Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

1.5.1. Про що говорить досвід реформ у посткомуністичних країнах


Хід російських економічних реформ не вміщається у вузькі рамки тієї чи іншої економічної теорії, він незмірно багатшою. Росія йде самобутнім шляхом, поєднуючи на практиці рецепти багатьох шкіл і концепцій. Тому непродуктивно заздалегідь виходити з якоїсь однієї, «правильної» на всі випадки життя, теорії. Теорія - це узагальнення практики, а остання повинна бути прагматичною і орієнтованої виключно на здоровий глузд, на економічний і соціальний інтерес. Народжена на базі такої орієнтації, теорія в свою чергу повинна зазнавати зміни під впливом перебігу подій на практиці. І якщо теорія не змінюється, не розвивається, що не збагачується все новими і новими концепціями і навчаннями, вона відривається від життя і в кінцевому рахунку історично відкидається як неспроможна для змінених суспільних умов. Прикладів тому - безліч.
Перш ніж звернутися до практичного досвіду російських економічних реформ, розглянемо, як йдуть справи з реформами в інших посткомуністичних країнах.
Суперечки про вибір радикального або еволюціоністського шляху ринкової трансформації почалися в Польщі влітку 1989 р. З тих пір вони охопили весь світ, включаючи Росію, і набули надзвичайно гострий характер. З того часу на шлях ринкової трансформації встало майже 30 країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), Балтії та колишнього Радянського Союзу. Що ж у них виходить?
Сьогодні можна стверджувати, що кращих результатів домоглися країни, котрі стали на шлях радикальних перетворень (Польща, Чехія, Словенія, Прибалтійські держави). Вони вже пройшли період економічної кризи і продемонстрували стабілізацію або навіть початок зростання виробництва.
Країни ж, які здійснюють повільну, поступову трансформацію командної економіки в ринкову (Болгарія, Угорщина, Македонія, Хорватія, Словаччина, більшість держав СНД), домоглися досить скромних результатів. Тут триває спад виробництва, досить велика інфляція і мало зроблено (або нічого не зроблено) для створення ринкової інфраструктури та переходу від розподільного мислення до ринкового. Особливе місце в цій групі займає Угорщина, яка, хоча і дотримується еволюціоністської страті-
92
Розділ 1
гии, зуміла досить далеко пройти за ринковим шляху і знайшла цілком благополучну економіку. Пояснюється цей винятковий випадок, мабуть, тим, що ринкові реформи почалися в Угорщині ще в 1968 р. і проводилися досить послідовно.
Країни, що проводили радикальні реформи, добилися істотних результатів не тільки в лібералізації своєї економіки, ліквідації бюрократичних інститутів колишньої командно-адміністративної системи, а й у практичному здійсненні макроекономічної або фінансової стабілізації, створенні ринкової інфраструктури. Бюджетний дефіцит спочатку був різко зменшений, а потім практично ліквідовано.
Країни, що здійснюють реформи більш повільно, не добившись макроекономічної стабілізації, несли великий тягар бюджетного дефіциту і високої інфляції. Відзначаючи викладені і подібні їм факти, необхідно, однак, ясно віддавати собі звіт в тому, що суть питання про перехід до ринкової системи зовсім не зводиться до апріорно вибору стратегії цього переходу або до його темпам. Головне в тому, щоб добитися переходу ефективного і не дуже дорогого.
І в різних країнах цей вибір робиться по-особливому - залежно від їх конкретних умов. У той же час не всі елементи ринкової трансформації повинні змінюватися високими темпами. Природно, що швидко повинна здійснюватися макроекономічна стабілізація, бо без її досягнення важко говорити про просування по інших напрямках реформаційного процесу. Інакше йде справа з приватизацією та структурними зрушеннями в економіці: тут висока швидкість, як правило, не дає необхідного і надійного результату. У цих областях держава має відігравати важливу регулюючу роль, бути гарантом приватних інвестицій і соціального добробуту, захисником прав власності.
