Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

. 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість


За характером зобов'язань, передбачених «Генеральною угодою між загальноросійськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями роботодавців та Урядом Російської Федерації на 1996-1997 роки» - це швидше план заходів, угоду про наміри уряду, роботодавців і профспілок з розробки проектів законів та інших нормативних актів, а також про організаційні заходи з реалізації цих намірів.
Зокрема, в області оплати праці найманих працівників, доходів і рівня життя населення передбачено:
| внести і розглянути пропозиції щодо регулювання доходів і витрат населення на середньостроковий період. Приступити до поетапного відновлення купівельної спроможності заробітної плати;
| розробити до 1 січня 1997 систему мінімальних державних стандартів за основними показниками рівня і якості життя населення;
| підготувати проект законодавчого акта про першочерговість виплати заробітної плати перед іншими платежами;
| уточнити методику визначення структури та вартісної величини споживчих витрат в межах прожиткового мінімуму для основних соціально-демографічних груп населення;
| розробити і здійснити комплекс заходів із наближення в 1996-1997 рр.. тарифної ставки 1-го розряду Єдиної тарифної сітки та

мінімального розміру оплати праці до розміру прожиткового мінімуму для громадян працездатного віку;
| рекомендувати застосовувати тарифні ставки Єдиної тарифної сітки в якості гарантованих мінімальних розмірів оплати праці відповідної кваліфікаційної складності для працівників наскрізних професій позабюджетної сфери;
| розробити в II кварталі 1996 р.
заходи державного впливу на обмеження рівня диференціації доходів найбільш і най-менш забезпечених груп населення;
| рекомендувати передбачати у проектах федерального бюджету та бюджетах усіх рівнів кошти на оплату праці працівників бюджетної сфери відповідно до чинного законодавства, не допускаючи зниження рівня середньої заробітної плати в бюджетних галузях нижче 85% середньої заробітної плати у промисловості;
| продовжити роботу з удосконалення Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності праці, кваліфікації працівників та підготувати проект постанови Уряду Російської Федерації.
Безперечно, пропоновані заходи повинні сприяти вирішенню окремих завдань у сфері оплати праці та доходів населення, однак не можна не відзначити, що Генеральна угода на 1996-1997 рр.., Як і всі попередні, які полягали з 1993 г ., не містить конкретних домовленостей за рівнями оплати, їх диференціації та інших питань оплати праці. Закономірний і підсумок сучасного партнерства: практична відсутність будь-яких посилань на генеральну угоду в угодах, укладених на галузевому та регіональному рівнях.
Разом з тим генеральна угода між загальноросійськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями робото-телей і Урядом Російської Федерації могло б містити такі основні взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці:
розмір мінімальної оплати праці у відсотках до величини вар тості мінімального споживчого кошика (з періодичним наростанням за дворічний період) з метою їх поступового сблі вання;
співвідношення в оплаті праці за кваліфікаційно-посадовою групам у вигляді їх набору , наприклад кваліфікованого і не-кваліфікованого робітника, кваліфікованого робітника і майстри, кваліфікованого робітника та спеціаліста інженер-ного (економічного) профілю, керівника підрозділу та спеціаліста і т.
п.; можливо передбачити ці співвідношення і у вигляді Єдиної тарифної сітки по всіх галузях народного господарства;

діапазон тарифних розрядів робітників і розрядів оплати керівників і фахівців для окремих груп галузей;
перелік наскрізних професій і посад, вимагають єдиних умов оплати незалежно від галузевої приналежності;
порядок перегляду мінімального розміру оплати праці, виходячи з динаміки споживчих цін на товари та послуги, зміни в рівні продуктивності праці та розгляду пропозицій з цього питання в законодавчих органах Російської Федерації.
Важливе місце в Генеральній угоді покликане займати забезпечення контролю за його виконанням та відповідальність сторін. У Ге-ральним угоді на 1996-1997 рр.. передбачено, що контроль за ходом його виконання здійснюється відповідно до Закону Рос-сийской Федерації «Про колективні договори і угоди» та Положенням про російської тристоронньої комісії, проте будь-яких детальних процедур контролю та відповідальності за його виконанням в угоді не міститься.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " . 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість "
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені прийшли до висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 3. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  В економічній літературі 50-е рр.. зазвичай називають "сріблячи-ними", а 60-ті - "золотими", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49 } Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "надолуження" -
 4. 9.2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА
  Під зовнішньоторговельною політикою держави зазвичай розуміється діяльність, спрямована на розвиток і регулювання торгових від-носіння з іншими країнами. У більшості сучасних держав існує великий набір інструментів, що дозволяють здійснюва-лять торговельну політику. Співвідношення між експортом та імпортом регулюється дер-дарства шляхом проведення політики протекціонізму і
 5. 3. Державне регулювання економіки: зміст, об'єкти, напрямки та методи
  . Під державним регулюванням економіки (ДРЕ) розуміється система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними органами та установами з метою забезпечення нормального функціонування економічної системи і пристосування її до мінливих умов. Механізм державного регулювання складний і по-різному діє в
 6. 2. Міжнародна торгівля та її регулювання. Зовнішньоторговельна політика держави
  Міжнародна торгівля є історично першою формою міжнародних економічних зв'язків і являє собою форму міжнародного обміну товарами і послугами між виробниками різних країн. Міжнародна торгівля складається з експорту (вивезення) та імпорту (ввезення) товарів і послуг. Експорт означає, що реалізація товарів і послуг відбувається на зовнішніх ринках і споживатися вони будуть
 7. 4. Позичковий ринок
  Валові ставки відсотка, що встановилися на позиковому ринку, не є єдиними. Залежно від індивідуальних характеристик конкретної угоди варіюється підприємницька компонента, завжди є їх частиною. Саме ігнорування цього чинника є одним з найбільш серйозних недоліків історичних і статистичних досліджень, присвячених руху процентних ставок. Безглуздо
 8. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 9. 1. Держава і грошовий обіг
  Засоби обміну і гроші суть ринкові явища. Річ стає грошима в результаті поведінки сторін ринкової угоди. Привід зайнятися грошовими проблемами виникає у влади точно так само, як і інтерес до всіх інших обмінюваним об'єктам, а саме, коли вони змушені вирішувати, чи виправдовує неспроможність однієї із сторін акта обміну виконувати свої договірні зобов'язання застосування
 10. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
© 2014-2022  epi.cc.ua