Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 27. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ЗАЙНЯТІСТЬ

1. Сутність заробітної плати. Заробітна плата виступає як винагорода за працю і є ціною праці при його купівлі-продажу.
Заробітна плата в сучасній теорії розглядається двояко:
1) як загальний заробіток людини, в який включаються гонорари, премії, різні винагороди за працю;
2) як ставка або ціна, що виплачується за використання одиниці праці фіксований період часу (годину, день, тиждень, місяць, рік).
Рівень заробітної плати знаходиться під одночасним впливом всієї соціального середовища суспільства і ринкового механізму. Тому назване розмежування дозволяє уникнути змішання їх впливу на зарплату.
2. Номінальна і реальна заробітна плата. Доходи працівників мають грошовий вираз, а гроші в умовах економічної нестабільності і зростання цін знецінюються. Отже, зарплата працівників перебуває в залежності від величини інфляції.
Для того щоб цю залежність відстежити, розрізняють номінальну і реальну зарплату.
Під номінальною заробітною платою розуміється та сума грошей, яку працівник отримує за свою працю.
Під реальною заробітною платою розуміється кількість товарів і послуг, які можна придбати на отримані гроші. Вона характеризує дійсний рівень отриманого доходу, висловлюючи його через задоволення потреб працівника.
Між інфляцією, номінальної та реальної заробітної платою існує тісний зв'язок: у міру зростання інфляції номінальна заробітна плата зростає, а реальна - скорочується:


За відсутності інфляції реальна і номінальна зарплата збігаються.
3. Форми заробітної плати та системи оплати праці. Ціна праці може бути виражена в категоріях часу і продукту. Відповідно зарплата буває погодинної і поштучної (відрядної). Погодинна зарплата виступає у вигляді годинний, денний, тижневої, місячної та річної.
Погодинна зарплата використовується там, де є примусовий машинний ритм або неможливо точно врахувати результати праці працівника.
Поштучна (відрядна) зарплата реалізується в кількості вироблених за певний період часу продуктів, тому є вторинною, похідною від погодинної форми зарплати. Ця форма заробітної плати застосовується там, де можна повністю врахувати результати праці працівників. Вона стимулює роль продуктивності та інтенсивності праці, створює мотивацію до змагальності, де переможець отримує більш високу зарплату.
На основі названих форм зарплати формуються різні системи оплати праці:
- почасово-преміальна;
- відрядно-преміальна;
- погодинна з нормованим завданням;
- акордна та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 27. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ЗАЙНЯТІСТЬ"
 1. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  1. Поняття інфляції та її форми. Інфляція як економічне явище обумовлена існуванням паперових грошей. Інфляція - надмірне переповнення грошового обігу паперовими грошима понад потреб товарообігу, що приводить до знецінення грошей, зростання цін, погіршення якості товарів, що випускаються. Інфляція проявляється в першу чергу в рівні цін, її можна зафіксувати через
 2. Вплив закону про мінімальний розмір праці на ринок праці підлітків досліджували
  Вплив закону про мінімальний розмір праці на ринок праці підлітків досліджували економісти, які порівнюють вплив його зміни на рівень зайнятості підлітків. Дослідження показують, що збільшення розміру міні-мальної оплати праці на 10% скорочує зайнятість підлітків на 1-3%. Відзнач-ті, що збільшення мінімального розміру праці на 10% призводить до підвищення середньої заробітної
 3. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  Економіка Вальраса являє собою безліч індивідуальних економічних суб'єктів, пов'язаних через ринок. Хоча в моделі використовуються агрегатні показники, наприклад сукупний попит на який-небудь товар, грошове вираження сукупного попиту і т.д., всі ці показники є простими арифметичними похідними від змінних індивідуального рівня. За своєю суттю модель Вальраса -
 4. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  Крах моделі ринкового саморегулювання. Класична модель саморегульованої ринкової системи не витримала суворого випробування на практиці. Це підтвердив світова економічна криза, що обрушилася на країни западає 1929-1933 рр.. Мабуть, "коротка хвиля" звичайного економічного циклу злилася з "довгою хвилею" (повторюваної приблизно один раз на 50 років) і в результаті відбулося як би
 5. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 6. 1. Інтровертний і екстровертний працю
  Причини, з яких людина долає негативну корисність праці (відмова від насолоди вільним часом), можуть бути різні. 1. Людина може працювати, щоб зробити свої тіло і розум сильними, бадьорими і рухливими. У цьому випадку негативна корисність праці не є ціною досягнення цих цілей; її подолання невіддільне від шуканого задоволення. Найяскравіший приклад серйозні
 7. 3. Заробітна плата
  Праця є рідкісним фактором виробництва. І як такий він продається і купується на ринку. Якщо виконавець роботи є продавцем продукції або послуг, то ціна праці входить в ціну продукції або послуг. Якщо праця як така продається або купується сам по собі або підприємцем, зайнятим виробництвом продукції на продаж, або споживачем, бажаючим використовувати надані послуги для
 8. 4. Каталлактіческая безробіття
  Якщо людина, яка шукає роботу за наймом, не може знайти місце, якому він віддає перевагу, то він повинен шукати іншу роботу. Якщо він не може знайти роботодавця, готового платити йому стільки, скільки він хотів би отримувати, то він повинен стримати свої претензії. Якщо він відмовляється це зробити, то він не отримає ніякої роботи і залишиться безробітним. Причина безробіття полягає в тому, що
 9. 5. Валові ставки заробітної плати і чисті ставки заробітної плати
  На ринку праці роботодавець купує і отримує в обмін на заробітну плату певну дію, яке він оцінює відповідно до його ринковою ціною. На ціну певної кількості конкретної дії не впливають традиції і звичаї, що існують в різних секторах ринку праці. Валові ставки заробітної плати завжди прагнуть до точки, в якій вони будуть рівні ціні, за якої на ринку
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  Життя первісної людини була безперервною боротьбою зі убогістю природних засобів існування. У відчайдушних зусиллях забезпечити просте виживання загинуло безліч індивідів і цілих родів, племен і народів. Первісної людини постійно переслідував привид смерті від голоду. Цивілізація позбавила нас від цієї небезпеки. І вдень, і вночі життя людини загрожують незліченні небезпеки; в
© 2014-2022  epi.cc.ua