Прихильники радикальних реформ в країнах ЦСЄ зазвичай звертають увагу на провал у минулому спроб поступового рефор-мування соціалізму в надії на його трансформацію в «ринковий соціалізм». Вони справедливо стверджують, що тільки при серйозному державному втручанні можна найкращим, якщо не єдиним, шляхом провести необхідні інституційні та політичні зміни і створити добре функціонуючий ринковий механізм; підкреслюють, що незалежно від вибору стратегії перехід до ринку неминуче хворобливий для суспільства, пов'язаний з падінням виробництва і зниженням рівня доходів. Вибір радикальної стратегії ринкової трансформації від такої плати не звільняє, але робить її значно менший, ніж при стратегії еволюціоністської.
Прихильники поступових, повільних реформ не менш праві, коли звертають увагу на те, що упор цілком на ринкові сили не може дати належного ефекту, що постсоціалістичні країни повинні створити інститути приватної і колективно-приватної (публічної) власності, що робити це слід поступово. З цих позицій радикалів не без підстав критикують за недооцінку історичного досвіду інституціональної еволюції і схильність до «більшовицьким» методам проведення реформ.
Що стосується досвіду Китаю, то жодна з розглянутих нами країн не взяла його на озброєння. І в цьому немає нічого дивного. КНР - унікальна в своїй специфічності країна з величезним сільським населенням, недостатньо розвинена в промисловому відношенні, з низьким рівнем доходів і величезною діаспорою за кордоном. Успіхи економічних реформ у цій країні незаперечні, але стратегія, на якій вони грунтуються, для Росії неприйнятна.
По-перше, економічні реформи в Китаї базуються на перекладі селян з членів комун в дрібні фермери (аграрна реформа) та створенні нових промислових підприємств в сільських регіонах (промислова реформа). Іншими словами, все прив'язане до сільського господарства, до трудового навику терплячого китайського селянина-трудівника. Це дійсно величезний традиційне джерело енергії для прогресу в Китаї. У Росії ж сільське господарство не тільки набагато менше за питомою вагою в економіці, але - головне - повністю деморалізоване довгими роками тоталітаризму. Тут майже немає молоді, за роки колгоспно-радгоспної монополій в дуже великій мірі зжиті навички інтенсівного'і якісної праці. Аграрний сектор Росії безпорадний без державних субсидій, слабо орієнтований на ринок, активно чинить опір будь-яким змінам. Крім того, Росія має невеликий досвід сімейних контрактів (підрядів), на чому заснована аграрна реформа в Китаї.
Сільське господарство Росії давно вже збитково і навряд чи зможе служити хребтом економічних реформ.
По-друге, Росія більш урбанізована, ніж Китай. Промисловість, до того ж велика, знаходиться в містах. Споруджувати нові підприємства в сільській місцевості, коли наявні в містах потужності використовуються лише приблизно наполовину, просто немає сенсу. Потрібно чекати прогресу в перебудові вже існуючих промислових підприємств у процесі їх приватизації. А в Китаї приватизації нетвообще, і це означає, що в недалекому майбутньому КНР доведеться вирішувати пов'язані з нею.серьезние проблеми.

По-третє, у Китаю перед Росією велику перевагу в припливі іноземного капіталу. В основі тут лежить етнічний фактор - багато хто з живуть за кордоном китайців мають значними капіталами. Майже 75% іноземних інвестицій в Китай надходить з Тайваню, Гонконгу (1 липня 1997 увійшов до складу КНР) і країн Південно-Східної Азії з великим прошарком китайського населення. Тим часом про багатих росіян за кордоном чути майже не доводиться; у нас просто немає економічно монолітною і багатою російської діаспори. Отже, і стосовно до залучення капіталу з-за кордону нам треба йти іншим шляхом: створювати сприятливі умови для іноземних інвесторів незалежно від їх національності.
По-четверте, не можна не враховувати корінні відмінності в політичній ситуації і в політичному режимі обох країн. Китайські ре-форми проводяться в рамках «ринкового соціалізму» під жорстким контролем з боку КПК. Плановики і чиновники керують галузями і підприємствами. Скільки-небудь серйозного опору опозиції там немає. У Росії таке вже просто неможливо. Економічні реформи у нас знаходяться під пресом тиску з різних сторін, включаючи непримиренну опозицію. Більш того, навіть в керівних колах немає єдності з приводу стратегії і тактики цих реформ, хоча реальне здійснення останніх у Росії найбільше потребує консенсусу і рішучому проведенні певного курсу. До того ж на відміну від Китаю реформи в Росії мають досить різноманітний територіальний спектр, коли місцеві влади, ігноруючи вказівки центру, проводять їх по-своєму (і часто аж ніяк не в ринковому ключі). Саме тому російський Центр утримується створювати вільні економічні зони в країні: вони можуть стати додатковим фактором її дезінтеграції. У Китаї ж такі зони стали важливим чинником здійснення реформ.
