Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Припустимо, економіка країни Xнаделена основними факторами виробництва в такій пропорції: 20 од. праці до 7 од. капіталу. Економіка країни У наділена факторами в пропорції 11 од. праці до 6 од. капіталу. Чи можна вважати економіку країни ^ трудоізбиточние? Чи є капітал в економіці країни Xотносітельно надлишковим фактором виробництва? Вважаючи рис трудомістким, а автомобілі капіталомісткими товарами, що можна сказати про структуру зовнішньоторговельного обміну між країнами Хі У, згідно теоремі Хекшера-Олина?
2. Американський фахівець в області зовнішньої торгівлі В-Тревіс наступним чином оцінює роботу В. Леонтьєва: «Протекціонізм - це найбільш теоретично прийнятне і ем
лірично можливе пояснення парадоксу Леонтьєва. Це пояснення не вимагає ніяких спеціальних припущень і в той же час показує характерні особливості американського імпорту, дослідження яких Леонтійовському методом таїть у собі великі потенційні небезпеки ». Більш того, Тревіс переконаний, що метод Леонтьєва може служити інструментом обчислення втрат, пов'язаних з протекціоністськими обмеженнями.

Прокоментуйте позицію В. Тревіса. Які ще аргументи, що пояснюють парадокс Леонтьєва, ви можете навести?
3. У 30-40-х рр.. минулого століття робилися численний-ні прогнози щодо зменшення значення международ-ної торгівлі при зближенні рівнів економічного роз-ку окремих країн. Однак цього не сталося. Після Дру-рій світової війни масштаби міжнародної торгівля зросли в багато разів, причому на частку взаємної торгівлі західноєвропейської країн в рамках «Спільного ринку» (надалі - Єв-росоюз), де була особливо знівельована різниця в націлений-ності факторами, доводилося близько 45% сумарного товаро-обороту економічно розвинених країн. Такий стан прихильники теорії Хекшера-Оліна назвали «парадоксом». Дійсно, в рамках теорії Хекшера-Оліна парадокс на-особа: основи зовнішньої торгівлі зникли, а торгівля росла.
У чому ви бачите причини цього явища? Якою мірою воно пояснити з позиції теорії X-О?
4. «Дешевизна російських ресурсів - зворотний бік їх високу ризикованість. Іншими словами, російські ресурси ка-жутся дешевими, тільки якщо не брати в розрахунок ризики, пов'язані зі одержанням доходів на російському ринку ».

Як ви можете прокоментувати це твердження? Чи згодні ви з ним?
5. У наші дні значно загострилася проблема утримання країнами факторних переваг. Які тенденції в розвитку світової економіки знецінюють факторні переваги країн, несуть в собі загрозу їх втрати, сприяють подоланню бар'єра фізичної рідкості природних ресурсів?
6. Автори доповіді Римського клубу «Межі зростання» (1972 р.) вважали, що призупинення зростання населення і різке скоро-
ня споживання сировини можуть позбавити людство від таких лих, як масовий голод, перенаселення і забруднення навколишнього середовища у великих масштабах.
Оцініть ідеологію цього документа з позицій теорії Хекшера-Оліна, розширивши межі аналізу за рахунок ефектів міжнародної торгівлі. Які явища у розвитку національних та міжнародної економік за минулі 30 років можна розглядати «за», а які - «проти» цієї ідеї обмеження використання ресурсів з метою суспільного добробуту?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 3. Людська праця як засіб
  завдання, не обмежує постійно кількість задоволення потреби. Недолік фахівців може виникати тільки в короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді він може бути усунутий шляхом навчання тих, хто демонструє вроджені здібності до необхідного праці. Праця є самим рідкісним з усіх первинних засобів виробництва, тому що він у цьому обмеженому сенсі є
 2. 7. Нерівність багатства і доходу
  завдання; закон примушує його до невизначеної діяльності, визначення якої залишається за виконавчою владою. Індивід зобов'язаний підкоритися, що б адміністрація ні наказала йому зробити. Вкрай важко встановити, чи відповідає команда, віддана виконавчою владою, його силам і здібностям, і чи зробив він усе, що міг, для її виконання. Будь-який громадянин в будь-якому аспекті своєї
 3. 1. Властивості ринкової економіки
  завдання і змушує коритися його командам. Кожна людина вільна, ніхто не підпорядкований деспоту. Кожен індивід інтегрується в цю систему співпраці сам по собі. Ринок направляє його і показує, яким чином він може найкраще сприяти своєму добробуту, поряд з добробутом інших людей. Ринок остання інстанція. Ринок поодинці впорядковує всю суспільну
 4. 2. Радість і тягар праці
  завдання, працівник отримує задоволення від усвідомлення того, що йому вдалося успішно подолати всі пов'язані з ним труди і турботи. Він щасливий, що позбувся чогось важкого, неприємного і обтяжливого, що звільнився на деякий час від тягаря праці. Його почуття можна висловити словами: Це я вже зробив. 4. Деякі види роботи задовольняють специфічні бажання. Існують, наприклад,
 5. 3. Заробітна плата
  завдань, які вони виконують в даний момент. Єдиний засіб для цього запропонувати їм більш високу оплату. Будь-яке нововведення, яке планує підприємець виробництво нового виробу, застосування нового технологічного процесу, вибір нового місця для своєї філії або просто розширення виробництва на своєму підприємстві або на інших підприємствах, вимагає використання працівників, до
