Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість


За характером зобов'язань, передбачених «Генеральною угодою між загальноросійськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями роботодавців та Урядом Російської Федерації на 1996-1997 роки» - це швидше план заходів, угоду про наміри уряду, роботодавців і профспілок з розробки проектів законів та інших нормативних актів, а також про організаційні заходи з реалізації цих намірів.
Зокрема, в області оплати праці найманих працівників, доходів і рівня життя населення передбачено:
| внести і розглянути пропозиції щодо регулювання доходів і витрат населення на середньостроковий період. Приступити до поетапного відновлення купівельної спроможності заробітної плати;
| розробити до 1 січня 1997 систему мінімальних державних стандартів за основними показниками рівня і якості життя населення;
| підготувати проект законодавчого акта про першочерговість виплати заробітної плати перед іншими платежами;
| уточнити методику визначення структури та вартісної величини споживчих витрат в межах прожиткового мінімуму для основних соціально-демографічних груп населення;
| розробити і здійснити комплекс заходів із наближення в 1996-1997 рр.. тарифної ставки 1-го розряду Єдиної тарифної сітки та

мінімального розміру оплати праці до розміру прожиткового мінімуму для громадян працездатного віку;
| рекомендувати застосовувати тарифні ставки Єдиної тарифної сітки в якості гарантованих мінімальних розмірів оплати праці відповідної кваліфікаційної складності для працівників наскрізних професій позабюджетної сфери;
| розробити в II кварталі 1996 р.
заходи державного впливу на обмеження рівня диференціації доходів найбільш і найменш забезпечених груп населення;
| рекомендувати передбачати у проектах федерального бюджету та бюджетах усіх рівнів кошти на оплату праці працівників бюджетної сфери відповідно до чинного законодавства, не допускаючи зниження рівня середньої заробітної плати в бюджетних галузях нижче 85% середньої заробітної плати у промисловості;
| продовжити роботу з удосконалення Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності праці, кваліфікації працівників та підготувати проект постанови Уряду Російської Федерації.
Безперечно, пропоновані заходи повинні сприяти вирішенню окремих завдань у сфері оплати праці та доходів населення, однак не можна не відзначити, що Генеральна угода на 1996-1997 рр.., Як і всі попередні, які полягали з 1993 г ., не містить конкретних домовленостей за рівнями оплати, їх диференціації та інших питань оплати праці. Закономірний і підсумок сучасного партнерства: практична відсутність будь-яких посилань на генеральну угоду в угодах, укладених на галузевому та регіональному рівнях.
Разом з тим генеральна угода між загальноросійськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями роботодавців та Урядом Російської Федерації могло б містити такі основні взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці:
розмір мінімальної оплати праці у відсотках до величини вар тості мінімального споживчого кошика (з періодичним наростанням за дворічний період) з метою їх поступового сблі вання;
співвідношення в оплаті праці за кваліфікаційно-посадовою групам у вигляді їх набору, наприклад кваліфікованого і некваліфікованого робітника, кваліфікованого робітника і майстри, кваліфікованого робітника та спеціаліста інженерного (економічного) профілю, керівника підрозділу та спеціаліста і т.
п.; можливо передбачити ці співвідношення і у вигляді Єдиної тарифної сітки з всіх галузях народного господарства;

