Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 15 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Неплатежі бюджету є досить серйозною проблемою в рамках функціонування бюджетної системи, їх наслідком може бути невиконання або неналежне виконання видаткової частини бюджету, що, в свою чергу, негативно позначиться на економічній ситуації в країні.
Невиконання чи неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації визнається порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації, яке тягне застосування до порушника заходів примусу.
До порушників бюджетного законодавства можуть бути застосовані такі заходи:
- попередження про неналежне виконання бюджетного процесу;
- блокування витрат;
- вилучення бюджетних коштів;
- призупинення операцій за рахунками в кредитних організаціях;
- накладення штрафу;
- нарахування пені;
- інші заходи відповідно до Бюджетного кодексу і федеральними законами.
Підставами застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації є:
- невиконання закону (рішення) про бюджет;
- нецільове використання бюджетних коштів;
- неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
- неповне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
- несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
- несвоєчасне зарахування бюджетних коштів на рахунки одержувачів бюджетних коштів;
- несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, пов'язаних з виконанням бюджету;
- несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про бюджетні асигнування;
- несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань;
- невідповідність бюджетного розпису закону (рішенню) про бюджет;
- невідповідність повідомлень про бюджетні асигнування, повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань затвердженим видатками та бюджетного розпису;
- недотримання обов'язковості зарахування доходів бюджетів, доходів бюджетів державних позабюджетних фондів та інших надходжень в бюджетну систему Російської Федерації;
- несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки бюджету та державних позабюджетних фондів;
- несвоєчасне подання проектів бюджетів і звітів про виконання бюджетів;
- відмова підтвердити прийняті бюджетні зобов'язання;
- несвоєчасне підтвердження бюджетних зобов'язань, несвоєчасне здійснення платежів за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями;
- фінансування витрат, не включених до бюджетного розпису;
- фінансування витрат у розмірах, що перевищують розміри, включені до бюджетного розпису, і затверджені ліміти бюджетних зобов'язань;
- недотримання нормативів фінансових витрат на надання державних або муніципальних послуг;
- недотримання граничних розмірів дефіцитів бюджетів, державного або муніципального боргу і витрат на обслуговування державного або муніципального боргу;
- відкриття рахунків бюджету в кредитних організаціях за наявності на відповідній території установ Банку Росії, що мають можливість обслуговувати рахунки бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
- недотримання головним розпорядником коштів федерального бюджету, який представляв у суді інтереси Російської Федерації, строку направлення до Міністерства фінансів Російської Федерації інформації про результати розгляду справи в судах;
- несвоєчасне або неповне виконання судового акта, що передбачає звернення стягнення на кошти бюджету бюджетної системи Російської Федерації;
- інші підстави відповідно Бюджетним кодексом і федеральними законами.
Керівники федеральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів в області застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації мають право відповідно до договорами (угодами) про надання коштів з федерального бюджету:
- списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів, виданих ними на поворотній основі, термін повернення яких закінчився;
- списувати в безспірному порядку суми відсотків (плату) за користування коштами федерального бюджету, наданими на поворотній основі, термін сплати яких настав;
- стягувати в безспірному порядку пені за несвоєчасне повернення коштів федерального бюджету, наданих на поворотній основі, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі, в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення;
- списувати в безспірному порядку суми наданих ними субсидій, міжбюджетних субсидій, субвенцій, бюджетних інвестицій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами.
Керівники Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду та її територіальних органів за наявності підстав:
- приймають рішення про списання (стягнення) у безспірному порядку сум наданих з федерального бюджету субсидій , субвенцій, бюджетних інвестицій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами;
- виносять керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та одержувачів бюджетних коштів уявлення про неналежне виконання бюджетного процесу, в тому числі про відшкодування коштів ;
- притягують до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення.
Керівники Федерального казначейства, його територіальних органів (відповідно до їх повноважень) мають право призупиняти у передбачених бюджетним законодавством Російської Федерації випадках у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, операції по особових рахунках, відкритим в органах Федерального казначейства головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету, і рахунках, відкритим одержувачам коштів федерального бюджету в кредитних організаціях.
У випадку, якщо бюджети суб'єктів Російської Федерації або місцеві бюджети виконуються не органами Федерального казначейства, керівники органів, які виконують відповідні бюджети, мають право застосовувати заходи примусу відповідно до Бюджетного кодексу.
