Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 11.6. Планування фонду оплати праці

Фонд оплати праці будівельної організації в цілому є об'єктом планування, аналізу та контролю. Ніяких граничних нормативів і лімітів чисельності працівників тепер не існує, кожна організація, керуючись своїм затвердженим положенням про оплату праці, щомісяця та наростаючим підсумком планує, нараховує, "заробляє" і витрачає фонд оплати праці. Вихідними даними для планування фонду оплати праці є планова чисельність і кваліфікаційний склад працівників усіх категорій у сфері виробництва та управління, необхідні для 100%-ного виконання власних планів за обсягом робіт, виробництва товарів і послуг. Для цього планують не явочна (потребная за нормами), а спискова чисельність робітників, що враховує компенсацію планованих невиходів (хвороби, відпустки всіх видів, інші оплачувані невиходи), коли облікова чисельність виходить множенням явочній на плановий відсоток невиходів від планового річного фонду робочого часу.
Основна заробітна плата робітників планується за затвердженими в організації годинних тарифних ставок на плановий календарний фонд робочого часу місяця, за відрядними розцінками і калькуляціями на плановий обсяг робіт товарів і послуг. Всі ці розрахунки починаються з низових підрозділів (ділянки, виробництва, цехи, постійні бригади), що мають планові завдання з натуралу і знають свій штатний склад робітників усіх категорій. До суми планової основної заробітної плати робітників додається вся очікувана, усереднена по минулому року, додаткова заробітна плата, доплати і премії з фонду оплати праці, а також фонд оплати праці адміністративно-управлінських працівників за штатним розкладом. Для окремих робіт, які неможливо пронормувати (як для робітників, так і для службовців), їх чисельність планується екстраполяцією від минулого
періоду (рік, квартал) з урахуванням реального планованого скорочення від механізації робіт, удосконалення організації праці та управління.
Таким чином, відділ праці і зарплати (в середніх організаціях економіст з праці) на планований за укладеними договорами обсяг робіт, виробництва продукції і послуг підрахує загальний, у тому числі по місяцях і кварталах, обсяг фонду оплати праці за формулою
ФОТобщ=ФОТповр + ФОТсд + ДЗПр + ФОТобс + Дс + П + ФОТауп (11.
1)
, де ФОТповр - фонд оплати праці робітників-почасових за їх розрядами, тарифами і окладами; ФОТсд - фонд оплати праці робітників-відрядників по калькуляціях трудовитрат і заробітної плати, складеним за відрядними розцінками для бригад і за видами робіт; ДЗПр - вся додаткова заробітна плата робітників по аналогії з платою попереднього періоду; ФОТобс - фонд оплати праці робітників обслуговуючих, допоміжних і підсобних виробництв, не зайнятих на будівельних роботах; Дс - доплати робітникам за суміщення професій та розширення зон обслуговування; П - середня сума премій з фонду заробітної плати з досвіду минулого періоду; ФОТауп - основна (за окладами) і додаткова заробітна плата всього адміністративно-управлінського персоналу.
Плановий ФОП підраховується вперед на планові обсяги робіт та чисельність, на усереднені умови праці та їх відхилення від нормальних.
По закінченні кожного місяця знову "знизу", від підрозділів, починається нарахування основної заробітної плати за відрядними розцінками за виконані і здані роботи, по годинних тарифних ставок і окладів за фактично відпрацьований за табелями час, з доплатами за умови роботи і зароблені за підсумковими показниками премії та фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу за окладами за відпрацьований час.
Отже, "знизу вгору" збереться загальний нарахований, зароблений по первинному обліку, фонд оплати праці, який завжди буде відрізнятися від планового в будь-яку сторону. Але йти в банк за цією загальною сумою нарахованої зарплати ще рано. Потрібно звірити її з загальними "зарплатообразующімі" підсумками на "виході" будівельної організації в цілому.
В цілому "зароблений" організацією фонд оплати праці буде складатися з трьох частин:
1) ФОТ1 за здані будівельно-монтажні роботи, прийняті замовниками.
ФОТ1=Обсяг БМР у х Питома вага планового х Регіональний
в цінах 1984р. фонду оплати праці на індекс
100%-ве виконання збільшення
плану робіт заробітної плати
поточного місяця
2) ФОТ2 від випуску продукції підсобних виробництв.