У Китаї економічні реформи сконцентровані на більш вузькому колі питань і не супроводжуються реформами політичними. У нас ті й інші реформи йшли і йдуть одночасно. Це складніше. Але ніхто не доведе, що однопартійний порядок краще, ніж багатопартійний безлад. Історія розсудить. Але в цілому для російського населення економічні реформи китайського типу були б дуже тривалими і не дали б бажаних результатів. Крім того, не можна забувати і про те, що в Китаї офіційно не говориться про перехід до реального ринку: йдеться про «підвищення ефективності соціалістичної економіки». У результаті цього Китай неминуче зіткнеться
незабаром з проблемами інституційної трансформації, які, добре, чи погано, але вже вирішуються в Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5.1. Про що говорить досвід реформ у посткомуністичних країнах "
 1. Тема 2. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Динаміка російського ВВП зовсім не є унікальною на посткомуністичному просторі. Темп зростання в більшості країн колишнього СРСР був вищим, ніж у Росії. Причому це стосується як пострадянських країн, в яких більш високий ріст в якійсь мірі є наслідком «ефекту бази» (глибини спаду) і продовження дії ще відновлювальних тенденцій, так і країн Центральної та Східної
 2. 1 . Визначення меж проблем каталлактики
  З приводу предмета економічної науки ніколи не існувало жодних сумнівів і невизначеності. З тих пір, як люди стали прагнути до систематичного вивчення економічної науки, чи політичної економії, всі сходилися на тому, що завданням цієї галузі знання є дослідження ринкових явищ, тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. КИТАЙ
  Китай економічно зростає (на 10% в рік протягом більше п'ятнадцяти років), і якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8).
 5. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  Розвиток економічних поглядів у Росії проходило в тісному зв'язку із загальним рухом науки в інших країнах. Праці і розробки російських учених багато в чому оригінальні; багато положень, обгрунтування, висновки мають не тільки національну, а й значно ширшу значимість. Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами
 6. Проблеми великих підприємств
  Практичні результати трансформації, насамперед у реальному секторі, не дозволяють говорити про завершеності реформ та незворотності переходу економіки до ринкових принципів функціонування. Підприємства багатьох галузей, особливо великі, навіть після акціонування і приватизації не змогли адаптуватися до вимог ринкової економіки: вони економічно неефективні, зберігають надлишкову
 7. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції і
 8. § 3. НОРМА ПРИБУТКУ ТОРГОВОГО БІЗНЕСУ
  Освіта норми прибутку торгового бізнесу багато в чому зумовлюється особливостями та економічної роллю торгового капіталу. Особливості торгового капіталу. Ще в епоху класичного капіталізму виникли два види підприємництва: бізнес у сфері виробництва та бізнес у сфері торгівлі. Так склалося поділ господарської діяльності між, з одного боку, масовим виробництвом
 9. НОВА ПОРІВНЯЛЬНА ЕКОНОМІКА
  Чим займалася «стара порівняльна економіка», зрозуміло. Зараз у це важко повірити, але всього років тому багатьом здавалося, що планова економіка - більш прогресивна економічна система, ніж капіталістичний ринок. Здатність уряду концентрувати величезні ресурси там, де це було необхідним, була грізним інструментом. Не дивно, що і цілком
 10. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
    * Сучасний стан та тенденції, що намітилися розвитку економічного мислення в нашій країні викликають серйозну занепокоєність і тривогу. Крім того, чітко простежується їх вплив на підготовку і прийняття державних рішень, в тому числі на вищих рівнях. У результаті глибокої структурної кризи, що вразила російську економіку, в країні різко скоротився обсяг виробництва,
© 2014-2022  epi.cc.ua