Керівники органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети, та їх заступники (відповідно до їх повноважень) мають право:
- списувати в безспірному порядку суми бюджетних засобів, що використовуються не за цільовим призначенням;
- списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів, що підлягають поверненню в бюджет, термін повернення яких закінчився;
- списувати в безспірному порядку суми відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі, термін сплати яких настав;
- стягувати в безспірному порядку пені за несвоєчасне повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі, в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення;
- виносити попередження керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та одержувачів бюджетних коштів про неналежне виконання бюджетного процесу;
- складати протоколи, що є підставою для накладення штрафів;
- стягувати в безспірному порядку пені з кредитних організацій за несвоєчасне виконання платіжних документів на зарахування або перерахування бюджетних коштів у розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення.
Дії органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети, та посадових осіб зазначених органів можуть бути оскаржені у встановленому порядку.
Нецільове використання бюджетних коштів, що виразилося в напрямку і використанні їх на цілі, що не відповідають умовам отримання зазначених коштів, певним затвердженим бюджетом, бюджетним розписом, повідомленням про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або іншим правовою підставою їх отримання, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів, що використовуються не за цільовим призначенням, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федерації (КК РФ).
Неповернення або несвоєчасне повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, після закінчення терміну, встановленого для їх повернення, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, стягнення пені за несвоєчасне повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі, в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення. Неповернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі, спричиняє скорочення або припинення всіх інших форм фінансової допомоги з відповідного бюджету, у тому числі надання відстрочок і розстрочок зі сплати платежів до відповідного бюджету.
Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, отриманими на поворотній основі, стягнення пені за прострочення сплати відсотків (плати) за користування зазначеними бюджетними коштами в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення.
Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу .
Неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів, перерахування бюджетних коштів у меншому обсязі, ніж передбачено повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, виплату компенсації одержувачам бюджетних коштів у розмірі недофінансування, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ.
Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу.
Невідповідність зведеної бюджетного розпису та бюджетного розпису головних розпорядників бюджетних коштів витратами, затвердженими бюджетом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу.
Фінансування витрат, не включених до бюджетного розпису, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, вилучення в безспірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також при наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ.
Фінансування витрат понад затверджені ліміти тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, вилучення в безспірному порядку сум виділених бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ.
Надання бюджетних кредитів з порушенням встановленого порядку тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, вилучення в безспірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ.
Надання бюджетних інвестицій з порушенням порядку, встановленого Бюджетним кодексом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, вилучення в безспірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ.
 Надання державних або муніципальних гарантій з порушенням порядку, встановленого Бюджетним кодексом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, анулювання зазначених гарантій, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ. 
 Здійснення державних або муніципальних закупівель з порушенням встановленого порядку тягне блокування відповідних витрат, залучення до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу. При виявленні фактів умисного завищення (заниження) цін у процесі здійснення державних або муніципальних закупівель керівники державних органів, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ залучаються за наявності складу злочину до відповідальності, передбаченої КК РФ. 
 Розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передача їх у довірче управління з порушенням встановленого порядку тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку розміщених (переданих) бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ. 
 Незарахування або несвоєчасне зарахування коштів, що підлягають обов'язковому зарахуванню до доходів відповідних бюджетів, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені КК РФ. 
 Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки відповідних бюджетів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення. 
 Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню на особові рахунки одержувачів бюджетних коштів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення. 
 Невчасне здійснення платежів за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями, відмова підтвердити прийняті бюджетні зобов'язання, або несвоєчасне підтвердження бюджетних зобов'язань тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 15 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА "
 1. Лекція 7 МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І КОНЦЕПЦІЇ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ
    Розвиток сучасної російської бюджетної системи почалося з 1991 р., одночасно з розпадом єдиної бюджетної системи колишнього Радянського Союзу. В даний час в Російській Федерації склалася трирівнева бюджетна система, що включає три основних рівня - федеральний, суб'єктів Федерації і муніципальних утворень. Принципи взаємодії різних рівнів бюджетної системи між собою