ФОТ2=Випуск продукції х Заробітна плата по
натур.ед. калькуляції за 1 од.;
3) ФОТ3 від реалізації інших товарів і послуг
ФОТ3=Обсяг послуг х Питома вага в них заробітної
плати по калькуляціях
Весь колектив, від генерального директора до прибиральниці, за звітний місяць "заробив" (умовно)
ФОП=ФОТ1 + ФОТ2 + ФОТ3=245 тис.
р.,
який він і отримає за своїм чеком в банку.
З цієї суми на оплату відпусток буде виділено 12 тис. р.. та перераховано в резерв директора 10 тис. р.., разом до розподілу підпишуть 245 - 12 - 10=223 тис. р..
Загальна сума "знизу" нарахованої заробітної плати вийшла 241 тис. р.. Це норма. Це означає, що нарахований кожним підрозділом "знизу" фонд оплати праці буде помножений на коефіцієнт 223: 241=0.93.
Зате в наступному місяці ситуація по здачі може покращитися, досдадут роботи минулого місяця, організація "на виході" заробить більше звичайного, нарахованого "знизу" ФОП, і коефіцієнт може стати 255: 230=1.12.
Тоді і розрахунковий, нарахований "знизу", індивідуальний ФОП кожного підрозділу буде йому видаватися з центральної бухгалтерії з цим коефіцієнтом.
Такий порядок переконує кожного працівника в тому, що його заробіток залежить не тільки від результатів його особистої праці, а й від підсумків господарської діяльності будівельної організації в цілому.
Рекомендована література
1. Грюнштам В. А. Оплата праці в будівництві. -СПб.: Питер, 2001.
2. Єдина тарифна сітка по загальногалузевим посад службовців / Мінпраці РФ. - М., 1996.
3. Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників. Вип. 3. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. - М.: Стройиздат, 1989.
4. Колективний договір на підприємстві (практичні рекомендації та зарубіжний досвід) / Інститут праці Мінпраці РФ. - М., 1998.
5. Тарифно-кваліфікаційні характеристики за посадами службовців. - М.: ИНФРА-М, 1998.
6. Трудовий договір (контракт). Практичний коментар / Інститут праці Мінпраці РФ. - М., 1998.
7. Казанський Ю.Н., Немчин AM, Нікешін СІ. Будівництво в США та Росії. Економіка, організація і управління,-СПб.: Два-Три, 1995.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 11.6. Планування фонду оплати праці "
 1. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  фонду заробітної плати і величини виплат соціального характеру; аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної
 2. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП). До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості робочої зміни. Середня годинна заробітна плата розраховується за
 3. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  фонду заробітної плати і величини виплат соціального характеру; 2) аналіз складу і структури фонду заробітної плати; 3) визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; 4) аналіз динаміки заробітної плати і доходів працівників; 5) визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; 6) аналіз диференціації працівників за розміром
 4. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  фонду заробітної плати складається таблиця його динаміки, в якій враховуються всі категорії персоналу (робітники, службовці, фахівці, персонал транспорту, торгівлі, громадського харчування і т. д.). За цією таблицею можна судити про абсолютні відхиленнях у використанні фонду заробітної плати. Однак абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду заробітної плати, так як цей
 5. 5.3. Системи заробітної плати
  фонду оплати праці (НЕ укомплектованість штатів, внутріучрежденческіе суміщення і т.д.), а також за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування. Крім вищеназваних, виділяють змішану систему оплати праці. Вона є найбільш сучасною, тому що поєднує погодинну і відрядну форми. Крім того, вона дозволяє індивідуально підходити до оплати праці працівників, гарантуючи і
 6. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
  фонду оплати
 7. 22.1 Завдання і зміст планування праці
  планування виробництва усередині підприємств, але і підвищують його значення, що пояснюють наступні обставини. Вільне підприємництво, з одного боку, і жорстка конкурентна середа - з іншого змушують підприємців перш, ніж почати випуск якої продукції, розрахувати очікуваний результат виробництва з урахуванням кон'юнктури ринку і своїх ресурсних можливостей. Забезпечує це
 8. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 9. 55. РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У 1965р. ЗМІНА СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВІ
