Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 3 СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Порівняльна перевага, що випливає або безпосередньо з відмінностей в продуктивності праці, або з різної забезпеченості країн факторами виробництва (за умови інтенсивного використання надлишкових факторів), в основному пояснює явища, пов'язані з більш-менш сприятливими умовами виробництва товарів, тобто умовами на стороні пропозиції. І хоча при доказі цих переваг нам доводилося користуватися поняттями «споживання», «смаки або переваги споживачів», «крива байдужості» і «попит», відомими з курсу загальної економічної теорії, все ж головним завданням було знайти джерело виникнення переваг у вигляді більш низьких витрат виробництва і стимулу для збільшення випуску. Але щоб зростання обсягів випуску, тобто пропозиції, став можливим, потрібно, щоб йому був забезпечений збут. Для цього необхідно знати ціни, за якими буде продано зросла кількість товарів, і попит при цих цінах. Далі буде показано, яким чином у зовнішній торгівлі взаємодіють попит і пропозиція. Для цього достатніми будуть можливості аналізу часткової рівноваги, тобто рівноваги на ринку одного товару.
Включення в аналіз попиту дозволяє побудувати більш реалістичну модель міжнародної торгівлі, так звану стандартну модель, яка на основі розглянутих раніше теорій порівняльного та факторного переваг дозволяє проаналізувати, як утворюються ціни світового ринку, яким чином перехід від внутрішніх передторгового цін до світових дає виграш однієї категорії людей і ставить у положення переможених інших, одним словом, як зовнішня торгівля впливає на доходи. Крім того, стандартна модель дозволяє з'ясувати, яким чином міжнародна торгівля впливає на вибір типу економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 3 СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ "
 1. Введення ПРЕДМЕТ КУРСУ« МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА »
  Міжнародна економіка вже десять років як стала стандартним курсом підготовки сучасних економістів в Росії. Півстоліття раніше вона відбрунькувалися від курсу макроекономіки в університетах США та інших розвинених країн. У сучасній структурі курсів, забезпечують освоєння економічної теорії, вона вивчається як на вступному, так і на просунутому рівнях. Чому необхідно вивчати цей курс? Адже
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  Сам термін "політична економія" виник задовго до того як політична економія стала наукою. В оборот її ввів представник меркантилізму Монкретьєн де Воттевіль ще в 1615 році, написавши "Трактат політичної економії", суто практичне твір, що містить рекомендації у дусі представників даної школи. Нам важливо значення, яке було вкладено у поняття "політична економія". Зі
 4. У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки» розглядається класична
  У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки» розглядається класична модель міжнародних по-струмів товарів і капіталу, на основі якої аналізується зв'язок бюджетного дефіциту і пасивного сальдо зовнішньої торгівлі, а також макроекономічні ефекти торговельної політики. Ці глави дозволяють викладачам використовувати їх в лекційних курсах на свій розсуд: деякі
 5. Проблема полягає в тому, що далеко не завжди загрози виявляються действен-ними, і в цьому
  Проблема полягає в тому, що далеко не завжди загрози виявляються действен- вими, і в цьому випадку країна встає перед важким вибором. Введення торгових обмежень негативно вплине на її економічний добробут. Якщо вона відступить від обіцянки, це підірве її престиж на міжнародній арені. осозн-вая відсутність вибору, ваша країна, можливо, ніколи не буде висувати на перше місце
 6. 10. істинне або помилкове наступні твердження. а. «Інфляція завдає шкоди позичальникам і спо-власної
  10. істинне або помилкове наступні твердження. а . «Інфляція завдає шкоди позичальникам і спо-власної збагаченню кредиторів, так як в умовах зростання цін позичальники повинні пла-тить більш високий відсоток за позикою». б. «Якщо ціни змінюються таким чином, що їх загальний рівень залишається незмінним, то благо- стан всіх груп населення не змінюється ». ст.« Інфляція не впливає на добробут
 7. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  Використовувана в даний час стандартна модель міжнародної торгівлі об'єднує різні теорії, розвиваючі фундаментальні положення класичних теорій на основі використання концепцій граничних величин і загальної рівноваги економічної системи. Базові поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським
 8. Основи стандартної моделі
  Стандартна модель, також як і класичні теорії міжнародної торгівлі, виходить з того, що світова економіка представлена двома країнами, в кожній з яких виробляються два товари: Х і Y. Крім того, в стандартній моделі використовуються такі припущення: покупці в процесі споживання прагнуть забезпечити максимум ефекту (графічно це зображується за допомогою кривих байдужості), а
 9. Висновки
  1. У післявоєнний період характерними рисами міжнародної торгівлі є безпрецедентно високі темпи її зростання, концентрація товарного обміну в зоні розвинених країн, збільшення в світовому товарообігу частки промислових, в першу чергу, наукомістких товарів. 2. Теорії міжнародної торгівлі пройшли в своєму розвитку ряд етапів разом із розвитком світової економічної думки. 3. Класичні
 10. Терміни і поняття
  Світова торгівля Структура світової торгівлі Світові ціни Умови торгівлі Теорія абсолютних переваг Теорія порівняльних переваг Теорія факторів виробництва Хекшера-Олина Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва (теорема Хекшера-Оліна- Самуельсона) Парадокс Леонтьєва Стандартна модель міжнародної торгівлі Теорія специфічних факторів виробництва Теорема
 11. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування , одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 12. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  Англія - перша країна, яка почала і завершила промисло-ний переворот, ставши "майстерні світу". Цьому сприяли благо-приємні умови: * тривалий розвиток товарно-грошових відносин привело до формування промислового попиту на готові вироби та това-ри; * значна концентрація капіталу в приватних руках (до 1750 - дохід з державної ренти сягав лише 3%);
 13. Макроекономіка
  Макроекономічну частину ми також починаємо сдетального викладу основ. В якості отправнойточкі використовується наведене в гол 23 визначенні-ня макроекономіки, а також її предмета та основ-них понять. Ми вводимо в аналіз схему «сукупність-ве пропозиція - сукупний попит», яка впринципі вже знайома студентам, які вивчили осно-ви мікроекономіки попиту та пропозиції в гол 3.Демонстріруя застосування
 14. НОВА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
  Чому різні країни торгують один з одним? Здавалося б , відповідь на це питання з'явився задовго до Кругмана. З часів Давида Рікардо основним поясненням існування міжнародної торгівлі був принцип «порівняльного переваги». До середини XX століття підручники вже містили модель Хекшера-Оліна - опис найпростішого світу, в якому можлива міжнародна торгівля, модель в самому
 15. ВИБІР НОБЕЛІВСЬКОГО КОМІТЕТУ
  Вибір Нобелівського комітету вивчають не менш пильно, ніж древні греки вивчали відповіді Дельфійського оракула. Незважаючи на те що в момент оголошення лауреата премії комітет публікує спеціальну статтю, в якій описуються наукові заслуги лауреата, хочеться прочитати в його рішенні більше. Що хотів сказати Нобелівський комітет присудженням премії саме Кругману саме в 2008 році? виказати
© 2014-2022  epi.cc.ua