 6. 8. Вплив превратностей ринку на ставки заробітної плати
  завдань. Індивід або його батьки витрачає кошти на навчання, плоди якого складаються в придбанні здатності виконання певних видів роботи. Подібне навчання і підготовка посилюють однобічність людини; вони роблять його фахівцем. Будь спеціальна підготовка посилює специфічний характер працездатності людини. Праці і турботи, негативна корисність зусиль, яким
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  завдання. Соціалісти фатально помилилися, стверджуючи, що ті, кому платять певну ставку на годину, на день, на тиждень або на рік, проваджені не своїм власним егоїстичним інтересом, коли вони працюють ефективно. Чи не високі ідеали і не почуття обов'язку утримують робочого, праця якого оплачується згідно з відпрацьованим часом, від недбалості та дозвільного хитання по цеху, а вельми
 8. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  завдання з розгортання ліжок у лікарнях, використанню затвердженого фонду заробітної плати тощо Аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах у закладах охорони здоров'я дозволяє, по-перше, виявити порушення в комплектації штатів медичних працівників, по-друге, зафіксувати наявність приставних ліжок, по-третє, встановити ступінь завантаженості медичного персоналу
 9. 5.3. Аналіз дотримання кошторисних призначень
  завдань за виробничими показниками і веде до погіршення обслуговування населення. Причинами недорасхода бюджетних коштів, як правило, є недоліки в діяльності установ, а також фактори, які не залежать від установи (наприклад, несвоєчасне фінансування та ін.) Наявність надкошторисних витрат в основному залежить від роботи установ і розцінюється як порушення фінансової
 10. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  завдань, дотримання норм і нормативів, стану та рівня використання матеріальних ресурсів. Для розрахунку впливу різних факторів (середньорічної кількості ліжок, середнього числа днів функціонування одного ліжка в році, грошових норм витрати продуктів харчування, медикаментів на один ліжко-день) на зміну узагальнюючих показників (величину витрат на матеріали, продукти харчування та
 11. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
  завдань (гр. 12 табл. 10.1) по середньооблікової чисельності працівників НДІ та обсягів науково-дослідних робіт (НДР), виконаних власними силами . У цьому зв'язку настораживающим фактором є те, що невиконання плану за обсягом НДР, що склало 98,7%, перевищило зниження чисельності працівників НДІ, рівне 99,1%. Це може служити непрямою ознакою скорочення продуктивності
 12. ТОРГІВЛЯ завжди корисно
  завдання між робітниками відповідно до їх кваліфікації. Лише при поділі праці стає можливим застосування складних, що вимагають масового виробництва технологій, немислимих в умовах натурального
 13. ІНШІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
  завдання на рівні дев'ятого класу. Те, що приймають за зниження заробітків закінчили середню школу, може насправді відображати те обставина, що в державній статистиці люди, якийсь час навчалися в середній школі, вважаються окончившими її. Реальна заробітна плата падає тому, що падає реальна кваліфікація. 3. Скасування державного регулювання очевидним чином
 14. Економічна рента на ринку праці
  завдання визначається стандартна кількість точок. Робочий крім годинної ставки або прямої погодинної заробітної плати отримує винагороду, яка обчислюється як добуток величини, рівної 75% числа точок, виконаних робочим понад покладених 60 за годину. Наприклад, стандартне число точок для завершення роботи - 600. Робочий набирає їх за сім годин. Винагорода складе 75% від
 15. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  заданий величиною, зворотною Коофіцієнт капіталу, 1Д. Вона показує випуск продукції на одиницю витрат капіталу або, що те ж саме , на одиницю інвестицій. Звідси, множачи норму нових заощаджень 5=??/ / Уна показник ефективності інвестицій / k, ми отримуємо темп зростання ВНП. Головне завдання моделі - визначення сталого темпу зростання доходу. Для цього використовуються три основних види темпів зростання:
 16. 1. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка
  заданості обсягів факторів виробництва. У зв'язку з вищесказаним, треба зробити висновок, що теорія граничної продуктивності - це не більше ніж теорія формування цін попиту на виробничі фактори. Саме такий сучасний статус теорії граничної продуктивності і саме в такому вигляді вона увійшла в теорію поведінки фірми. Ми вже знаємо, що фірма, що діє в умовах досконалої
 17. Лекція 4-я Розробка програми комуністичного руху
  завданням цього товариства і був написаний «Маніфест Коммуни-стической партії», в якому ставилося завдання викласти миро-принцип і програму союзу. Початковий проект «Маніфесту Комуністичної пар-тії» був написаний Енгельсом під назвою «Принципи ком-мунізма». Енгельс написав проект у вигляді запитань і відповідей. Він опублікований у четвертому томі Творів Маркса і Ен-Гельса. 1 В. І.
 18. Тема 27. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ЗАЙНЯТІСТЬ
  завданням; - акордна і
© 2014-2022  epi.cc.ua