  планування виробництва і заготівель сільгосппродукції. Маючи незмінний план закупівель на тривалий термін, господарства самостійно складали виробничі плани, що передбачають раціональне використання ресурсів. Але згодом всупереч прийнятим рішенням плани обов'язкових закупівель систематично змінювалися, як це було колись. Посилився фінансування аграрного сектора. Вперше за всі
 10. Контрольні питання
  оплати праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати колективний договір, що укладається на
 11. 6.7. Склад фонду заробітної плати
  плануванні видатків на оплату праці, що включаються до витрат на реалізацію товарів, необхідно керуватися «Основними положеннями по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)». Згідно з цими положеннями до витрат на оплату праці у складі витрат на реалізацію товарів включаються виплати заробітної плати, показані на малюнку 6.5. У витрати на реалізацію товарів
 12. Література
  фонду заробітної плати та інших виплат № 293 від 11.12.98г. 4. Інструкція зі статистики чисельності працівників та заробітної плати. Мн., 1998. 5. Номенклатура посад та закладів охорони здоров'я, затверджена Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь. Наказ від 14.01.94 р. № 14. 6. Про додаткові заходи щодо вдосконалення оплати праці працівників галузей бюджетної сфери.
 13. Глава XIV Удосконалення системи оплати праці
  оплати праці, прийняті в більшості американських компаній, вже не відповідають сучасним вимогам. Вони негнучкі, не володіють достатнім мотиваційним ефектом і слабо стимулюють підвищення продуктивності. Ці системи були розроблені в період швидкого зростання обсягів виробництва, низького рівня конкуренції, тому вони рідко стимулюють працівників на підвищення кваліфікації або прагнення до
 14. 21.6 Аналіз використання коштів, що спрямовуються на споживання
  фонду споживання необхідно виходити з того, що: - соціальна справедливість не тільки не виключає, а зумовлює диференціацію доходів трудящих; - оплата праці - найбільш дієвий стимул трудової діяльності; - величина коштів, що спрямовуються на споживання, повинна бути вигідна роботодавцю і задовольняти працівника . Основні завдання аналізу використання фонду споживання: -
 15. 44. Ліс як нерухоме майно
  фонду. За договором оренди ділянки лісового фонду лісгосп федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства або організація, що здійснює ведення лісового господарства (орендодавець), зобов'язується надати лісокористувачеві (орендарю) ділянка лісового фонду за плату на строк від 1 року до 99 років для здійснення одного або декількох видів лісокористування. Добуті відповідно до
 16. 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
  планування показників з праці є забезпечення випереджаючого темпу зростання продуктивності праці порівняно з темпом зростання середньої заробітної плати та зниженням на цій основі рівня витрат на оплату праці при одночасному підвищенні якості торговельного обслуговування. Вихідними передумовами для розробки плану по праці служать:? прогнозовані обсяги господарської діяльності (обсяг
 17. 6. Сутність організації праці
    планування виробництва; 6) планування та облік праці здійснюються для встановлення необхідних загальних витрат праці, оптимальної чисельності персоналу і його динаміки, розрахунок фонду заробітної плати, і в кінцевому рахунку, для встановлення правильних пропорцій в затратах праці; 7) створення сприятливих умов праці, то тобто сукупності факторів виробничого середовища і трудового процесу,
 18. 4. Планування та використання площ
    планування робочих місць та організації виробництва та збирання дозволяє різко скоротити час на транспортування і складальні операції. Наприклад, на авіабудівному заводі "Макдоннел Ейркрафт" в Сент-Луїсі використання такого роду "операційних центрів" дозволило скоротити час складання певних типів обладнання більш ніж в 10 разів при використанні тих же самих інструментів. У
 19. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    фонду споживання і фонду
 20. 29 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
    фонду) підприємства (організації) в процесі його створення (заснування) регулюється ГК РФ. Згідно з «Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності» розмір статутного фонду АТ, підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій (сюди належать спільні підприємства незалежно від організаційно-правової форми) повинен бути не менше суми, яка дорівнює
© 2014-2022  epi.cc.ua