діапазон тарифних розрядів робітників і розрядів оплати керівників і фахівців для окремих груп галузей;
перелік наскрізних професій і посад, що вимагають єдиних умов оплати незалежно від галузевої приналежності;
порядок перегляду мінімального розміру оплати праці, виходячи з динаміки споживчих цін на товари та послуги, зміни в рівні продуктивності праці та розгляду пропозицій з цього питання в законодавчих органах Російської Федерації.
Важливе місце в Генеральній угоді покликане займати забезпечення контролю за його виконанням та відповідальність сторін. У Генеральній угоді на 1996-1997 рр.. передбачено, що контроль за ходом його виконання здійснюється відповідно до Закону Російської Федерації «Про колективні договори і угоди» та Положенням про російської тристоронньої комісії, проте будь-яких детальних процедур контролю та відповідальності за його виконанням в угоді не міститься.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість "
 1. Основні поняття
  угоду з торгівлі і тарифів (ГАТТ) - Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) - Угоди з інвестиційним заходам у торгівлі (ТРІМС) - Угода щодо захисту прав інтелектуальної власності (ТРІПС) - Раунди багатосторонніх переговорів - Режим найбільшого сприяння (РНБ) - Зв'язаність
 2. Університет ООН (Юню
  Університет створено відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (1972 р.) і діє з 1975 р. зі штаб-квартирою в Токіо (Японія). Він фінансується тільки з добровільних джерел, переважно Японією. Керує ним ректор, який призначається Генеральним секретарем ООН за погодженням з Генеральним директором ЮНЕСКО і за рекомендацією Ради університету, який у свою чергу складається з 24
 3. Контрольні питання
  генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати колективний договір, що укладається на
 4. . 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість
  генеральну угоду в угодах, укладених на галузевому та регіональному рівнях. Водночас генеральна угода між загальноросійськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями робото-телей і Урядом Російської Федерації могло б містити такі основні взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці: розмір мінімальної оплати праці в
 5. Наймана праця і профспілки
  генеральні угоди. Вони являють собою документи, що визначають загальні умови купівлі-продажу робочої сили. Генеральна угода підписують за підсумками переговорів уряд, об'єднання роботодавців і профспілки. Ринок праці охоплює способи, громадські механізми та організації, що дозволяють продавцям (найманим працівникам) знайти потрібну їм роботу, а покупцям (роботодавцям) -
 6. Завдання для самостійного вивчення студентами міжнародних податкових відносин і проблем міжнародного оподаткування
  угод за змістом і наведіть приклади податкових угод різних видів. 4. Вкажіть методи усунення міжнародного подвійного оподаткування та види угод про уникнення подвійного оподаткування. Проаналізуйте податкову інформацію і вкажіть, з якими країнами Російська Федерація уклала угоди про уникнення подвійного оподаткування. 5. Розгляньте поняття, основні
 7. Економічна політика
  генеральна лінія дій, система заходів в області управління економікою, надання визначеної спрямованості економічним процесам відповідно до цілями, завданнями, інтересами країни. Включає структурну, інвестиційну, фінансово-кредитну, соціальну, зовнішньоекономічну, науково-технічну, податкову,
 8. Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
  угод про уникнення подвійного оподаткування, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно коротко розкрити сутність міжнародних податкових відносин і проблем, що виникають у цьому зв'язку, розкрити такі поняття , як міжнародне подвійне оподаткування, міжнародне подвійне
 9. Стаття 6. Угоди (узгоджені дії) господарюючих суб'єктів, що обмежують конкуренцію
  угоди (узгоджені дії) конкуруючих господарюючих суб'єктів (потенційних конкурентів), що мають (можуть мати) у сукупності частку на ринку певного товару більше 35 відсотків, якщо такі угоди (узгоджені дії) мають або можуть мати своїм результатом обмеження конкуренції, в тому числі угоди (узгоджені дії), спрямовані на: встановлення
 10. Стаття 69. Виконавчий орган товариства. Одноосібний виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор)
  генеральним директором) або колегіальним виконавчим органом суспільства (правлінням, дирекцією) ... 2. До компетенції виконавчого органу товариства належать усі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів (наглядової ради)
 11. 10.1. Загальні аспекти розвитку
  угоди, кодекси, хартії і т.д.) та інших складових, включають також інструменти їх реалізації, а саме: освіта та забезпечення діяльності відповідних міжнародних економічних організацій, спрямованої на досягнення цілей світового розвитку. В даний час пріоритет у МЕВ як і раніше зберігається за зовнішньоторговельними відносинами (80% всього обсягу МЕВ) *. Спочатку ці
 12. 16.4. Договірне регулювання заробітної плати
  генеральної угоди на державному рівні, галузевих, регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів. Суб'єктами організації заробітної плати є: органи державної влади та місцевого самоврядування; власники, об'єднання власників або їх представницькі органи; професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі
 13. Міждержавне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
  угоди, договори, які визначають обсяги та умови поставок товарів, порядок їх оплати. У них обумовлюються і загальні умови взаємної торгівлі - від режиму найбільшого сприяння до режиму чітких обмежень у тих чи інших секторах обміну. Договори та угоди можуть укладатися як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. У них можуть передбачатися певні етапи і
 14. Інфраструктура ринку праці
  генеральних і галузевих угод між профспілками і союзами промисловців і підприємців за участю уряду. По-друге, на рівні підприємств, що здійснюють наймання працівників з участю або без участі профспілок. По-третє, на рівні безпосередньо робочих місць, де здійснюється переукладання трудових угод по найму у зв'язку з підвищенням кваліфікації, професійної
 15. 41. ІНШІ ВИДИ Мито
  угоди, такого як Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ); - преференційні - мита, що мають більш низькі ставки в порівнянні зазвичай чинним митним тарифом, що накладаються на основі багатосторонніх угод на товари, що походять з країн, що розвиваються. З 1971 р. діє Загальна система преференцій, що передбачає значне зниження імпортних тарифів
 16. Програма з навколишнього середовища (ЮНЕП
  спрямованих на припинення і звернення назад процесу погіршення стану навколишнього середовища в контексті більш широких національних і міжнародних зусиль щодо сприяння стійкому й екологічно безпечного розвитку. Головним, визначальним політику в цій галузі форумом стане Генеральна Асамблея, яка забезпечуватиме загальне керівництво діяльністю урядів, системи ООН та
 17. СПИСОК найбільш уживаних Скороченню
  угода з тарифів і торгівлі (нині - див СОТ) ЄАК - Європейська економічна комісія ЄС - Європейський союз ЄЕС - Європейське економічне співтовариство ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації MAP - Міжнародна асоціація розвитку МБРР - Міжнародний банк реконструкції та розвитку МВФ - Міжнародний валютний фонд МОП - Міжнародна організація праці МРТ -
 18. 46.3. СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА І МЕХАНІЗМИ ЇЇ РОЗВИТКУ В РОСІЇ
  генеральних угод у форму професійного, в певному сенсі «станового» представництва. Сьогодні правову базу для укладення Генеральної угоди між представниками підприємців, профспілок і Уряду становить Закон Росії «Про колективні договори і угоди». Він багато в чому декларативний, недостатньо чітко визначає процедуру розробки, прийняття, а, головне,
© 2014-2022  epi.cc.ua