту» - при однакових інвестиціях в еконо-міку двох країн темпи промислово-го зростання будуть вище там, де початковий потенціал був нижче. називають ефектом - «швидкого старту». У бідних країнах у робітників іноді немає навіть найпростіших інструментів, тому продуктивність праці перебуває на дуже низькому рівні. У результаті навіть незначні інвестиції призводять к. її помітного зростання. У розвинених же країнах технічна оснащеність проізг ництва дуже висока. Внаслідок цього навіть значний приріст капіталу, що припадає на одного робітника, призводить до дуже невеликого зростання вироб-водительности праці. Аналіз показників економічного розвитку різних країн підтверджує наявність ефекту «швидкого старту»: при рівності інших показу-телей, зокрема частки ВВП, що спрямовується на інвестиції, бідні країни досягнень-гают більш високих темпів розвитку, ніж багаті. Ефект «швидкого старту» дозволяє нам пояснити деякі дивовижні цифри, наведені в діаграмах рис. 24.1. Так, протягом 31 року США і Південна Корея інвестували приблизно одну і ту ж частку ВВП. Однак зростання ВВП США склав в середньому близько 2%, в той час як у Південній Кореї цей показник досяг 6%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Це означає, що рівні додаткові вкладення капіталу призводять до що знижується приросту випуску про-дукції. Іншими словами, "
 1. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  Норма прибутку. Норма прибутку характеризує ступінь зростання прибутку капіталу (виробничих фондів), що авансований на виробництво товарів і послуг. При цьому авансовані засоби (Так) складаються з вартості засобів виробництва (К) і витрат на заробітну плату (Зп). У такому випадку норма прибутку (Нп) постає як відношення прибутку (Пв) до спочатку витраченим коштам,
 2. § 4. РЕНТА І ЦІНА ЗЕМЛІ
  Тепер ми розглянемо особливий вид відносин власності, з яким пов'язане отримання доходу у вигляді ренти. Рента (лаг. reddita - віддана назад) - особливий вид відносно стійкого доходу, безпосередньо не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Є декілька видів рент. Один з них - державна рента (рентний позику) - форма державної позики, який випускається на
 3. Економічне зростання
  Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 4. Процентна ставка
  В економічній літературі має місце тлумачення відсотка у вузькому сенсі (як плати за наданий кредит) і в широкому сенсі (як доходу, одержуваного в результаті використання фактора капіталу). У марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник
 5. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  Д.Рикардо (1771-1823) - талановитий фінансист і один з найбагатших людей лондонського фінансового світу свого часу - є одночасно людиною, яка внесла величезний внесок у розвиток класичної політичної економії. Д. Рікардо досліджував економіку як складну систему, де діють об'єктивні економічні закони й існує механізм, що забезпечує дію цих законів як
 6. 10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення,
  10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення, що надається у формі товарів і послуг (гл. 20). У Убування граничного продукту (diminishing mar-ginal product) - властивість, згідно з яким при зростанні кількості використовуваного у виробництві ресурсу граничний продукт уби-кість (гл. 13, 18). Зростаючий прибутковість
 7. § 8. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
  Розвиток протиріччі-джерело прогресу. Фактори економічного прогресу Розвиток суперечностей - джерело прогресу. Протиріччя є джерелом саморуху, його рушійною силою. Виникнення протиріч викликано наявністю загальних зв'язків і залежностей між елементами будь-якої системи, взаємодією різних його сторін, властивостей, тенденцій, якостей. Взаємодія протилежних сторін
 8. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  Економічний зміст закону попиту. Сутність закону спадної прибутковості Економічний зміст закону попиту. Проста модель попиту і пропозиції, на думку шведського економіста К. Еклунда, існує майже 200 років, а ії більш розвинута форма впродовж останніх 100 років є ядром політичної економії. Проста модель відображає поведінку покупця і продавця, співвідношення попиту і
 9. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  Особливості сучасного накопичення. У другій половині XX в. у високорозвинених країнах почався якісно новий етап у процесі накопичення і в цілому в розширеному відтворенні. Спонукальними причинами змін послужили різке прискорення науково-технічного прогресу і посилення нецінової конкуренції. Остання диктує свої правила - щоб "утриматися на плаву", треба весь час
 10. § 3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Акціонерне товариство. Ми вже знаємо, що акціонерне суспільство - це суспільство господарське об'єднання, грошові кошти якого утворюються шляхом продажу акцій. Створенням акціонерних товариств займаються великі підприємці-засновники за активної участі банку. Вони вкладають у підприємство власний капітал, а для залучення додаткових коштів випускають акції, які продаються всім
© 2014-2022  epi.cc.ua