 2. Лекція 9 УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
    Система органів, які мають бюджетними повноваженнями, включає фінансові органи, органи грошово-кредитного регулювання та органи державного (муніципального) фінансового контролю, кожен з яких має свої завдання і діє в рамках закріплених за ним повноважень. Прерогатива визначення фінансових органів віддана Президенту Російської Федерації. Органом грошово-кредитного
 3. Лекція 14 Казначейської системи виконання бюджету
    У радянський період порядок касового виконання бюджету визначався Держбанком СРСР. Бюджетні кошти розглядалися як кредитний ресурс держави, і фінансування бюджетних установ здійснювалося на знову відкриваються рахунки шляхом виділення бюджетних кредитів. При банківській системі виконання бюджету держава контролювала фінансову систему за допомогою Держбанку, відстежувало цільове
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 5. 3.2. Бюджетні права органів державної влади РФ
    Бюджетні компетенції та повноваження федеральних органів державної влади закріплені в Конституції РФ та перелічених вище законодавчих актах. До відання Російської Федерації в галузі регулювання бюджетних правовідносин відносяться: - встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації; - розмежування податків та інших доходів між
 6. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
    Правовою основою функціонування місцевих бюджетів в Російській Федерації є законодавчі акти, видані в 1991-1997 рр.. 1. У Конституції РФ (ст. 132) зафіксовано, що органи місцевого самоврядування самостійно формують, затверджують і виконують місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки і збори. 2. У Законі «Про місцеве самоврядування в РРФСР» (від 6 червня 1991 р. № 1550-1)
 7. 7.2. Виконання бюджету
    Виконання бюджету - це найважливіший етап бюджетного процесу дії з мобілізації та використання бюджетних коштів, у процесі виконання яких беруть участь органи виконавчої влади, фінансові та податкові органи, кредитні установи, юридичні та фізичні особи-платники податків до бюджету, одержувачі бюджетних коштів. Виконання бюджету грунтується на таких принципах: 1) єдності
 8. 7.3. Бюджетний контроль
    Контроль за виконанням бюджету - важливий етап бюджетного процесу, здійснюваний представницькими органами влади, Рахункової палати Російської Федерації та контрольно-рахунковими палатами на місцях, фінансовими і податковими органами. Дві форми контролю за виконанням бюджету. У Російській Федерації контроль за виконанням бюджету має дві форми - парламентський і адміністративний. Парламентський
 9. 29.3. Субвенції регіонам з федерального бюджету
    В останні десятиліття найбільш поширеною формою надання фінансової допомоги територіям стали субвенції. Це обумовлено не тільки обмеженістю фінансових ресурсів, а й необхідністю більш ефективного їх використання на основі цільового надання та освоєння коштів. Надання територіям субвенцій регламентується законодавчими актами. У Бюджетному
 10. 31.1. Види та органи фінансового контролю
    Фінансовий контроль зумовлюється сутністю фінансів як системи економічних відносин, пов'язаних із створенням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. Будучи інструментом формування та використання грошових доходів і фондів, фінанси об'єктивно відображають хід розподільного процесу. Контрольна функція фінансів проявляється в
 11. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
    Методи перевірок. При документальних перевірках податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості
 12. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
    Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
 13. Боргові проблеми субфедерального рівня
    . Єдина система управління державним боргом, про необхідність створення якої йдеться в Бюджетному посланні Президента Російської Федерації на 2002 р., повинна охоплювати і субфедеральних рівень. Для бюджетів суб'єктів Федерації, включаючи місцеві бюджети, обслуговування і погашення боргів має все ще актуальне значення, хоча і не таке критичне, як в 1998-1999 рр.. Так, за даними за I
 14. Словник термінів
    Абстрактні податки - платежі, які при внесенні їх до бюджету не мають цільового призначення. Це означає, що податкові доходи не призначені для конкретних державних витрат. Грошові кошти надходять до бюджету на потреби всієї держави. Акредитив - це доручення про виплату певної суми особі або компанії при виконанні зазначених в акредитивній листі умов. Амортизація
 15. Питання 1. Економічні умови запровадження податкової системи Росії в 1992 р.
    Становлення введеної з 1992 року принципово нової для Росії податкової системи проходило в жорстких умовах політичних, економічних і структурних перетворень за відсутності наступності в галузі податкового права. За роки функціонування податкової системи було внесено значну кількість різних змін до податкового законодавства з метою його приведення у відповідність із
 16. Питання 2 Єдиний соціальний податок (внесок) і його роль у реалізації соціальної політики
    . Прийнятий Законом N 117-ФЗ єдиний соціальний податок - альтернатива колишнього порядку обкладення підприємств внесками в різні позабюджетні соціальні фонди - Пенсійний фонд Російської Федерації (ПФР), фонди обов'язкового медичного страхування (ФОМС), фонд соціального страхування Російської Федерації (ФСС РФ), Державний фонд зайнятості населення (ГФЗН РФ) - і відповідальності
 17. Питання 1 Податковий контроль в системі державного фінансового контролю
    1. У будь-якому суспільстві, де існують товарно-грошові відносини, об'єктивно необхідним виступає фінансовий контроль. Обов'язковою умовою ефективного функціонування характерною для ринкової економіки системи вільного господарювання є дотримання прав, зобов'язань і відповідальності всіх учасників господарської діяльності. Досягнення цього можливе лише на принципах верховенства
 18. Питання 7 Види відповідальності за податкові правопорушення
    . Стаття 15.6. Неподання відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю Протоколи про адміністративні правопорушення уповноважені складати посадові особи податкових органів (п.5 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ). Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ч.1 ст.15.6 Кодексу, уповноважені складати також посадові особи: митних органів (п.12 ч.2 ст.28.3
© 2014-2022  epi.cc.ua